Programmering van zorg? Gezonde resultaten!

“Zorg én financiën in control? Koppel zorginhoud en bedrijfsvoering.”


Binnen de langdurige zorg is het fenomeen ‘Programmering van zorg’ nog redelijk nieuw. Veel zorginstellingen zijn er nog niet mee bezig, terwijl het grote voordelen biedt. Marco Henneveld, senior consultant bij Grow/Work, legt uit welke wereld er te winnen valt.


“De wereld van de zorg is veranderd. Tarieven staan onder druk én zijn veel minder voorspelbaar dan voorheen. Ook is er geen onderligger meer in de vorm van functies en klassen. Daarnaast is er meer ‘speelruimte’ om met de cliënt de zorg en de behandeling in te vullen. Hoe zorg je er als zorgorganisatie voor dat je - ondanks al deze variabelen - financieel in control blijft én de cliënt de best passende zorg krijgt? Dát is een van de grootste uitdagingen binnen de langdurige zorg. De oplossing ligt in het efficiënt programmeren van zorg. Oftewel: koppel de zorginhoud direct aan de bedrijfsvoering. Dit kan door de volgende drie stappen: ontwikkel financieel onderbouwde zorgprogramma’s, maak zorgafspraken op basis van een zorgarrangement en ontwikkel ondersteunende applicaties voor planning en sturing.

Het eerste dat moet verbeteren in de langdurige zorg? Vergroot de voorspelbaarheid van zorg; essentieel om lean te kunnen plannen. Dit kan door de ontwikkeling van zorgmodules die voldoende ruimte bieden voor individuele invulling. De cliënt moet hierbij écht iets te kiezen hebben. Bijvoorbeeld: vijf behandelingen fysiotherapie óf tien groepssessies rondom beweging? Twaalf groepssessies ‘omgaan met agressie’ of vijf individuele gesprekken binnen twee maanden? En hoe wil de cliënt dat veiligheid en bereikbaarheid georganiseerd wordt?

Door al deze keuzes in het zorgarrangement te koppelen aan tijd en geld, kan de zorgprofessional zien of de afspraken met de cliënt financieel haalbaar zijn. Als de tarieven lager worden, moet je met je cliënt andere keuzes maken. En last but not least: stem bestaande applicaties (ECD, plannings- en managementinformatiesysteem) af op dit cliëntproces, zodat ze werkelijk ondersteunend worden. De sleutel tot succes zit niet in de applicatie zelf, maar in de eenvoudige inrichting van de applicaties en de onderlinge koppeling. Hierdoor kun je je up-to-date stuurinformatie genereren waardoor je snel kunt bijsturen. Voor de business controller is het de kunst om de stuurinformatie helder en eenvoudig aan te bieden, zodat de zorgprofessional direct hierop kan acteren. Dit vergroot de snelheid en wendbaarheid van een zorgorganisatie: een grote succesfactor in de huidige zorgsector.”

Over Marco Henneveld:
Marco Henneveld werkt als senior consultant bij Grow/Work en implementeert oplossingen voor vraagstukken rondom bedrijfsvoering in de gezondheidszorg..
Terug naar overzicht >>

logo GrowWork