Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

HKZ gaat aantal kwaliteitsindicatoren verminderen

Stichting HKZ wil het aantal kwaliteitsindicatoren verminderen, zodat zorgorganisaties en professionals zich meer kunnen focussen op de verbetering van de kwaliteit van zorg en het verzamelen van uitkomsten geen doel op zich wordt. Dit doet HKZ naar aanleiding van signalen van organisaties en professionals dat het aantal indicatoren ‘uit de klauwen loopt’.
HKZ gaat aantal kwaliteitsindicatoren verminderen

HKZ neemt dit initiatief naar aanleiding van de Werkconferentie over Kwaliteitsbeleid in de Zorg. Met brancheorganisaties, patiëntenorganisaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars en beleidsmakers is toen een gezamenlijke visie geformuleerd op de vraag wat de zorg de komende jaren nodig heeft om de kwaliteit te verbeteren. HKZ heeft naar aanleiding van dit debat besloten de kwaliteitsindicatoren te verminderen.

Onnodige belasting

“Wij kregen het signaal dat we professionals onnodig hebben belast, terwijl het juist de bedoeling is dat ze worden ondersteund en dat de kwaliteit van zorg beter wordt”, vertelt bestuurder Laurie Ickenroth van Stichting HKZ. “De indicatoren moeten juist een kompas worden, waarvan professionals het nut inzien. Het verzamelen van de uitkomsten moet geen doel op zich zijn.”

Kritiek

HKZ krijgt al langer de kritiek dat het vooral het proces bekijkt en niet zozeer naar het eindresultaat. Volgens Ickenroth is dat geschetste beeld niet terecht. “Aan de HKZ-certificering zitten altijd al uitkomstindicatoren vast, die wij niet zelf hebben verzonnen, maar hebben overgenomen vanuit bijvoorbeeld de inspectie en de branche. Wij willen nu gaan bekijken welke indicatoren echt zinvol zijn.” HKZ is volgens Ickenroth ook schuldig aan de wildgroei aan indicatoren. “Wij zijn deel van het probleem, door de indicatoren van andere instanties over te nemen. Wij willen nu onze eigen instrumenten kritisch bekijken.”

Consequenties

Wat de consequenties van de nieuwe certificering zijn voor zorgorganisaties is volgens Ickenroth nog niet duidelijk. “We hebben de problemen gesignaleerd en gaan nu nadenken hoe we daar concreet vorm aan kunnen geven. Maar het wordt in elk geval simpeler en beter afgestemd.” (Zorgvisie - Annelies Vermeulen)

Lees ook:

HKZ en NEN gaan samenwerken op zorggebied
HKZ-certificering leidt niet tot betere zorg
HKZ raakt subsidie kwijt

Annelies Vermeulen

2 reacties

  • no-profile-image

    dorien

    ik hoop op samenwerking met de het werkveld om dit concreet vorm te gaan geven zonder extra belasting van de zorgverleners

  • no-profile-image

    Mark

    Als je pas na deze signalen er achter komt dat je systeem belastend is en zijn doel voorbijschiet, moet je je afvragen of je wel de partij bent die een kwaliteitssysteem is toevertrouwd.

Of registreer u om te kunnen reageren.