Home 2018

Laatste blogs

Dure geneesmiddelen

Blog: Zorgvuldige selectie sluisgeneesmiddelen leidt tot beter maatschappelijk resultaat

Verschillen in medicijnen
Bij opname van nieuwe geneesmiddelen in de sluis zou ook rekening moeten worden gehouden met de specifieke marktsituatie om de verstorende effecten inzichtelijk te maken. In de huidige vormgeving van de sluis gelden alleen absolute financiële grenswaarden.
Juridische zaken

Blog: Bezwaren tegen cliëntenmedezeggenschap ongegrond

Hogere kosten en meer regeldruk worden genoemd als bezwaren  tegen de inrichting van cliëntenraden zoals het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) voorschrijft . Een nogal populistisch argument als excuus om cliëntenmedezeggenschap niet goed te hoeven regelen.

Blog: Regionale aanpak versnelt realisatie pgo

RZCC, Angelique van der Veer
Vanaf 2020 moet iedereen in Nederland online zijn medische gegevens kunnen inzien en bijhouden in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Dit vraagt nogal wat van zorgverleners . Zij zijn degenen die nu over de data beschikken en dat zullen moeten gaan delen.
Fusie en samenwerking

Blog: ACM schept ruimte voor samenwerking zbc-ziekenhuis

In haar voorlopige negatieve oordeel over de fusie tussen twee zbc’s concludeerde de ACM dat dat ziekenhuizen een minder direct alternatief vormen voor zbc’s. Met deze visie schept zij indirect meer ruimte voor samenwerking tussen een ziekenhuis of universitair medisch centrum (umc) en een zbc.
Zorginkoop

Blog: Ziekenhuizen bepalen effectiviteit van ons inkoopbeleid

Tom Kliphuis, bestuursvoorzitter VGZ
VGZ beantwoordt een oproep tot effectief inkoopbeleid aan vier grote verzekeraars met een aanklacht aan ziekenhuizen die voor omzetgroei gaan en een oproep mee te werken aan haar Zinnige Zorg initiatief.
Fusie en samenwerking

Blog: Ziekenhuisfusies zijn ook gewoon fusies

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) toetst fusies op grond van de Mededingingswet. De fusietoets geldt voor alle sectoren in de Nederlandse economie, sinds 2004 ook voor ziekenhuizen. In de ene sector een beetje anders toetsen dan in de andere, is geen optie betoogt ervaringsdeskundige Ariënne Gommers.
Juridische zaken

Blog: AVG dwingt artsen tot burgerlijke ongehoorzaamheid

Vanwege wetgeving mag veel informatie die er wél is niet benut. Dat stuit Job van den Bosch als arts tegen de borst. 'Het is namelijk in het belang van de patiënt dat wij over alle informatie beschikken.'
Zorginkoop

Blog: Open brief aan vier grote zorgverzekeraars

Als verzekeraars niet snel werk maken van verstandig en effectief inkoopbeleid, voorziet adviseur en management controller Ivo Knotnerus het failliet van het huidige zorgstelsel.