Home 2018

Laatste blogs

Governance

Zet je schrapsessies

Marcel Canoy

Het kabinet Balkenende-IV wilde in 2007 ‘investeren in het bestrijden van onnodige bureaucratie en het vergroten van het plezier in werken in de zorg’. Toen de ontwikkeling van meer dan dertigduize...

Epd

Blog: Interne privacyschendingen voorkomen

Erik Remmelzwaal

Wie de recente onderzoeksrapporten van bijvoorbeeld McAfee leest, krijgt de indruk dat fraudeurs vooral binnen de zorg actief zijn. Volgens Verizon is in deze sector 56 procent van de ‘breaches’ he...

Fusie en samenwerking

Blog: Zorgpartijen moeten meer innovatief samenwerken

Ziekenhuizen zijn in essentie concentraties van gespecialiseerde medische kennis en van de daarbij benodigde apparatuur en installaties. Daarmee vervullen ziekenhuizen een spilfunctie in het region...

Fusie en samenwerking

Blog: Toekomstbestendig ziekenhuis vraagt nieuw bestuurlijk DNA

Tineke Serlie, partner en headhunter The Executive Network

Het ziekenhuislandschap dat we nu kennen, gaat onherroepelijk veranderen. De koers naar een beperkt aantal complexe-interventiecentra en een groter aantal lokale integralezorgcentra staat niet meer...

Bekostiging

Blog: VGZ voorziet 4 procent kostendaling, CPB 22 procent stijging

Guus Schrijvers

Coöperatie VGZ bracht vorige week haar maatschappelijke jaarverslag over 2017 uit. Dit rapport telt 113 pagina’s, is prettig leesbaar en een toonbeeld van transparantie. Deze zorgverzekeraar heeft...

Bekostiging

Blog: Kostenbeheersing en de transitie naar een duurzaam zorglandschap

Guus van Montfort

Een tweetal – in mijn ogen – goede en ‘nuchtere’ publicaties van het Centraal Planbureau. Het eerste is een rapport , getiteld Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein, over de zorginko...

Bekostiging

Blog: De tijd dringt voor ziekenhuizen en verzekeraars

Knotnerus: 'Onderhandelaars hoofdlijnenakkoord: graag spijkers met koppen nu'

Onlangs verscheen het rapport van de Taskforce ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’; nog net op tijd om een rol te kunnen spelen in de totstandkoming van de nieuwe hoofdlijnenakkoorden. De opdracht aan...