Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Training Wijziging dure geneesmiddelen 2017

Oudlaan 4, Utrecht
120 Algemeen

Details evenement

22 september 2016
13:00 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 275,-

Vanaf 1 januari 2017 verandert de bekostiging van de add-on geneesmiddelen (ook wel bekend als dure geneesmiddelen of DGM). VWS voert deze wijziging door om ziekenhuisnota’s voor dure geneesmiddelen te verduidelijken voor zowel zorgverzekeraar als patiënt. Concreet betekent dit het vermelden van het merk en de indicatie waarvoor dit geneesmiddel is verstrekt op de factuur. Dit klinkt eenvoudig, maar levert nogal wat vraagstukken op. Wat zijn de consequenties voor de betrokken ziekenhuizen en wat betekent deze wijziging voor de lopende processen binnen de ziekenhuizen? Hoewel de wijziging op het eerste gezicht klein lijkt, is de impact voor ziekenhuizen echter groot. Bovendien kan een onnauwkeurige registratie forse financiële gevolgen hebben. Wat moet er gebeuren? Om ervoor te zorgen dat de registratie en declaratie van de dure geneesmiddelen in 2017 goed verloopt, dienen ziekenhuizen een aantal essentiële stappen te zetten: ◦Registreren van het ZI-nummer in plaats van zorgactiviteitcodes. ◦Registreren van de indicatie in ZIS. ◦Vermelden van de indicatie op de factuur (en mogelijkheid voor opt-out voor patiënt). ◦Registreren van verpakkingseenheid in plaats van toedieningseenheid. ◦In gebruik nemen van de nieuwe declaratiestandaard. ◦Inzicht krijgen in (gewijzigde) kostprijzen. ◦Maken van prijsafspraken met zorgverzekeraars. ◦Registratie van spillage. Dit alles heeft tot gevolg dat verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis (Zorgadministratie, Planning & Control en ICT) hun processen goed op elkaar af moeten stemmen. Daarnaast moeten de knelpunten en beheersmaatregelen in beeld gebracht worden. Tot slot moeten goede (prijs)afspraken gemaakt worden met de zorgverzekeraars. Een gedegen plan van aanpak is dus een must! Q-Academy organiseert een training waarin alle relevante aspecten aan de orde komen die met de wijziging add-on geneesmiddelen te maken hebben. De training is praktisch en interactief van aard. Er is volop de gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan in op de wijziging zelf en op de gevolgen hiervan voor de praktijk. Daarnaast bespreken we welke informatie u moet verzamelen, wat de risicofactoren zijn en welke stappen u moet nemen om tot een goed plan van aanpak te komen. Na afloop van de training: Heeft u een aanzet tot een eigen plan van aanpak. Hiermee bent u in staat in uw organisatie te starten met het inrichten van een praktisch beheersmodel.