Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Werken met PREZO in de hospicezorg

Hospice Calando, Dirksland
300 Algemeen

Details evenement

03 maart 2016
13:30 uur
Hospice Calando, Dirksland
Stichting Perspekt
0302739458

Vanaf 1 januari 2016 kunnen hospices, palliatieve units en gespecialiseerde thuiszorgteams een audit aanvragen op basis van het PREZO Hospicezorg keurmerkschema. Het goed doorlopen van de audit leidt tot het keurmerk PREZO Hospicezorg en opname in het openbaar keurmerkregister.

PREZO Hospicezorg is een kwaliteitsysteem gebaseerd op prestatiemanagement. Belangrijk uitgangspunt is het ondersteunen van kwaliteit van leven en sterven van de patiënt. PREZO Hospicezorg beschrijft in totaal 18 prestaties. Per prestatie is uitgewerkt welke activiteiten de patiënt, naaste, medewerker, vrijwilliger en organisatie kunnen bijdragen aan het realiseren van de prestatie. Ook is beschreven welke voorwaarden nodig zijn om die activiteiten te verrichten. Per prestatie is een toolkit toegevoegd met beschikbare ondersteunende middelen.

Informatiebijeenkomsten
Stichting Perspekt en de Associatie Hospicezorg Nederland organiseren gezamenlijk twee informatiebijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op het werken met het nieuwe PREZO kwaliteitsysteem, de verschillen ten opzichte van de voorgaande kwaliteitssystemen, de audit(voorbereidingen) en de mogelijkheid tot het behalen van PREZO Hospicezorg certificaten.

Deze informatiebijeenkomst is op:

3 maart 2016
13.30 tot 16.00 uur
Hospice Calando te Dirksland

U kunt zich aanmelden via dit formulier.

De kosten voor het bijwonen van een bijeenkomst bedragen € 100,- (gratis voor leden van de Associatie Hospicezorg Nederland)