Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CZ en Breda willen gezondheid Bredanaars verbeteren

Zorgverzekeraar CZ en de gemeente Breda gaan samen de gezondheid van Bredanaars bevorderen. Daartoe hebben wethouder Saskia Boelema (rechts) en bestuursvoorzitter van CZ Wim van der Meeren (links) een intentieverklaring ondertekend.
CZ en Breda willen gezondheid Bredanaars verbeteren

Een belangrijk doel van de samenwerking is het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. De samenwerking richt zich in eerste instantie op Bredanaars die bij CZ zijn verzekerd. In een latere fase wordt de aandacht uitgebreid naar alle Bredanaars.

Preventie, gezondheid en participatie

In 2012 ligt de focus op preventie, zoals de inkoop van de geestelijke gezondheidszorg. De gemeente zet in op wijkgerichte preventie van met name kwetsbare jongeren en CZ investeert in preventiemedewerkers voor risicogroepen. Er komt een integraal beleidsplan hoe (zorggerelateerde) preventie in kwetsbare wijken in Breda kan worden georganiseerd en ingekocht. De gemeente en CZ gaan de huidige situatie van uitkeringsgerechtigden inventariseren en kijken hoe zij de gezondheidstoestand kunnen verbeteren. Verder wordt bekeken hoe deze groep beter kan participeren in de samenleving. CZ zal hier ervaringen uit andere projecten inbrengen die leiden tot een verbeterde fysieke fitheid, het vergroten van de mentale belastbaarheid. Ook gezonde voeding is een aspect waar de partijen mee aan de slag gaan.

Kwetsbare groepen

Wethouder Saskia Boelema. ‘De inzet is preventie, met name gericht op de jeugd en op kwetsbare groepen, zodat de gezondheid van de Bredanaar verbetert. De cliënten van CZ zijn onze inwoners en we hebben er beiden belang bij dat de Bredanaars gezond zijn: om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden en om te bereiken dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij.’
(Zorgvisie/ICT – Mark van Dorresteijn | Twitter | Foto: Gemeente Breda )

2 reacties

  • no-profile-image

    Peter de Wit

    Een goed initiatief als kan het eigenlijk niet dat de gemeente bepaalde groepen in de bevolking bevoordeeld (er vanuit gaande dat het iets oplevert voor de bewoner)

  • no-profile-image

    Verrast

    Zijn niet CZ-verzekerde nu ineens achtergesteld? Ik mag toch hopen dat ze van de gemeente Breda dezelfde behandeling krijgen als wel CZ-verzekerde. Toegankelijkheid van en gelijke behandeling in de zorg (ook preventie) is een groots goed.

Of registreer u om te kunnen reageren.