Home 2019

Laatste blogs

Fusie en samenwerking in de zorg

Samenwerking is goed voor kwaliteit

Marktwerking en samenwerking: het zijn twee principes die op gespannen voet met elkaar staan. Waar u bij marktwerking moet denken aan concurrentie en kijken wie er het verste komt, gaat samenwerking over met zijn allen zo ver mogelijk komen. Dit schuurt en zorgt voor een steeds grotere spagaat.
Bekostiging
winstuitkering zorgverzekeraars

Verbetering van compensaties voor chronisch zieken vergt maatwerk

Op verzoek van verzekeraars en de Tweede Kamer laat minister Bruins (Medisch Zorg) de structurele ondercompensatie voor chronisch zieken in de risicoverevening onderzoeken. Hij geeft daarbij aan dat de oorzaak ook bij het inkoopbeleid van de verzekeraars en bij praktijkvariatie kan liggen (zie hier).
Innovatie
Berend de Vries

Blog: Plastic hamer

Voor de grote bedrijfsapplicatie, ZIS, XIS, KIS of Praktijk-Informatie-Systeem, zijn applicatiebeheerders aangesteld. Maar waar is de beheerder voor al die andere applicaties, vraagt Berend de Vries zich af.
Fusie en samenwerking in de zorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: VWS steunt Maasziekenhuis, en terecht

Ziekenhuisbestuurders en wetenschappers hebben drie bezwaren tegen de financiële steun van minister Bruins aan het Maasziekenhuis te Boxmeer. Gezondheidseconoom Guus Schrijvers staat achter de jaarlijkse exploitatiebijdrage van VWS voor het ziekenhuis tot 2022.
Financieel management

Blog: Middenmanager krijgt er nieuwe rollen bij

In het kader van een promotieonderzoek hebben wij onderzocht op welke wijze middenmanagers bezuinigingsmaatregelen realiseren. Hiertoe zijn interviews gehouden met veertig middenmanagers van zorgafdelingen, een functieafdeling, laboratoria en radiologie en tien zorgprofessionals in diverse typen ziekenhuizen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat middenmanagers naast hun traditionele rollen ook nieuwe rollen moeten vervullen.
Duurzaamheid
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: ACM steunt patiëntenorganisaties

Afspraken tot verplaatsing van zorg zijn gebaseerd op een gedeeld en openbaar regiobeeld. Dit is de eerste van vijf voorwaarden die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hanteert om afspraken tussen zorgaanbieders over zorgverplaatsing goed te keuren, ook als deze concurrentie beperken.
Financieel management
Columnist Zorgvisie ict magazine

Column Jan Christiaan Huijsman: Betaalbare en duurzame platformen realiseren

'Juiste Zorg op de Juiste Plek' vraagt om andere vormen van samenwerking en nieuwe digitale netwerken en informatiestromen. Wat te doen als zorgaanbieder met beperkte investeringsruimte en de opdracht tot Juiste Zorg op de Juiste Plek?
Epd

System says yes

Nog te vaak is ICT de beperkende factor in de zorg. Verplichte communicatiestandaarden moeten hier verandering in brengen.
Financieel management
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog Populatiebekostiging: betere en goedkopere zorg

We haalden de marktwerking in 2006 uit de VS, aldus Guus Schrijvers. Het is volgens hem hoog tijd dat we er nu de populatiebekostiging gaan halen. Zes suggesties.
Personeel

Veld aan zet om verpleegkundig beroep vorm te geven

Minister Bruins heeft zijn plannen voor de functie van regieverpleegkundige en de overgangsregeling bekend gemaakt. Het is nu aan zorgorganisaties en de verpleegkundige beroepsgroep zelf om de differentiatie van de verpleegkundige de beroepen verder vorm te geven en te laten slagen.