Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties12

ANT stapt uit overleg tandartstarieven

Mark van Dorresteijn
Tandartsenorganisatie Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) praat niet meer mee over de tarieven in de mondzorg. De organisatie vreest dat geplande maatregelen onherstelbare schade zullen toebrengen aan de kwaliteit van mondzorg in Nederland.
ANT stapt uit overleg tandartstarieven

De ANT laat per brief weten dat zij per direct uit de klankbordgroep van het kostenonderzoek mondzorg stapt. Voorzitter van de ANT, Jan Willem Vaartjes: ‘Maatregelen die worden genomen op basis van dit onderzoek in de huidige opzet, zullen de kwaliteit van de mondzorg in Nederland onherstelbare schade toebrengen. Uiteindelijk is vooral de patiënt daarvan de dupe. We hebben talloze keren en in een open brief bij de NZa onze zorgen geuit over de opzet en gevolgen van het kostenonderzoek. Alle argumenten worden echter in de wind geslagen.’ Volgens de ANT moet eerst samen met de gehele sector een goed onderbouwde toekomstgerichte visie ontwikkeld moet worden.

Kostenonderzoek

Met het kostenonderzoek wil de NZa de tarieven voor de mondzorg in 2014 onderbouwen of herijken. Volgens de ANT is het kostenonderzoek in de huidige opzet hiervoor niet geschikt. Naast bezwaren met betrekking tot validiteit en onvolkomenheid van het onderzoek, wordt volgens de ANT geen rekening gehouden met de snel groeiende diversiteit en complexiteit in het veld van de mondzorg. Dat gaat onherroepelijk leiden tot verkeerde inzichten en slecht onderbouwde conclusies en beleidsmaatregelen.

Toekomstvisie

Voordat ingrijpende maatregelen kunnen worden genomen die de huidige staat van de mondzorg beïnvloeden, pleit de ANT er voor om eerst een duidelijke en breed gedragen toekomstvisie te ontwikkelen. ‘Na het invoeren en weer afschaffen van de vrije tarieven is het veel te kort dag om een visie te implementeren. Wij vrezen voor overhaaste maatregelen en beslissingen. De sector heeft behoefte aan rust om samen de toekomst van de mondzorg te bepalen.’ De ANT bepleit daarom bij VWS om eventuele maatregelen rond het kostenonderzoek op te schorten voor de tijd die nodig is om gezamenlijk met de sector een goed onderbouwde toekomstgerichte visie te ontwikkelen.

12 REACTIES

 1. Tja waarde Henk .. Inkomen en geld hebben vaak wat met elkaar te maken . Het onderzoek van de nza gaat dan ook alleen naar de verhouding tussen tarieven en inkomen , waarbij de zo door politici geprezen en omarmde marktwerking , wel geldend voor allerlei managers en bestuurders , ondergeschikt wordt gemaakt aan de norm van ambtenarenschaal 14. Kunt u mij uitleggen wat de overeenkomst is van een ambtenaar en een tandarts ? ? Kunnen slechtfunctionerende tandartsen dan ook worden weggepromoveerd met langjarig behoud van inkomen en of gouden handdruk , en wachtgelden ? ? U geeft wel een oordeel over de ANT , zonder te weten wat die club is , hoewel u terecht deze club zelfs een zorginhoudelijke taak toedicht , die u direct weer ondergeschikt acht aan de materiële aspecten , zonder enig ander bewijs aan te voeren dan uw onderbuikgevoelens ? ? Heeft u voor uw beroepsmatig handelen ook een eed afgelegd ? Kunt u staken ? Weet waarde Henk : de (mijn) ervaring leert dat het wijzer is sommige mensen gelijk te geven die het niet hebben , dan het omgekeerde ( gelijk hebben , maar niet krijgen) te verlangen ? Overigens waarde Henk , de functie was FARIZEEËR . Tenslotte wens ik u een rijk zwitserleven toe van uitsluitend uw ‘ geestelijke’ zelfverrijking . punt.

 2. Lees alle reacties
 3. Geen idee, maar jij zoekt het vooral in vooroordelen Adje.
  Maar ik ben gisteren ook verkeerd begonnen. Je allereerste antwoord is al duidelijk genoeg. Dat antwoord gaat alleen over inkomen en geld. Dat mag en het in de gaten houden van de materiële belangen van de leden behoort tot het takenpakket van een beroepsorganisatie, naast de zorginhoudelijke kant. De ervaring leert dat een beroepsorganisatie grote problemen met de achterban krijgt als de materiële taak wordt verwaarloosd. Alleen kan ik er slecht tegen als de kwaliteit van de zorg of de patiënt voor dat karretje wordt gespannen en dat is bij de ANT het geval (hoeveel leden heeft die club trouwens?) Maar nogmaals, je eerste antwoord was al duidelijk genoeg. Dank daarvoor.

 4. Waarde Henk . U schijnt nogal wat belangenclubs in de zorg te kennen , die ALEMAAL hun EIGENBELANG nastreven ! ! Maar u behoort natuurlijk niet tot zo’n , door u nogal negatief gewaardeerd lijkende , g belangenclub ? ? Waarom borrelt bij mij toch het spreekwoord op : zoals u, de waard is, zo vertrouwt hij zijn …gasten ? ? Over welke belangenclubs heeft u het eigenlijk : de bestuurders, managers, VWS, nza, cvz. verzekeraarsgieren enz.enz. Of over de echte werkers in de Zorg , ….de artscen , farmaceuten , tandartsen , verpleegkundigen fysio’s enz. Mij lijkt u niet tot de laatste groepen te behoren . W.a. In afwachting van uw managersreactie …neem vooral uzelf serieus , wat mij helaas niet lukt.

 5. Grappig, je roept hier zelf heel wat vaags af Adje, maar bij de tandartsen moet het opeens aan alle kanten gedocumenteerd.
  Misschien moet je eerst zelf mijn beginvraag beantwoorden. Ik moet geloven dat het de ANT echt alleen om de kwalteit van de zorg gaat en dat de club, zoals alle andere belangenclubs in de zorg wel doen, echt helemaal niet ook om het inkomen gaat? Bijzonder hoor, die tandartsen. Maar ik geloof daar dus geen bal van.

 6. Dit antwoord , beste Henk , is weer zo’n wassen neus . Wat zijn dan de daadwerkelijke inkomens , die niet tot de , door u niet genoemde of omschreven , norm in verhouding staan. Dit is typisch alpha – war-taal . Ik zie graag een paar cijfertjes . ”LATEN WE HET ER OP HOUDEN ” , dat ik deze, uw, vaagtaal , niet begrijp, noch ooit zal kunnen begrijpen , sorry. Q.e.d.

 7. In haar oneindige marktwijsheid heeft VWS bij monde van de nza een norminkomen , overeenkomend met de Ambtenaren in schaal 14 , van € 109.000 vastgesteld voor alle tandartsen , VER ONDER DE BALKENENDE-NORM dus. Hoe gaat de nza te werk ? ? Tandarts À , omzet. € 200.000, kosten € 80.000 , resultaat € 120.000, € 10.000 te hoog dus. Tandarts B , € 400.000 omzet , kosten € 160.000 , resultaat € 240.000 , liefst € 130.000 te hoog dus . De tarieven voor ALLE tandartsen worden nu door de nza herrekend naar het norminkomen van € 109.000 . O ja tandarts À werkt 30 uur per week en tandarts B 60 uur . Beiden worden nu gehonoreerd volgens een schaal, HETGEEN BIJ AMBTENAREN GEBRUIKELIJK IS , DUS niet op basis van prestaties. Graag verneem ik van ppep en Henk of hun inkomen , niet salaris , ook zo wordt of mag worden vastgesteld. Investeringsrisico’s, pensioenafdrachten , arbeidsongeschiktheidsrisico’s 24-uursverplichtingen e.d. moeten bij TANDARTSEN nog WEL van het ”norm”inkomen worden betaald. En DAARNA nog de belastingen . De eerste de beate manager of bestuurder komt voor zo’n ‘norminkomen ‘ zijn bed niet uit . jullie wel ? ? In afwachting van een INHOUDELIJKE reactie ……

 8. Gefeliciteerd À.N.T. De enig juiste beslissing . Net als vorig jaar , toen de nza naar de gewenste uitkomst toe heeft onderzocht, moet deze dienst dit wederom herhalen. Tandartsen zijn zorg …werkers , en dienen als afleiding van zeer noodzakelijkonderzoek naar overbetaling van de baantjesjagers in de Zorg. Maar ja , waar eindigen ex-politici meestal ……..?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.