Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop Kwaliteit van de medezeggenschap verbeteren

Stay Okay Hotel, Soest
94 Algemeen

Details evenement

19 april 2016
13:00 uur
Stay Okay Hotel, Soest
NCZ
info@ncz.nl
0651222505
€ 60 voor leden en € 75 voor niet leden

Workshop Kwaliteit van de medezeggenschap verbeteren
De basis:
Veel (Centrale) Cliëntenraden zijn op zoek naar hoe zij hun functioneren kunnen verbeteren. Zij stellen zich onder andere de volgende vragen:
–         Hoe ga je om met de beschikbare tijd en middelen?
–         Hoe kun je meer bereiken, zonder er veel meer tijd in te steken?
–         Hoe kun je je invloed op het beleid vergroten?

Het verbeteren van het functioneren van de (C)CR heeft een interne en een externe kant. In de workshop bekijken we beide kanten van het werk van de raad.

Intern functioneren:
–         Werken met een jaarplan
–         Maken van een goede taakverdeling
–         Hoe ga je efficiënt met je vergadering om

Extern functioneren:
–         Hoe vergroot je je invloed
–         Hoe zorg je ervoor dat je niet overvallen wordt door ontwikkelingen

In deze workshop gaan we actief aan de slag met deze onderwerpen.

Voor wie:  
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.
Ambtelijk secretarissen of ondersteuners van een medezeggenschapsraden

Uw trainer:    
Hans van Dinteren

Resultaat:
Aan het eind van de workshop gaat u met een aantal, deels uitgewerkte, ideeën naar huis.

Datum/tijdstip:
19 april 2016 van 13.00 tot 15.00 uur.

Locatie workshop:
Stay Okay Hostel Soest Bosstraat 16 3766 AG SOEST
T: 035 601 22 96
E: soest@stayokay.com W: www.stayokay.com/soest

Prijs:
€ 60,- voor NCZ leden en € 75,- voor niet-leden.

Inschrijven:
U kunt zich inschrijven via de button op de website of aanmelden door een mail te sturen naar: info@ncz.nl
Vermeld in de mail a.u.b.:
•        De naam van de workshop (workshop verbeteren medezeggenschap)
•        Uw naam
•        Uw functie
•        De organisatie waarvoor u actief bent
•        De sector (welzijn, eerstelijns, ziekenhuis, VVT) waarin de organisatie zich bevindt
•        Indien van toepassing de locatie waarvoor u actief bent
•        Een factuuradres
•        Indien van toepassing een kostenplaats of kostenvermelding

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505