Home 2018

Laatste blogs

Nulgroei anders ingevuld: meer met hetzelfde

Vijf wegen naar 'more with the same'-beleid om meer patiëntenzorg te kunnen bieden met dezelfde middelen.
Ggz

Blog: Tijdige en begrensde behandeling biedt soelaas in ggz

Psychiater en ex-bestuurder Tom Kuipers betoogt dat de oplossing voor de lange wachttijden in de ggz niet ligt in een oekaze om ‘zo kort als mogelijk’ te behandelen. Een pleidooi voor tijdig behandelen en een contract tussen behandelaar en patiënt waarin haalbare doelen zijn vastgelegd.
Bekostiging

Blog: Prijsconcurrentie tussen ziekenhuizen bestaat niet

Guus Schrijvers
Ziekenhuizen onderhandelen momenteel over de zorginkoop binnen het hoofdlijnenakkoord waarin nulgroei voor de totale omzet is afgesproken. Dbc-tarieven als instrument voor kostenbeheersing komen daarbij niet meer aan de orde. Dat blijkt uit eerder onderzoek.
Innovatie

Blog: Kijk om u heen

Guus Schrijvers
Guus Schrijvers roept zorgprofessionals op buiten de sector te kijken naar innovaties. De files en de OV-chipkaart kunnen prima dienen als voorbeelden voor de zorg.
Fusie en samenwerking

Blog: Samenwerking is de oplossing voor Slotervaart

Guus Schrijvers
Het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam-West is negatief in het nieuws. Hier enkele mogelijke oorzaken van de problemen.
Wijkverpleging

Blog: Geef wijkverpleegkundigen ruimte voor brede blik

Als we niet uitkijken wordt de wijkverpleegkundige weer de medische ‘specialist’ die vooral zorg levert, maar niet de verbinding maakt naar het sociaal domein. Daarvoor waarschuwt Barbara de Groen, adviseur bij Vilans.
Juridische zaken

Blog: De zorg na de AVG

Dankzij de AVG is iedereen ervan doordrongen dat digitale privacy de hoogste prioriteit verdient en dat wet- en regelgeving mee moeten groeien met de ontwikkelsnelheid van nieuwe technologie. Daarvoor moeten nu wel snel vervolgstappen worden gezet, betoogt Yvette van Gemerden, privacy expert bij PwC.
Bekostiging

Blog: Eigen risico, eigen probleem?

Foto: DSW
Hoewel de hoogte van het eigen risico voor veel partijen een programma-item is, lijkt er volgens Chris Oomen nu niemand meer in geïnteresseerd.
Personeel

Blog: Investeer in een verzuimspecialist

Bob Stadelmaier, specialist sociale zekerheid bij VvAA
Investeren in een verzuimspecialist waarvan de opbrengsten nog moeten blijken, is voor menig bestuurder geen aanlokkelijk idee. Maar betoogt Bob Stadelmaier, de kost gaat voor de baat uit.