Aanbieders verliezen fors omzet door scheiden wonen en zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft berekend dat een kwart van de AWBZ-instellingen in 2013 vijf procent van de omzet gaat verliezen vanwege het scheiden van wonen en zorg. In 2014 zullen zelfs een op de drie instellingen de inkomsten zien dalen met tien procent.
Aanbieders verliezen fors omzet door scheiden wonen en zorg

Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg volgend jaar zullen instellingen voor intramurale zorg minder klanten krijgen. Uit een recent advies van de NZa aan het ministerie van VWS blijkt wat hiervan de financiële gevolgen zullen zijn voor deze zorginstellingen. De NZa voorziet dat instellingen die geen alternatieve vormen van inkomsten kunnen aanboren vijf procent van de omzet verliezen in 2013. Gemiddeld komt dit neer op 7,5 miljoen euro per instelling. Dit effect zal in 2014 alleen maar sterker worden. Vooral kleine aanbieders zullen hier meer onder te lijden hebben dan grote instellingen. Als instellingen niet in staat zijn ook thuiszorg te bieden, komen zij waarschijnlijk in de gevarenzone. Met het verplaatsen van zorg uit de instelling naar de thuissituatie hoopt staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) in 2013 100 miljoen euro op de contracteerruimte te kunnen besparen. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees het NZa advies over scheiden wonen en zorg

Cliënt met ‘lichte’ zorgzwaarte kan in instelling blijven

6 REACTIES

 1. De scheiding van zorg en wonen is niet de oorzaak dat een aantal instellingen inkomsten moeten gaan missen. Sommige al hun inkomsten, andere minder. De oorzaak is dat extramurale zorg als gevolg van de decentralisatie van die zorg (nu begeleiding, straks ook andere zorg?)niet meer vanuit de awbz wordt gefinancierd, maar, wat er van over blijft, door de wmo. Mensen die al extramurale zorg krijgen, zoals mensen met een soms zware verstandelijke beperking, die thuis wonen, hebben dat al eerder ondervonden. Althans gaan dat ondervinden als de decentralisatie definitief door gaat. Nu krijgen sommige zzp-ers daar ook mee te maken, maar daaar protesteeerden ze niet tegen toen ze er nog zelf niet mee te maken hadden en ook niet vooruit keken, want dan hadden ze het kunnen zien aankomen. En extramurale zorg betekent ook dat je je awbz pgb verliest.

 2. Lees alle reacties
 3. het is een goede ontwikkeling dat zorginstellingen veel duidelijker moeten laten zien welk deel van de kosten die zij in rekening brengen werkelijk met de verleende zorg samenhangen en welk deel aan de geboden huisvesting valt toe te rekenen. dan zal blijken of het voor cliënten echt interessant is andere huisvesting te zoeken (bijvoorbeeld door terug te keren naar de thuissituatie), al dan niet met een andere zorgaanbieder. veel huidige cliënten zullen zich zo’n stap echter niet kunnen permitteren, noch hun omgeving. de soep zal dus waarschijnlijk niet zo heet gegeten worden als ze nu wordt opgediend; ondernemende zorgaanbieders/huisvesters hebben nog tijd hun aanbod aan te passen.

 4. Ouderen betalen al voor de huisvesting via de eigenbijdrage. Meer dan 6000 euro per jaar. Het is dus vestzak broekzak voor de overheid. VWS en VROM wel te verstaan.

 5. @Kees Marges
  Uw laatste zin is onjuist. Mensen die een PGB hebben vanuit de AWBZ en een indicatie waaruit blijkt dat ze ook opgenomen zouden moeten worden als ze de zorg niet thuis kunnen ontvangen kunnen het PGB uit de AWBZ behouden en verkrijgen hierbij zelfs een wettelijk recht op.
  Feit is dat de zorg voor veel mensen weinig keuze inhield. Daar gaat nu verandering in komen en dat is een heel positieve ontwikkeling.

 6. @Jan: in de eigen bijdrage zitten kosten voor Kost, Inwoning en Zorg. en de AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, dus voor Zorg en niet voor Kost en Inwoning. als het nu gesplitst wordt, zou dat niet per definitie tot meer kosten voor de cliënt moeten leiden, maar wel een transparanter beeld moeten geven over de daadwerkelijke zorgkosten en de andere kosten.

 7. Ik maak er uit op dat het de samenleving minder geld gaat kosten en dat er op managementlagen bezuinigd moet gaan worden op de direkteurs- en bestuurderssalarissen en andere overheadskosten. Prima toch?

Geef je reactie

Vul een reactie in!
Vul hier je naam in