Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Inkomens specialisten stijgen explosief

De invoering van een nieuw uurtarief bij medisch specialisten en het afschaffen van de lumpsum heeft in 2008 geleid tot een explosie van de inkomens van vrijgevestigde medisch specialisten. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek in gezamenlijke opdracht van alle zorgverzekeraars op basis van de gegevens van twee verzekeraars.
Inkomens specialisten stijgen explosief

In de eerste helft van 2008 is het honorarium gemiddeld veertig procent gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode in het jaar daarvoor. De stijging doet zich voor in het zogenoemde a-segment met vaste prijzen (in 2008 tachtig procent van het ziekenhuisbudget). Ook als gecorrigeerd wordt voor de stijging van het aantal diagnoses en behandelingen met tien procent is nog altijd sprake van een stijging met 26 procent.

Fikse tegenvaller

De cijfers zijn een fikse tegenvaller voor minister Klink van Volksgezondheid. Het was namelijk van begin af aan de bedoeling dat de invoering van het nieuwe uurtarief per 1 januari 2008 niet tot extra kosten zou leiden. De cijfers zijn voor het ministerie van VWS reden om dit jaar een groot onderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkeling van de specialisteninkomens. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwikkeling in het vrij onderhandelbare b-segment. De zorgverzekeraars vrezen dat de resultaten van dat onderzoek pas in het najaar beschikbaar zijn waardoor het maar de vraag is of de uurtarieven voor 2010 kunnen worden verlaagd.

Bovenaan inkomensranglijst

Begin vorige maand maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bekend dat de Nederlandse specialisten bovenaan de internationale inkomensranglijst staan. Ze verdienen omgerekend gemiddeld 290.000 dollar per jaar terwijl nummer twee op de ranglijst, de Amerikaanse specialisten, uitkomen op 236.000 dollar. De belangrijkste verklaring is het beperkte aanbod van specialisten in Nederland vergeleken met andere westerse landen.

Normatieve component

In 2008 hebben vooral de vrijgevestigde ondersteunende specialisten hun inkomen zien stijgen. Het beeld is dat de anesthesiologen, medisch microbiologen en radiologen ondermeer profiteren van een toeslag (normatieve component) om inkomenseffecten van de overgang naar het nieuwe systeem van financiering niet te groot te laten zijn. Het uurtarief van de vrijgevestigde specialisten lag in 2008 op 132 euro plus of min een toeslag van zes euro. Dit jaar ligt het uurtarief tussen 133 en 146 euro.

Harmonisering mislukt

De invoering van een uurtarief in 2008 had moeten leiden tot een harmonisering van de grote inkomensverschillen tussen medisch specialisten onderling. Ook dat lijkt niet gelukt. Het ziet ernaar uit dat de grootverdieners hun inkomens op peil hebben weten te houden. Een radioloog bijvoorbeeld kan nog steeds 500.000 euro per jaar verdienen. (Zorgvisie - Eric Bassant)

Lees ook:

Inkomen ondersteunende specialisten stijgt
Kamer: flexibeler opleiding nodig voor specialisten
'Medisch specialisten ongelijk beloond'
Zorgautoriteit wil flexibeler uurtarief specialisten

Administrator

19 reacties

 • no-profile-image

  specialist

  Even google raadplegen: Wiegel verdient in 2005 bij ZN slechts €160000 voor 3 dagen werk. Dat is ruim €266000 voor een fultime baan. Ik verdien het niet met mijn fulltime baan. Wiegel kent met dit salaris vast geen goodwill hypotheek, arbeidsongeschiktheid verzekering, secretariaatskosten en pensioenkosten (alles bij elkaar 'maar' €60000 per jaar)
  En Wiegels salaris bij ZN is zeker geen publiek geld? Hoezo Balkenende norm. Ja meneer Wiegel, roep maar hard dat we zulke grote graaiers zijn, dan blijft de eigen grijpstuiver misschien buiten beeld/schot!

 • no-profile-image

  Wiegel doet ongenuanceerde uitspraken en generaliseerd. Hoe durft hij specialisten over 1 kam te scheren. Ben benieuwd hoe hij zich voelt als hij zelf in het ziekenhuis ligt.
  Het uurtarief is 135 euro dames en heren. Geen cent meer. Door de invoering van dit 100% transparante uurtarief kon de medisch specialist geen kant meer op. Dat men nu verdient wat men verdient is bedacht door overheid en zorgverzekeraars (de heer Wiegel nb!!!!). Nu nu klagen? Slappe hap.
  Als het zo is dat medisch specialisten nu meer verdienen dan voorheen (en burgers, dit is niet bewezen, er volgt een onafhankelijk onderzoek, dus laat u niet misleiden door deze poging tot publieke invloed), dan duidt dat er op dat deze medisch specialisten jaren lang te weinig hebben verdiend! En dat zou best eens kloppen tegenover een uurloon van 200 euro voor een accountant en 250-500 euro voor een advocaat!

 • no-profile-image

  William D.(Bill) Hermsen.Dordrecht.NL

  Eindelijk een Debat op Zorgvisie over een onderwerp dat aanspreekt. Hulde aan de mensen die willen Debatteren.

 • no-profile-image

  ziekenhuismedewerker

 • no-profile-image

  Ziekenhuismedewerker

 • no-profile-image

  ziekenhuis medewerker

  Dat de bankmedewerker zich in het door belastinggeld overeind gehouden bankwezen twijfelt of tie teveel verdient is een gotspe. mensen die aan dit decorumverlies lijden horen in de psychiatrie thuis.

 • no-profile-image

  oude dame

  Recent kreeg ik een nieuwe heup. Ben nu weer helemaal mobiel. Van mij mag mijn specialist, en al het andere zikenhuispersoneel, uitstekend betaald worden. Ze verdienen het door eerlijk, goed en echt werk, dwz geen afgeleid werk van het primaire proces zoals consultancy en meer van de moderne franjebanen die vaak erg overgewaardeerd zijn.

 • no-profile-image

  bankmedewerker

  Ik vind niet dat specialisten teveel verdienen, zelf verdien ik al jaren 2 tot 3 x zoveel, ook daarop komt nu veel kritiek. Ik vind bovendien wel dat verpleegkundigen te weinig verdienen maar dat betekent niet automatisch dat een ander 'teveel' verdient. Wie weet wat precies het goede inkomen voor welke beroepsgroep zou zijn? Niemand weet dat, je kunt dat gewoon niet vaststellen. Helaas maar waar.
  Meer opleiden kan niet zomaar met behoud van dezelfde kwaliteit. Mensen uit het buitenland meteen laten werken kan ook al niet; gaat u in het pools uitleggen wat uw klachten zijn? Er moet niet zoveel naar elkaar gekeken worden, gezeurd wordt er al veel te veel.

 • no-profile-image

  Verpleegkundige

  In reactie op dhr. Hermsen: Nederlandse specialisten verdienen meer dan in welk land dan ook. Zo snel zullen ze dus niet gaan verhuizen, ook de faciliteiten en luxe positie die specialisten hier in NL hebben zullen ze niet zo snel achter zich laten. Feit is gewoon dat ze teveel verdienen. En dat ze blijkbaar het systeem misbruiken om hun inkomsten alleen nog maar verder op te schroeven. Dat is geen HART voor de zaak, maar voor de eigen zaak!

 • no-profile-image

  ziekenhuismedewerker

  Het argument dat managers/speicialisten in het buitenland meer kunnen verdienen wordt steeds te pas en onpas gebruikt. Ga het maar proberen in het buitenland, zou ik zeggen. Ik ben benieuwd hoe snel ze terug zijn in Nederland.

 • no-profile-image

  William D.(Bill) Hermsen.Dordrecht.NL

  Medisch specialisten , die HART voor de Zaak hebben , mogen van mij goed verdienen.Als wij in NL de inkomsten gaan inperken, krijg je een uittocht naar andere Landen in Europa van Med.Specialisten. Hoe kunnen wij de Kwaliteit van Zorg dan nog garanderen in NL? Een Debat waard in de Tweede Kamer.

 • no-profile-image

  benno

  Binnnen ons ziekenhuis moeten we ook dit jaar weer bezuiniging evenals vorige jaren. En telkens zijn het met name de verpleegkundigen die hierin moet schikken. Een directeur heeft bij ons ontslag gekregen omdat hij een opmerking maakte dat de specialisten teveel verdienden en altijd buiten schot vielen bij bezuinigingen .De 2 collega directeuren hadden geen vertrouwen meer in hun collega en lieten hem vallen onder druk van de medische specialisten, bang voor hun eigen hachje( verdienen meer dan 320.000 euro p/j) Nou ja...het blijkt dat de waarheid niet meer gezegd kan worden... Maar deze geldverslinders zullen er nu en in de toekomst zijn en van hogerhand wordt er veel geroepen en weinig gedaan. Zo is onze maatschappij. Staken is het motto en niet ieder voor zich maar. Alle mensen in de zorg!, buschauffeurs, havenarbeiders..etc. Overal waar onrust is...met z'n allen sta je sterker en niet ieder groepje voor zich.

 • no-profile-image

  S. Verschuur

  P.L. Ragetlie slaat de spijker op zijn kop. Maar als aanvulling op de afschaffing van de numerus fixus, zouden specialisten verplicht moeten worden om opleidings/stage plaatsen te creeëren. Dáár schort het momenteel aan!

 • no-profile-image

  P.L. Ragetlie

  Heet dit marktwerking?
  Twee maatregelen moeten worden genomen:
  voor d elangere termijn: afschaffing numeris fixus bij de opleiding
  voor d ekorte termijn :
  (1) aantrekken van specialisten uit buitenland met onmiddelijke erkenning van hun kwalificaties.
  Zoveel mogelijk zorg overbrengen naar het b-segment

 • no-profile-image

  C.E Jansen

  Jammer voor de dementerende oudere in het verpleeghuis die niet voor zijn rechten kan opkomen. De kosten van de gezondheidszorg door de vergrijzing stijgen explosief door o.a personeelskosten. dat wordt dus op een houtje bijten als je afhankelijk bent.

 • no-profile-image

  Verpleegkundige

  De absurde beloningen in de financiele dienstverlening zijn voor mij niet anders dan die van medisch specialisten (of directeuren van zorginstellingen).
  Natuurlijk dragen zij veel verantwoordelijkheid, maar inkomens tussen de 300.000-500.000 Euro per jaar vind ik wel wat overdreven. Het systeem werkt dit alleen maar verder in de hand. Zolang er incentives zijn die 'meerwerk' positief stimuleren zullen artsen hun inkomen zelf laten stijgen. Dat heeft niets met verantwoordelijheid te maken. En wat is 'naar behoren' betaald willen worden?

 • no-profile-image

  D. S. Verwoerd

  Betaling voor verantwoord werk is prima, maar toch is het verschil ion salaris tussen de zeer verantwoord werkende verpleegkundigen en medisch specialisten schandalig. Met een inkomen van 150.000 - 200.000 kun je ook een heel gelukkig leven leiden.

 • no-profile-image

  RCM Broekman

  We moeten ons meer zorgen maken over de schandelijke inkomens en dubbele bonussen van medewerkers van failliete banken, dan het gegeven dat mensen die echt verantwoordelijk werk doen daarvoor naar behoren betaald willen worden.

Of registreer u om te kunnen reageren.