Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Samenwerken aan de behandeling van kwetsbare ouderen

t/m 16-03-2017 - BCN, Daltonlaan 100, Utrecht
387 Algemeen

Details evenement

22 september 2016 - 16 maart 2017
16:00 uur
BCN, Daltonlaan 100, Utrecht
Julius Academy UMCUtrecht i.s.m. PAOFarmacie
088 7569258
Module €295,= Cursus(7 modules) €2065,=

Samenwerken aan de behandeling van kwetsbare ouderen De medische zorg voor kwetsbare ouderen is uitdagend. Om de zorg goed te kunnen verlenen is kennis nodig van diagnostiek en behandeling die kan afwijken van richtlijnen en standaarden. Samenwerking tussen verschillende disciplines en met name tussen (huis)arts en apotheker is van belang omdat zij aanvullende kennis bezitten. De afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht en het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) organiseren samen met de UMC Utrecht Julius Academy en PAOFarmacie een reeks nascholingen voor (huis)artsen en apothekers om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te behandelen. Hierbij komen diagnostiek en behandeling van veel voorkomende aandoeningen aan bod en worden de evidence-based geneesmiddelenrapporten van Ephor behandeld. De cyclus ‘Samenwerken aan de behandeling van kwetsbare ouderen’ bestaat uit 7 modules. Elke module is interactief. Samenwerking in kleine groepen komt uitvoerig aan bod. De modules zijn opgezet als losse nascholingsdagen, maar kunnen indien gewenst ook als gehele nascholingscyclus van 7 blokken gevolgd worden. De eerste module ‘Optimaliseren van Polyfarmacy bij ouderen’ zal plaatsvinden op 22 september. Doelgroepen voor deze cyclus zijn: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, openbaar apothekers, poliklinisch apothekers, ziekenhuisapothekers, klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, AIOS. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website: www.juliusacademy.nl