Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties33

Akkoord over verdeling miljoenen langdurige zorg

De grote brancheverenigingen in de langdurige zorg en het ministerie van VWS hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de extra miljoenen voor de AWBZ. Vandaag tekenden de partijen hierover een convenant.
Akkoord over verdeling miljoenen langdurige zorg

“Deze extra investering was een van de belangrijkste redenen voor mij om deel te nemen aan dit kabinet”, zei de staatssecretaris maandag in haar speech in een zorginstelling in Amsterdam. De 852 miljoen euro uit het regeerakkoord moet volgens Veldhuijzen van Zanten uitgegeven worden aan extra medewerkers, meer scholing en minder administratieve rompslomp.

Zorgzwaartepakketten

Vanaf 2012 wordt het bedrag verdeeld over de zorgzwaartepakketten (zzp’s). Woordvoerder Erma van Lamoen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, een van de ondertekenaars, zegt over de verdeling: “Dat het aan de zzp’s verbonden zit, vinden wij heel prettig. Dat betekent dat iedere instelling zelf kan bepalen of zij bijvoorbeeld een personeelslid een opleiding willen aanbieden of dat er juist extra medewerkers aangenomen moeten worden. Die vrijheid is heel belangrijk.”

Metingen

De verdeling van het totale bedrag over de sectoren ziet er volgens Lamoen grofweg als volgt uit. Iets minder dan eenderde gaat naar de gehandicaptenzorgsector, iets minder dan tweederde gaat naar de verpleging, verzorging en thuiszorg en het overige, kleinste deel gaat naar de geestelijke gezondheidszorg. Hoe instellingen deze extra budgetten zullen uitgeven, wordt gemeten. Op 1 januari 2012 zal een nulmeting plaatsvinden en in december 2013 is er weer een meting om te zien hoe het geld is ingezet.

Werknemers

“Voor werkgevers en brancheorganisaties betekent dit echt werk maken van de werving en opleiding van extra personeel”, speecht Veldhuizen van Zanten. “Voor zorgkantoren betekent dit sturen op een goede zorginkoop. Zij moeten bewaken dat de middelen niet voor andere doeleinden worden aangewend. Voor de beroepsgroep betekent dit scherp zijn: de positie van de professional moet ook echt beter worden.”

Ondertekenen

Ondertekenaars van het convenant zijn naast VWS: Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Geestelijke Gezondheid Zorg Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Federatie Opvang en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Miljoenen ouderenzorg wachten op bestemming

PVV-gelden vooral naar instellingen

Ouderenzorg verspilt miljoenen door onnodige zorg

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

33 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. @ Pieter. Kijk dat is nou goed nieuws. Daar zouden de zorgkantoren en ZN mee moeten pronken. Ze zouden moeten aangeven dat de prestatieafspraken door sommige zorgaanbieders niet werden waargemaakt en dat na scherpe controle van de zorgaanbieder het geld is teruggevorderd. Dat herstelt vertrouwen, maar dat horen wij nooit. In mijn omgeving heb ik het nooit meegemaakt, maar goed mijn zorgkantoor zit in Zwolle terwijl de zorg wordt geleverd in de regio Rijnmond…

 3. @ Pieter. Wat jij schrijft spreekt mijn bewering niet tegen. Ook ik geloof dat de zorgkantoren iets van een verantwoording zullen vragen zodat zij zichzelf kunnen indekken naar VWS toe. Geld terugvorderen vergt werkelijke controle met de zekerheid van conflicten en de kans op rechtzaken. Daar hebben de bestuurders van zorgkantoren geen zin in, en dat weten de bestuurders van zorgaanbieders. Dus laat ik mijn vraag aan jou omdraaien: heb jij gehoord dat het zorgkantoor bij eerdere plannen ergens het geld heeft teruggevorderd? En was dat tegen de wens van de zorgaanbieder in? Zo ja, dan doen zorgkantoren wat ze moeten doen. Dat heb ik echter nog niet meegemaakt.

 4. Hoe kunnen bestuurders zo trots kijken bij het nemen van een besluit waarvan we over enkele jaren zullen zien dat het niet gerealiseerd is! Handhaaf het huidige pgb eerst maar eens. Betaal werkers in de ouderenzorg eerst maar eens beter. Werk in de ouderenzorg en de thuiszorg eerst maar eens met beter opgeleide mensen. De patiënt zal weer de dupe zijn!

 5. Hoe kunnen bestuurders zo trots kijken bij het nemen van een besluit waarvan we over enkele jaren zullen zien dat het niet gerealiseerd is! Handhaaf het huidige pgb eerst maar eens. Betaal werkers in de ouderenzorg eerst maar eens beter. Werk in de ouderenzorg en de thuiszorg eerst maar eens met beter opgeleide mensen. De patiënt zal weer de dupe zijn!

 6. @ Pieter. Ik heb de volledige tekst gelezen, en ik zie dat de eisen die het zorgkantoor zou moeten stellen aan de zorgaanbieder erg vaag zijn. Dat gecombineerd met het gebrek aan motivatie onder zorgkantoren om hier toezicht te houden, maakt dat ik verwacht dat geen enkele zorgaanbieder geconfronteerd zal worden met een terugvordering van de gelden, ongeacht wat er daadwerkelijk met het geld is gebeurd. Natuurlijk zullen de zorgkantoren zich willen indekken tegen kritiek van de minister door wat informatie op te vragen, maar dat is het dan ook.

 7. 5 jaar geleden was er van professional tot bestuurder, van cliënt tot cliëntorganisatie enorm veel bezwaar en ophef over de constatering van de zorgkloof en dat daar in de ZZP-systemathiek niets aan zou worden gedaan. Met de gelden die nu vrijkomen is er een flinke stap gezet om waardige zorg te bieden aan zeer kwetsbare mensen. Ik stel voor dat een ieder de energie steekt in het daadwerkelijk werven van gemotiveerd personeel en scholen van de huidige medewerkers. De huidige medewerkers in de intramurale zorg zijn zeer gebaad bij de extra middelen. Het zal lucht bieden. Natuurlijk, er zijn nog meer groepen waar middelen heen kunnen. Voor een grote groep is er echter een heel goede stap gezet.

 8. 5 jaar geleden was er van professional tot bestuurder, van cliënt tot cliëntorganisatie enorm veel bezwaar en ophef over de constatering van de zorgkloof en dat daar in de ZZP-systemathiek niets aan zal worden gedaan. Met de gelden die nu vrijkomen is er een flinke stap gezet om waardige zorg te bieden aan zeer kwetsbare wensen. Ik stel voor dat een ieder de energie steekt in het daadwerkelijk werven van gemotiveerd personeel en scholen van de huidige medewerkers. De huidige medewerkers in de intramurale zorg zijn zeer gebaad bij de extra middelen. Het zal lucht bieden. Natuurlijk, er zijn nog meer groepen waar middelen heen kunnen. voor een grote groep is er echter een heel goede stap gezet.

 9. Even heel iets anders. Dat Actiz het spelletje ‘mee speelt’ is nog te verklaren door het dominante intramurale belang, maar dat BTN mee doet is volstrekt onlogisch en niet verklaren. De zorg thuis staat helemaal buiten spel… waar teken je dan voor en namens wie ???

 10. De extra middelen roepen twee zaken op:een is de kant van het zichtbare gebrek aan visie en opvatting bij de overheid over de inrichting van de zorg. Regie bij de klant? marktwerking? Samenhang tussen verschillende soorten dienstverlening? Deze financiële injectie komt voort uit onvrede over de kwaliteit van de ouderenzorg maar wordt voor een groot deel besteed aan gehandicaptenzorg en gaat voorbij aan de (ouderen) thuiszorg. Twee is de schijnbare verwarring bij de organisaties (werkgever en medewerkers) die de financiele injectie gaan ontvangen. Wees blij. Doe wat je altijd hebt willen doen. Het lijkt hier en daar alsof het ontvangen van extra middelen afbreuk doet aan iets van gekoesterd slachtofferschap?

 11. Wat heeft het voor zin om nivo 3 bij te scholen naar nivo 4 als in de huidige praktijk de werknemers op nivo 3 bijgeschoold worden om taken van nivo 4 en verpleekundigen over te nemen.
  Werkgevers willen de zorg op een zo goedkope mogelijke manier leveren en komen aan het professionele domein van de zorgverleners. Geven een functie een nieuwe naam en kunnen bezuinigen op het salaris. Achteraf kijken of dat een kwaliteitsverbetering op heeft geleverd vind ik naief en risicovol besluit. En inderdaad dit convenant is afgesloten door partijen die er vooral zelf belang bij hebben. En dat zijn niet in de 1e plaats de vertegenwoordigers van de zorgverleners zelf i.c. de werknemersorganisaties.

 12. Dat hele ZZP gedoe klopt van geen kant en ik snap dan ook niet dat er geen een zorginstelling hier wat aan doet want de ZZP bij dementerenden is veel te laag omdat zij alleen maar in een hogere schaal kunnen als ze agressief zijn en bijten krabben en slaan, maar dat zou ik ook gaan doen als ik zo’n krappe zorg kreeg, want PG bewoners met ook een somatische aandoening worden veel te laag ingeschaald en komen niet hoger dan 5 of ze moeten agressief gedrag vertonen dan mogen ze naar 7. Ook mensen met een PG aandoening kunnen veel zorg nodig hebben maar dat krijgen ze onvoldoende. Laat ze daar dan maar eens geld aan besteden om dat te onderzoeken want het is een schande hoe deze mensen erbij inschieten. Laat de Managers en directeuren maar met wat minder doen, wij als zorgmedewerkers moeten uren inleveren omdat de ZZP niet omhoog kan en wij ons werk met een raptempo moeten afraffelen anders komen deze mensen niet eens voor 12 uur hun bed uit. SCHANDE

 13. De volledige tekst vh convenant is te downloaden via onderstaande link
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2011/09/06/convenant-kwaliteitsimpuls-langdurige-zorg.html
  Is allemaal nog erg vaag. Die 12 000 verzorgenden extra kosten een dikke helft van de 852 miljoen. Verwacht VWS dat al de rest aan opleiding besteed wordt of gaan ze ervan uit dat aardig wat blijft hangen bij zorgbestuurders en dure adviesbureaus ?

 14. Woedend ben ik hierover en blij dat mijn vakbond niet met een lachend gezicht op de foto staat. Hoe is het mogelijk dat de V&VN een convenant tekent dat alle vrijheid laat aan de bestuurders? De vakbonden zijn immers niet betrokken en die maken de afspraken over het personeel. Op geen enkele manier worden de consequenties voor de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden bezien. Natuurlijk kun je toetsen of er handen aan het bed zijn bijgekomen. Maar weet wel dat voor al deze miljoenen er 600 worden bezuinigd in de GGZ. Moeten de duizenden GGZ-professionals die hiervan de dupe worden aan de slag op een lagere functie en voor een lager salaris in de gehandicapten- en verpleeghuiszorg. Dat is een omfloerse en dus onfatsoenlijke bezuiniging.

 15. Wat een gejuich om niets. Eerst ontneemt dit kabinet de echte ondernemers in de zorg (efficient, goedkope en cliëntgertichte ZZP-ers en MKB-ers) hun budgetten (PGB’s).Vervolgens wordt dit geld linea recta als inefficiency bonus aan de logge instellingen gegeven. Zogenaamd om 12.000 extra handen aan het bed te krijgen. Maar dat is onzin natuurlijk. Als het geld bij de PGB’s wordt weggehaald, en de cliënten ook, die houden immers hun recht op zorg, dan komen er zo’n 15.000 ZZP-ers en werknemers van zorg MKB-ers zonder werk te zitten. Rara waar zouden straks die 12.000 extra medewerkers in de zorg vandaan komen???

 16. Nu maar hopen dat de zorgkantoren niet de tarieven wederom naar eigen inzicht verlagen om hun probleem op te lossen. De politiek maakt goede sier met de aankondigingen, zorgkantoren verlagen vervolgens de tarieven of de productieplafonds. voor de zorgaanbieders blijft er vervolgens niets over en die zijn misschien al blij dat ze niet weer hoeven in te leveren!!! Het is van de gekke dat zorgkantoren zelf het tarief van de zzp’s aan kan passen, zo komt het geld nooit daar waarvoor het bedoeld is!!

 17. Ik had nog gehoopt op prinsjesdag en op afstel van de PGB maatregelen. Het geld voor deze “extra kwaliteitsinpuls” voor de intramurale zorg wordt eerst wel weggehaald bij de extramurale zorg (lees PGB voor mensen zonder verblijfsindicatie). De beer is nog niet geschoten maar de huid is alweer verkocht. En om in deze beeldspraak te blijven, volgens mij ook nog aan stropers die zich niet gaan houden aan regels.

 18. Het zorgkantoor vraagt wel degelijk bij ons om een plan van aanpak waaruit blijkt dat de gelden besteed worden aan extra handen aan het bed of een kwaliteitsverbetering door bv niv 3 intern op te leiden tot niv 4. Zonder PvA geen extra gelden. Uit dit PvA moet ook blijken welke kwaliteitsverbetering dit oplevert. Achteraf wordt getoetst in hoeverre PvA is gerealiseerd en zonodig wordt budget teruggevorderd.
  Ik weet niet of ons zorgkantoor de enige is die het zo doet maar voor ons zijn een aantal van bovenstaande reacties in elk geval niet van toepassing!

 19. VWS: Belooft u, bestuurder van een zorgaanbieder, dat u uw deel van de 852 miljoen die wij u geven zult gebruiken voor meer en beter personeel? Bestuurder: Ja ik beloof dat ik het geld voor dat doel zal gebruiken net zoals ik beloofd heb om mij aan de inkomensrichtlijn voor bestuurders te houden. Hmm misschien is een verwijzing naar mijn eigen inkomen niet handig, maar ik dacht gewoon spontaan aan mijn eigen inkomen toen ik ja zei tegen het akkoord. Ik weet ook niet waarom…

 20. Shockerend om te lezen dat de politiek de illusie heeft dat mensen die in de thuissituatie worden geholpen hier baat bij hebben.
  De thuiszorg heeft jaar na jaar te kampen met krappere kaders, zorgkantoren die geen belang hebben bij “echte” doelmatige zorg waardoor o.a. substitutie van 2e naar 1e lijn maar mondjesmaat van de grond komt. Het is triest om te moeten constateren wat dit betekent voor alle hardwerkende professionals in de thuiszorg. Nog steeds uurtje factuurtje met 0 ruimte van zorgkantoren voor innovatie op dit vlak. Nog steeds te weinig collega’s en nog steeds onvoldoende begrip en lobby op landelijk niveau voor specifiek de thuiszorg. En dat terwijl het leeuwendeel van de langdurige zorg daar gestalte krijgt. Niet met een ZZP, maar met een reguliere indicatie in functies en klassen waardoor de thuiszorg de boot totaal mist en we juist ook daar nog een kwaliteitsimpuls nodig hebben om o.a. dure ziekenhuisbedden eerder leeg te maken of om te voorkomen dat mensen naar een dure verblijfsinstelling moeten.
  Het is inconsequentie ten top.

 21. Het is interessant om te zien wie er niet aan tafel zaten. Verenso, de vereviging voor specialisten ouderengeneeskunde zitten ook met een personeelsprobleem, maar zijn (zoals vaker) niet uitgenodigd. Voor de LOC, waarvan niet altijd duidelijk is of zij voor of tegen patientenbelangen strijden, waren eveneens niet van de partij. IGZ dat toezicht had kunnen houden op de kwaliteitsontwikkeling, was ook niet uitgenodigd (want de kwaliteit zal naar aanleiding van dit akkoord niet beter worden). Allemaal niet goed voor het maatschappelijk belang, maar wel heel begrijpelijk op basis van de ondermaatse prestaties van deze organisaties de afgelopen jaren.

 22. Daar gaan we weer: Er gaat helemaal niets naar de thuiszorg. Dit misverstand blijft maar terug komen. Daarom nogmaals: De 2/3 van het totale extra budget gaat volledig naar intramurale instellingen door middel van het verhogen van de ZZP-tarieven. De 12.000 nieuw aan te trekken medewerker(st)ers gaan allemaal aan de slag in de verzorgings- en verpleeghuizen….. (toch?)

 23. Mijn complimenten gaan uit naar ActiZ. Ze hebben het leeuwendeel van het geld gekregen en dat zonder harde toezeggingen. De leden zullen zeer tevreden zijn. De clientenorganisaties zullen minder blij zijn. ActiZ heeft de zorgkantoren net zover gekregen dat zij niet op kwaliteit zullen inkopen. Dit geld gaat buiten relaxte zorgbestuurders weinig opleveren.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.