Home Auteurs Posts van Ana Karadarevic

Laatste artikelen van deze auteur

‘Plannen tegen personeelstekort druppel op gloeiende plaat’

De ministers van VWS erkennen in hun op Prinsjesdag gepresenteerde begroting dat er sprake is van personeelstekorten in de verschillende deelsectoren in de zorg. Maar er wordt onvoldoende geld vrijgemaakt om de problemen op te lossen, vinden betrokkenen.

Kabinet blijkt fan van Juiste Zorg op de Juiste Plek

Prima dat het ministerie van VWS veel aandacht heeft voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek, maar zorg ervoor dat er geen blokkades worden opgeworpen, stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). GGD GHOR pleit op zijn beurt voor meer aandacht voor de nulde lijn en dus voor structurele investeringen in preventie en in de jeugdgezondheidszorg.

‘Zorgaanbieders werken steeds vaker samen’

Zorgaanbieders besteden meer aandacht aan persoonsgerichte zorg sinds de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hoofdinspecteur Korrie Louwes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateert dat zorgaanbieders steeds vaker onderling én met andere organisaties samenwerken ten bate van de cliënt. 'Ze doen wat nodig is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.'

Veel verpleeghuizen voldoen niet aan eisen kwaliteitskader

In driekwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit terwijl feitelijk veel verpleeghuizen niet voldoen aan de minimale eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zo lukt het ruim 40 procent van de zorgorganisaties niet om een voldoende professionele afweging te maken over welke zorg nodig is.

Populaire artikelen

Nieuwsbrief Abonneren