Home Auteurs Posts van Guus Schrijvers

Laatste blogs van deze auteur

0
458

Blog: Stimuleer met fiscale maatregelen een gezonde leefstijl

Drie Europese landen kennen al een belasting op frisdrank. Guus Schrijvers doet een budgetneutraal voorstel voor Nederland.
0
456

Blog: Maak voor 2021-2025 hoofdlijnenakkoorden per doelgroep

De collectieve zorguitgaven lopen bij ongewijzigd beleid op van 9,1 procent van het nationaal inkomen in 2018 naar 10,4 procent in 2025. Dat is een toename van €16 miljard in lopende prijzen. Zinnen met deze strekking staan in het begin van het rapport Naar een toekomstbestendig zorgstelsel.
1
467

Blog: Farmaceutische industrie: welkom terug in Europa

China levert een groot deel van de grondstoffen voor geneesmiddelen. Het land exporteert deze vooral naar India, dat bijna alle generieke geneesmiddelen produceert. Guus Schrijvers wil de productie van grondstoffen, medicatie en vaccins terughalen naar Europa.
0
543

Verplaatsing Brabantse IC-patiënten geslaagd: een les voor de toekomst

In de laatste week van maart gingen in een paar dagen honderden Intensive Care-patiënten uit Brabant over naar andere leden van het land. Dat was een vlekkeloze operatie zonder enige wanklank in de massamedia. Toch blijft er volgens Guus Schrijvers een aantal vragen over het coördineren van IC-gebruik onbeantwoord.
0
401

Blog: Hoe om te gaan met uitbraken van besmettelijke ziekten

Op 4 april brengt de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (SBM) een boek uit met als titel Zijn we voorbereid op de volgende uitbraak van infectieziekte X? Help, ik ben besmet!. Een leerzaam en inspirerend boek, vindt Guus Schrijvers.

Populaire artikelen