Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Congres: Zorgzwaartepakketten in de praktijk

Zorginstellingen stuiten nog steeds op veel praktische problemen bij de invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Bovendien zijn de eerste aanpassingen van de regelgeving rondom ZZP’s al op komst.
Congres: Zorgzwaartepakketten in de praktijk

Toen de zorgzwaartepakketten (ZZP's) werden ingevoerd, had dat ingrijpende gevolgen voor het werk in de dagelijkse praktijk. Nog steeds zijn er veel vragen en met name als het gaat om kostprijzen, registratie en administratie zijn er nog veel verbeterslagen te maken. Tijdens deze nieuwe editie van het congres ‘Zorgzwaartepakketten in de praktijk' gaan we in op de gevolgen van zorgzwaartebekostiging voor uw dagelijkse praktijk. Aan bod kwam onder andere:

• Vormgeving en implementatie van zorgarrangementen
• Personeelsformatie
• Afstemming op de cliënt
• Nieuwste ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden

Presentaties

Marjet van Baggum
Kees Heijblom
Lotte Kits
Herman Hellemans
Marc de Witte
Workshop Promundo

Programma

Het programma zag er als volgt uit:

09:30 uur
Ontvangst

10:00 uur
Opening. Dagvoorzitter Frank Kessel

10:05 uur
Zorgzwaartebekostiging 2011 en 2012 Marjet van Baggum, unitmanager Gehandicaptenzorg bij de directie Zorgmarkten Care, Nederlandse Zorgautoriteit
• Transparantie en vergelijkbaarheid
• Verbeterpunten beleidsregels

10:35 uur
Hoe ga je om met de bepalingen van zorgkantoren? Kees Heijblom, directeur, Rivas Zorggroep
• Verfijning bepalingen en productieafspraken
• Hoe zorg je als zorgaanbieder dat je niet beperkt wordt in ondernemersschap?

11:05 uur
Pauze

11:35 uur
Hoe licht je patiënten en cliënten voor? Lotte Kits, onderzoeker en/of Nic Vos de Wael, beleidsmedewerker langdurige zorg, Landelijk platform GGZ
• Hoe fijnmazig maak je de afspraken met de cliënt?
• Meer regie door het zorgplan
• Leren van praktijkvoorbeelden uit de GGZ.

12:00 uur
Formuleren en implementeren van zorgarrangementen. Herman Hellemans, partner, Advisaris
• Zorgarrangementen voor de bedrijfsvoering en de cliënt
• Ontwikkelingen servicepakketten en pluspakketten.

12:25 uur
Capaciteitsplanning en personeelsbeleid zorgen nog steeds voor problemen. Marc de Witte, kennisspecialist zzp's, Bosscher & De Witte
• Hoe maak je medewerkers zzp-minded?
• Personele en materiële kosten zzp-proof binnen het budget houden.

12:50 uur
Lunchpauze

13:50 uur
Workshopronde 1

14:50 uur
Pauze

15:20 uur
Workshopronde 2

16:20 uur
Afsluitende borrel

Workshops

1. Vormgeven en ervaren van Zorgarrangementen. Anjo Sterk en Marije van Ruiven, Advisaris
• Met IPAD's interactief leren werken met zorgarrangementen
• Haalbaarheid en betaalbaarheid van zorgarrangementen

2. Personeelsformatie afstemmen op de cliënt. Marc de Witte, kennisspecialist zzp's, Bosscher & De Witte
• Zorghandelingen afspreken met cliënten, hoe fijnmazig is nuttig en nodig voor de formatie?
• Meten is weten, gepland is geleverd, hoe (vaak) stuur je je formatie bij?

4. Effect zorgzwaartebekostiging op uw vastgoed. Max Braamhorst en Rob van Veen, adviseurs Promundo met specialisatie ZZP.
• De gevolgen van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) omzetten naar kansen.
• De integrale visie op de ZZP's, verblijfscomponent en de NHC.

Of registreer u om te kunnen reageren.