Home 2021

Laatste blogs

Preventie
Josefien Kursten

Selectieve preventie: samen investeren in de toekomst van de zorg

Preventie is een onderdeel van passende zorg, schrijft Josefien Kursten, directeur Regulering bij de NZa. ‘We zien het voor ons dat preventie in 2025 een rol speelt bij de gezondheid van elke burger. Domeinoverstijgende samenwerking is hier een belangrijke randvoorwaarde voor.’
Tech
Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

Column: Een nieuw decennium voor de ggz

Terwijl u dit leest, wordt hard gesleuteld aan de definities van het zogeheten zorgprestatiemodel voor de ggz. Dat schrijft Eddy van de Werken in zijn column in Zorgvisie Tech magazine. Zowel qua zorgtypering (definities van de te leveren zorg) als in de verantwoording (financiële tegenprestatie) verandert straks veel.
Ziekenhuiszorg

Column Marcel Canoy: Uitstel- of afstelzorg

De hoeveelheid en schade van de uitgestelde zorg dreigen structureel overschat te worden omdat geen rekening wordt gehouden met compenserende factoren.
Tech
Jan Christiaan Huijsman

Column: Kies voor de nieuwe mogelijkheden

Een oproep aan burgers, patiënten/cliënten, om waar mogelijk te kiezen voor digitale oplossingen in de hoop dat zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en politici dan eindelijk vaart maken met de digitalisering van zorgverlening.
Leiderschap

Terug naar ‘normaal’ deel 4: Besluitvorming en uitvoering coronabeleid na de zomer

Hoe kan Nederland na de ernstige coronagolven het normale leven weer zo goed mogelijk oppakken? Hoe ziet de nationale besluitvorming en advisering met betrekking tot het coronabeleid eruit als na het zomerseizoen opnieuw uitbraken optreden? In deel 4 van hun reeks artikelen doen volksgezondheidsexperts Guus Schrijvers, Wim Schellekens, Paul van der Velpen en Piet Melief hiervoor aanbevelingen.
Ziekenhuiszorg

Dienstverband voor medisch specialisten is een politieke wens op basis van achterhaalde beelden

In de verkiezingsprogramma’s van een groot aantal politieke partijen is dienstverband voor medisch specialisten een thema. De beelden die hierover in politiek Den Haag bestaan, zoals verbetering van de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en de zogenoemde perverse productieprikkel, zijn achterhaald. Dat schrijven Boldewijn Noordveld en Bart Boll.
Leiderschap

Terug naar ‘normaal’ deel 3: Besluitvorming en advisering over coronabeleid

Hoe kan Nederland na de ernstige coronagolven het normale leven weer zo goed mogelijk oppakken? Hoe ziet het wettelijk kader voor de nationale besluitvorming en advisering met betrekking tot coronabeleid eruit? In deel 3 van hun reeks artikelen analyseren volksgezondheidsexperts Guus Schrijvers, Wim Schellekens, Paul van der Velpen en Piet Melief hoe de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s sinds januari 2020 zijn toegepast. 
Personeel

Blog: Een bewonderenswaardige veerkracht in crisistijd

Ter ondersteuning van zorgprofessionals tijdens de coronacrisis, biedt ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crisis de Zelfscreener aan. Daaruit blijkt onder andere dat de balans tussen stress, energie- en persoonlijke hulpbronnen van zorgprofessionals onder druk staat. ‘Een zorgelijke, maar geen verrassende conclusie.’ Er zijn echter ook lichtpuntjes.
Tech

Blog: Verlaag de administratieve belasting met slimme ict

Bij het terugdringen van de administratieve belasting is de blik vaak gericht op wet- en regelgeving als bron van regeldruk. Maar de eigen ict vormt ook een bron van formaat, die nogal eens over het hoofd wordt gezien. Hier liggen kansen voor zorgorganisaties. Slim(mer) gebruik van ict helpt de hoge administratieve belasting voor zorgprofessionals terug te dringen. 

Redactioneel: radicaal anders denken

Het einde van de coronapandemie lijkt voor de Nederlandse samenleving in zicht. Er sluimert echter al een nieuwe crisis: de zorgcrisis. Een crisis die gaat over vergrijzing, oplopende zorgkosten en arbeidstekorten.