Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Belangenorganisaties zien kloof tussen woorden en daden

MAARSSEN - GGZ Nederland vindt dat er in de miljoenennota te weinig concrete beleidsvoornemens ten aanzien van de ggz voorkomen. Door de overheveling van de curatieve ggz naar de zorgverzekering en de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet de geestelijke gezondheidszorg het zonder eigen paragraaf stellen.

Mede hierdoor vertoont het ggz-beleid volgens de branchevereniging enkele forse lacunes. Het ministerie van VWS heeft volgens GGZ Nederland te weinig oog voor een goede aansluiting tussen eerstelijns en tweedelijns jeugdzorg. Op het terrein van preventie wordt te weinig ingezet op de aanpak van alcoholverslaving.

Waarborgfonds

Het instellen van een waarborgfonds voor de kosten van de zorg aan illegalen wordt niet ondersteund door VWS. De VWS-begroting 2007 plaatst innovatie in het licht van arbeidsbesparende ontwikkelingen, maar heeft geen beeld van de uitvoering van de zorginnovatie. Het ministerie van Justitie geeft aan dat nazorg voor veelplegers noodzakelijk is, maar heeft vooralsnog geen geld gereserveerd voor de uitvoering daarvan door ISD’s (instellingen voor stelselmatige daders).

Kloof

Ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ziet een kloof tussen woorden en daden. Voor de burger hebben de veranderingen tot op heden nog weinig opgeleverd in termen van een kwalitatief betere zorg en een renderende premie. Bovendien wordt de versterking van de positie van de zorgconsument in woord beleden, maar niet in beleid omgezet.

Beloofde onafhankelijke financiering

Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) sluit zich bij de kritiek van de NPCF aan en beklaagt zich over het feit dat de cliëntenraden volgend jaar weer niet de beloofde onafhankelijke financiering krijgen. Dit ondanks een toezegging uit 2005. Verder vindt zij dat er meer geld moet komen om te investeren in innovaties en opleidingen.

‘Geen wezelijke vernieuwingen’

Artsenorganisatie KNMG noemt de begroting ‘een politiek document’ zonder wezenlijke vernieuwingen. De care-sector komt er volgens de KNMG zeer bekaaid af. Het stoort de KNMG dat er ondanks ‘de hooggestemde targets voor gezonder leven’ geen extra geld is voor preventie.

Te weinig

Huisartsenvereniging LHV onderschrijft het beroep dat het kabinet doet op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, maar vindt eveneens dat hier te weinig geld voor is. In meer algemene zin ziet de LHV te weinig aandacht voor de eerstelijnszorg.

Ramp

Apothekersorganisatie KNMP richt de pijlen op de veronderstelde administratieve lastenverlichting. Volgens de KNMP is er eerder sprake van een kwart meer administratieve lasten dan een kwart minder. De groeiende verplichtingen jegens verzekeraars zijn volgens de KNMP een potentiële ramp. (ZorgVisie – Philip van de Poel)

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.