Home Auteurs Posts van Philip van de Poel

Laatste artikelen van deze auteur

472

Onbekend maakt onbemind; waarom arts maatschappij en gezondheid beter verdient

Mede door onbekendheid met het specialisme blijft de instroom van geneeskundestudenten in de opleiding Arts Maatschappij + Gezondheid structureel en significant achter bij de benodigde capaciteit. Volgens de koepel blijkt nu hoe belangrijk het specialisme is.
2654

Aanpak coronavirus: bestuurlijke drukte of ‘ragfijn samenspel’?

Een virusuitbraak in combinatie met schaarste aan mensen en middelen, dat waren de hoofdbestanddelen van een rampenoefening die de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) vorig jaar doorliepen. De voornaamste les? ‘Het is een ragfijn samenspel’, aldus ROAZ-voorzitter Ernst Kuipers. Wat vorig jaar een scenariospel was, is met de uitbraak van het coronavirus realiteit geworden.
2318

Coronacrisis: ‘We kunnen nog een paar dagen vooruit’

‘Wij maken ons zorgen over de aanvoer van beschermingsmiddelen.’ Zegsman Wim Pleunis van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), dat als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met het coronavirus te maken kreeg, maakt zich met name zorgen of de beschermingsmiddelen die nu in bestelling zijn wel komen.
439

‘Zorg niet klaar voor instroom allochtone ouderen’

Binnen tien jaar heeft een op de drie Amsterdamse 65-plussers een niet-westerse achtergrond. Een snelle groei waar de zorg volgens geriater Jos van Campen van het OLVG niet goed op voorbereid is. Voorzieningen op maat zijn hard nodig.
242

‘Patiënt met zeldzame kanker verdient expertzorg’

Als het gaat om diagnose en behandeling van zeldzame vormen van kanker spelen expertisecentra een sleutelrol. Alleen de betreffende UMC’s en topklinische ziekenhuizen hebben de expertise, kennis en ervaring om optimale zorg te leveren. Toch krijgt 15 procent van de patiënten blijkens cijfers van de NFK nog altijd zorg in algemene ziekenhuizen die hier onvoldoende voor geëquipeerd zijn.

Populaire artikelen