Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Leergang professionalisering van de cliëntenraad

t/m 01-06-2016 - Stay okay hotel, Soest
346 Algemeen

Details evenement

02 maart - 01 juni 2016
09:00 uur
Stay okay hotel, Soest
NCZ
info@ncz.nl
0651222505
voor de gehele leergang voor leden € 750 en voor niet leden € 850. Het volgen van losse delen is ook mogelijk

Leergang professionalisering van de cliëntenraad
Aan het eind van de leergang heb je helder op welke concrete punten je invloed uit wilt oefenen in de organisatie en hoe je dat kunt doen. Je hebt een inhoudelijke visie ontwikkeld op het functioneren van de organisatie en weet hoe je dit kunt uitdragen naar bestuurder en cliënten/achterban. Je hebt tools gekregen om meer resultaat uit het overleg met de bestuurder te halen en om je achterban te verleiden tot een grotere betrokkenheid bij de cliëntenraad.
En last but not least heb je scherp welke clientenraadsleden je waarvoor kunt inzetten op basis van hun specifieke kwaliteiten.

Voor de leergang van 4 dagen van telkens 6 lesuren (9.00 – 12.00 en 13.00 – 16.00 uur) inclusief koffie, thee, water en een lunchbuffet kan als geheel en voor losse dagen worden ingeschreven. (NCZ behoudt zich het recht voor te annuleren bij te weinig aanmeldingen wat in dit geval betekent dat je bij inschrijving voor de gehele Leergang niet de garantie hebt dat alle 4 de dagen doorgaan. Er zal per dag gefactureerd worden.)

De bijeenkomsten worden gehouden in Stay Okay Hotel Soest op de volgende dagdelen: 2 maart, 6 april, 11 mei en 1 juni 2016 van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur, (inclusief inloop en pauzes en inclusief koffie, thee en een lunchbuffet)
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname na iedere dag en diegenen die de Leergang met succes volledig doorlopen hebben ontvangen daarvoor een apart certificaat.

Dag 1, 2 maart 2016 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur:

Ontwerpen van je eigen kompas:

Op dag 1 gaan we aan de slag met de volgende vragen:

o    Hoe kijk je aan tegen het functioneren van de organisatie?

o    Waar liggen kansen en bedreigingen?

o    Wat zijn de sterke en zwakke kanten?

o    Op welke punten wil je invloed uitoefenen als cliëntenraad?

Er wordt een heldere inhoudelijke visie geformuleerd en uitgewerkt in concrete meetbare speerpunten, die houvast geven aan de sturing van de cliëntenraad.

Dag 2, 6 april 2016 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur:

Beinvloeden en Sturen:

Op dag 2 gaan we aan de slag met de volgende vraag:

o    Hoe haal je meer resultaat uit het overleg met de bestuurder?

·         Hiervoor moeten we helder krijgen wat we willen bereiken (eigen visie) en hoe we de bestuurder hierin mee kunnen krijgen.

·         We leren om verschillende tactieken en strategieën uit te oefenen, afhankelijk van de eigen stijl en die van de bestuurder. We ontvangen directe feedback op de eigen stijl en het effect ervan.

Dag 3, 11 mei 2016 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur:

Actief betrekken van de achterban:

We leren hoe we de achterban, cliënten, kunnen verleiden en betrekken bij het werk van de cliëntenraad.
We leren welke stappen er nodig zijn en welke middelen we kunnen inzetten om de achterban in beweging te krijgen.
Dag 4, 1 juni 2016 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur:

Gericht inzetten van de teamkracht:
We maken een analyse van de kwaliteiten van de verschillende leden van de cliëntenraad en krijgen inzicht in hoe we deze maximaal kunnen benutten bij de verschillende taken binnen de clientenraad.
Uw trainer:
Corrie van Veggel (www.vanveggeladvies.nl)

Locatie:
Stay Okay Hostel Soest
Bosstraat 16
3766 AG  SOEST

T: 035 601 22 96

E: soest@stayokay.com
W: www.stayokay.com/soest

Klik hier voor route/bereikbaarheid

Prijs:  
·         Voor de volledige Leergang van vier dagen: € 750,- voor NCZ leden en € 850,- voor niet-leden.

·         Losse dagen: € 200,- per dag voor NCZ-leden en 225,- per dag voor niet-leden

Inschrijven:
U kunt zich (alleen voor de volledige leergang) inschrijven via de button op de website.

Voor één of meerdere dagen kunt u zich inschrijven door een mail te sturen naar: info@ncz.nl

Vermeld in de mail a.u.b.:

De naam van de Leergang (Leergang Professionalisering Clientenraad)
Volledige leergang of welke dag/welke dagen
Uw naam
Uw functie
De organisatie waarvoor u actief bent
De sector (welzijn, eerstelijns, ziekenhuis, VVT) waarin de organisatie zich bevindt
Indien van toepassing de locatie waarvoor u actief bent
Een factuuradres
Indien van toepassing een kostenplaats of kostenvermelding
Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505