Home 2020

Laatste blogs

Tech

Oproep: Geef patiënt structureel de keuze tussen zorg op afstand en fysiek consult

Zes artsen uit verschillende domeinen doen een oproep aan minister van Ark om digitale zorg als optie breed beschikbaar te stellen in de eerste en tweede lijn.
Leiderschap

De zorg een doolhof? VWS zegt ‘Het kan wél!’

Het door VWS geschreven boek ‘Het kan wel!’ wil patiënten met een complexe zorgvraag een handreiking bieden. Of zij hiermee de uitgang uit het zorgdoolhof vinden, valt te betwijfelen.
Verpleging en verzorging

Lessen uit de eerste golf: wees zichtbaar en betrokken

Marieke van Wieringen en Henk Nies zien dat het voor managers mogelijk is om ook op afstand nabij te zijn. Het vraagt van managers en bestuurders dat zij zich laten zien, dat ze duidelijk zijn in hun communicatie en dat ze verzorgenden IG betrekken bij besluiten. Voor verzorgenden geldt op hun beurt dat het juist nu belangrijk is dat ze ‘niet klagen, maar vragen’.
Financiën
Koen Mous, advocaat

Regie over zorgtarieven schiet tekort

De rechtszaken over de hoogte van Wlz-tarieven en van tarieven voor ongecontracteerde Zvw-zorg roepen de vraag op of de regie over de tarieven wel in goede handen is. Gezien de uitspraken schieten verzekeraars in hun zorgplicht jegens zowel consumenten als aanbieders tekort.
Kwaliteit

Zorg voor diversiteit: drie noodzakelijke stappen voor bestuurders

In een maandelijks gesprek met zorgprofessionals en bestuurders verkent Sophie Bijloos de contouren van een nieuwe zorgethiek aan de hand van bekende filosofen. Op 6 oktober, de dag van de diversiteit, ging het gesprek onder leiding van Hanne Veraart over diversiteit in de zorg aan de hand van Hannah Arendts pluraliteitsdenken.
Preventie

Blog: Kansen voor samenwerking in preventie

In vervolg op zijn eerdere blog over hoe vaart gemaakt kan worden met preventie schetst Martien Bouwmans vier scenario’s voor samenwerking tussen gemeenten (selectieve preventie) en zorgverzekeraars (geïndiceerde preventie). 
Tech

Blog: Coronacrisis creëert momentum voor ict

De coronacrisis maakt het belang van goede ict haarfijn duidelijk. Dat leidt tot een hernieuwde waardering voor de ict: de toegevoegde waarde wordt prominenter zichtbaar. Dat creëert momentum, schrijft Dirk-Jan Schoneveld van Berenschot.
Ziekenhuiszorg
Acute zorg

Patiënten schieten niets op met nieuwe inrichting acute zorg

Met de Houtskoolschets acute zorg beoogt VWS de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van acute zorg voor iedereen in de toekomst te garanderen. Vier SEH-artsen menen dat een aantal voorstellen in de schets deze doelen niet dienen en geven aan hoe dit wel zou kunnen.
Tech

Blog: Vijf handvatten om data in de langdurige ouderenzorg te gebruiken

In de langdurige zorg voor ouderen wordt ‘big data’ niet of slechts mondjesmaat aangewend om nieuwe inzichten te verwerven. Een gemiste kans, vinden Sil Aarts en Hilde Verbeek. Zij geven tips waarmee het gebruik van data een essentieel onderdeel kan worden van organisaties gericht op langdurige ouderenzorg.
Preventie

Blog: Zo krijgt preventie een vaste plek in het zorgstelsel

Iedereen ziet het belang van preventie in het zorgstelsel. Struikelblok tot nu toe is een structurele en integrale financiering voor preventie. Martien Bouwmans legt de vinger op de zere plek en schets een oplossing.