Home 2022

Laatste blogs

Eerstelijnszorg
Martien Bouwmans

Maak van zorgverleners niet voortdurend slachtoffers

Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), houdt er enigszins verwarrende opvattingen over de stelselwijziging 2006 op na. Zij reduceert de problemen in de zorg, afgelopen zaterdag  binnen een groot artikel in de Volkskrant over de inkoop van katheters, tot de ‘marktwerking in de zorg’. Die heeft volgens haar zijn intrede gedaan in 2006.
Governance

Invloed zorgprofessional op beleid moet goed geregeld

Een belangrijke wijziging in de Governancecode Zorg 2022 is de versterking van de professionele zeggenschap. Een goede reden om de medezeggenschapstructuren nog eens tegen het licht te houden.
Tech

Cybersecurity in ziekenhuizen: fabels en goede punten

Naar aanleiding van het jaarlijkse rapport van Z-CERT over het dreigingsbeeld in de zorg plaatsen de auteurs een aantal beweringen over de problemen met databeveiliging in perspectief en leggen uit hoe het volgens hen beter kan.
Tech
Sytse Wilman

Bestuurder, zet uw fiets op slot

Dat niet alle bestuurders voldoende aandacht en budget hebben voor cyberbeveiliging is zeer zorgwekkend, concludeert Zorgvisie-redacteur Sytse Wilman in zijn redactioneel commentaar.
Tech
Digitale infrastructuur

EHDS geeft digitalisering gezondheidsgegevens impuls

De Europese Commissie heeft de ‘Europese ruimte voor Gezondheidsgegevens’ (European Health Data Space – EHDS), inclusief conceptverordening, gepubliceerd. De EHDS-verordening biedt een kader voor het elektronisch gebruiken en delen van gezondheidsgegevens. Dat zal de patiënt eindelijk meer regie over zijn medische data geven, stellen de auteurs.
Ggz

Het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag

Al ruim vijftig jaar zijn er zorgen over de stijgende zorgkosten en -vraag, waaronder die van de ggz. Het ontbreekt echter aan een samenhangende en diepgaande analyse van dit probleem, stellen Karin Lemmens, director bij KPMG Health, en psychiater Jeroen Terpstra. Om tot een effectieve oplossing te kunnen komen, is het op de juiste manier formuleren van het probleem een eerste essentiële stap.
Verpleging en verzorging
Marti Paardekooper en Joyce Jacobs

Innovatie is ook: zorgen voor elkaar

Burgers kunnen samen met de zorgprofessionals zorgen voor oudere, kwetsbare mensen. Een pilot in Oudewater bewijst dat het kan. Het vraagt wel van zorgorganisaties om over eigen grenzen heen te kijken en veel meer in te zetten op samenwerking met lokale organisaties, welzijnsinstellingen, woningcorporaties.
Sociaal domein
Koffie drinken en praten

Zet wijkteams meer in op voorbereiden ouder worden

Om de zorg te ontlasten helpt het als wijkteams nog meer inzetten op het bevorderen van zelfredzaamheid, het voorbereiden op het ouder worden en het accepteren van de beperkingen die daarbij kunnen optreden.
Duurzaamheid

Passende en digitale zorg is pas écht duurzame zorg

De zorg werkt aan verduurzaming, voornamelijk door materialen te recyclen, gebouwen te voorzien van groene energie en door medicijnresten op te vangen. Maar in het duurzaamheidsbeleid ontbreekt vaak passende en digitale zorg, stelt Walter Kien, director healthcare bij IG&H.
Tech
Jan Christiaan Huijsman

Column: Transformatie begint bij een sterke basis

De echte opschaling van duurzame digitale zorg moet nu op gang komen. Daar is iedereen het inmiddels over eens. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het gaat om een reeks van paradigmaveranderingen. Hoe pak je dat aan?