Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Training Verwijsadministratie in ziekenhuizen

Oudlaan 4, Utrecht
143 Algemeen

Details evenement

27 september 2016
13:00 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 275,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal.

Met de invoering van DOT is een tijdige, juiste en volledige registratie en documentatie van verwijzingen een essentieel onderdeel van de administratie in ziekenhuizen. Het Zelfonderzoek Correct Declareren (ZCD) heeft echter aangetoond dat de verwijsadministratie in veel ziekenhuizen extra aandacht behoeft. Het niet op orde hebben van deze registratie en –documentatie is een groot risico voor de facturatie van geleverde zorg. Welke soorten verwijzingen zijn er? Wat zijn de risico’s van onjuiste verwijsregistratie voor uw organisatie? Waar letten zorgverzekeraars op? Hoe zorgt u voor een juiste verwijsadministratie? Onder verwijsadministratie verstaan we: de registratie en documentatie van verwijzingen van patiënten. Het belang hiervan wordt extra benadrukt door de steeds intensievere controles van zorgverzekeraars op de verwijzingen. Ook in het zelfonderzoek, dat door het ministerie van VWS is voorgesteld, heeft de registratie van verwijsgegevens een grote rol. Het op orde hebben van de verwijsadministratie is daarom belangrijker dan ooit. Q-Academy organiseert de cursus ‘Verwijsadministratie in ziekenhuizen’. Deze cursus is bedoeld voor ziekenhuismedewerkers die een (sturende) rol hebben in het registratie- en controleproces van de verwijzingen, bijvoorbeeld hoofden zorgadministratie, RVE-managers, medewerkers zorgadministratie, AO/IC-medewerkers en polikliniek- en secretariaatsmedewerkers van de verschillende specialismen binnen het ziekenhuis. De cursus is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om uw taken rond de verwijsadministratie goed uit te kunnen voeren! U krijgt een compleet en helder overzicht van alle facetten van de verwijsregistratie en verwijsdocumentatie. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen. Na afloop van de cursus: ◦ Heeft u inzicht in de ontwikkelingen van de verwijsadministratie (registratie en documentatie). ◦ Bent u op de hoogte van de nieuwste registratieregels. ◦ Heeft u inzicht in het proces van de verwijsadministratie, inclusief alle betrokkenen. ◦ Heeft u inzicht in de risico’s van een onjuiste verwijsregistratie. ◦ Heeft u kennis van de beheersmaatregelen. Voor wie is deze training bedoeld? Hoofden zorgadministratie, RVE-managers, medewerkers zorgadministratie, AO/IC-medewerkers en polikliniek- en secretariaatsmedewerkers van de verschillende specialismen binnen het ziekenhuis.