Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Alcoholgebruik bij Ouderen

Aristo Utrecht, Utrecht
27 Algemeen

Details evenement

31 oktober 2017
12:30 uur
Aristo Utrecht, Utrecht
Leids Congres Bureau
071-5148203
235

MIDDAGSYMPOSIUM '(PROBLEMATISCH) ALCOHOLGEBRUIK BIJ OUDEREN' Dinsdag 31 oktober 2017, Aristo Utrecht Achtergrond Het aantal problematische drinkers van 55+ neemt toe. De laatste 15 jaar is het aantal 55-plussers dat zich meldt bij de verslavingszorg met ruim 90% gestegen. Ook de spoedeisende hulp ziet vaak overmatig alcoholgebruik bij oudere patiënten. Negatieve wisselwerking met medicatie, valincidenten en middelenafhankelijkheid zijn reële risico’s. Deze themamiddag geeft u meer inzicht in de achtergrond van (problematisch) alcoholgebruik bij ouderen, zodat u beter kunt signaleren en ageren. Ook gaan we in op hoe de verslavingszorg en de (ouderen)ggz elkaar kunnen versterken. Op 20 september organiseren wij een landelijke studiedag over Ouderen en Psychiatrie. Bij deelname aan beide bijeenkomsten profiteert u van een aantrekkelijke korting http://www.leidscongresbureau.nl/ouderenpsychiatrie Doelgroep Artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals werkzaam in de ouderenzorg, thuiszorg, verslavingszorg, ggz, ziekenhuis of huisartsenpraktijk Accreditatie Wordt aangevraagd bij diverse verenigingen. Informatie volgt z.s.m. Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde:3 punten, indien u kiest voor deelname aan beide bijeenkomsten ontvangt u 7 punten, inschrijven voor beide bijeenkomsten, kopieer de link http://www.leidscongresbureau.nl/ouderenpsychiatrie . Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.