Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Onderzoek naar behoeften, ervaringen en meningen bewoners en cliënten sociale teams

Gebouw Sociologie Rijksuniversiteit Groningen – Grote Rozenstraat 31, Groningen
137 Algemeen

Details evenement

30 juni 2016
15:00 uur
Gebouw Sociologie Rijksuniversiteit Groningen – Grote Rozenstraat 31, Groningen
ZorgfocuZ onderzoek- en adviesbureau in zorg- en welzijnsector
contact@zorgfocuz.nl
050 – 82 00 461

De afgelopen jaren zijn sociale teams (ook wel gebiedsteams of sociale wijkteams genoemd) als paddenstoelen uit de grond geschoten. De teams dienen interdisciplinair en integraal te werken, met één aanspreekpunt per huishouden. De gemeenten zijn hard aan het werk geweest (en nog steeds aan het werk) om deze transitie in gang te zetten en in goede banen te leiden.

Nu ligt de bal voor een belangrijk deel bij de sociale teams om uitvoering te geven aan deze nieuwe opzet. Er zijn dan ook veel vragen waar sociale teams mee spelen: Waar heeft onze doelgroep nu echt behoefte aan? Wat gaat goed en wat kan beter? Hoe bekend is het team eigenlijk in regio? Weet men de teams wel te vinden? Etc. etc.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het belangrijk om te weten wat de behoeften en ervaringen zijn van bewoners en cliënten van de sociale teams. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, organiseert daarom een informatie- en discussiebijeenkomst over het onderwerp:
In kaart brengen van behoeften, ervaringen en meningen van bewoners en cliënten van sociale teams

In deze bijeenkomst, onder leiding van drs. Theo van der Zee (directeur ZorgfocuZ en docent Beleid & Onderzoek aan de RUG), willen we met u in gesprek over welke behoeften er leven en wat er allemaal mogelijk is ten aanzien van onderzoek onder cliënten. We hebben enkele prikkelende en interessante sprekers :

Prof. Dr. Tom van Yperen
Prof. Dr. Tom van Yperen is door het Nederlands Jeugdinstituut benoemd tot bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor de jeugd bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Van Yperen richt zich op de kwaliteit van Jeugdhulp en de transitie en transformatie van het jeugdstelsel en adviseert overheden, gemeenten en instellingen op dit gebied. Van Yperen houdt zich bezig met de vraag hoe de effectiviteit van jeugdzorg het beste kan worden gemonitord. Hoe kunnen we monitoring ontwikkelen die door medewerkers niet als controlerend of bureaucratisch wordt ervaren, maar juist als stimulerend en leerzaam?

Drs. Arjan Rozema – Zorgbelang
Drs. Arjan Rozema was projectleider bij het cliënttevredenheidonderzoek voor de coöperatie Amaryllis. Arjan Rozema zal, aan de hand van bestaande casuïstiek/praktijkvoorbeelden (w.o. coöperatie Amaryllis in Leeuwarden), laten zien hoe gemeenten en/of zorgaanbieders het perspectief van de cliënt kunnen vertalen naar bruikbare informatie en indicatoren. Tevens komt aan bod welk instrumentarium voorhanden is en welke methodieken geschikt dan wel minder geschikt zijn. Uiteraard is er ook ruimschoots gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen tussen deelnemers.

Programma:
• 15:00 - 15:30: Inloop en ontvangst
• 15:30 - 15:50: Presentatie prof. dr. Tom van Yperen (20 min)
• 15:50 - 16:10: Presentatie drs. Arjan Rozema (Zorgbelang Fryslân) over Amaryllis (20 min)
• 16:10 - 17:00: Start discussie o.l.v. drs. Theo van der Zee

Voor wie?
Medewerkers, teamleiders en managers van sociale teams alsmede andere geïnteresseerden binnen het Sociaal Domein zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Datum:
30 juni – Groningen (gebouw Sociologie Rijksuniversiteit Groningen – Grote Rozenstraat 31 te Groningen)

Tijd:
15.30 tot 17.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 15.00 uur)

In verband met de organisatie is inschrijving mogelijk tot drie dagen voor de genoemde data. Er zijn 25 plekken beschikbaar. De toegang is gratis, mits u bent aangemeld. Meld u hier aan!