Home 2019

Laatste blogs

Preventie
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Europa van belang voor gezondheid: viermaal zelfs

Gezondheidszorg is geen onderwerp in de campagnes voor de Europese verkiezingen. Toch zijn er vier beleidsonderwerpen waarbij het Europese parlement kan bijdragen aan de volksgezondheid in Europa. Guus Schrijvers somt ze op.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
RVS, Jan Kremer

Blog: Goede of beschikbare zorg?

Leefbaarheid is een breed begrip. Desalniettemin is het terecht dat er aandacht is voor de kwaliteit van zorg in de regionale context, zegt Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad.
Financieel management

Blog: Ict-investeringen langdurige zorg: wat leveren ze op?

Organisaties in de langdurige zorg investeren steeds meer in ict en plukken hier ook de vruchten van. Er is echter geen zicht op het effect van die investeringen op de productiviteit, administratieve werklast, tevredenheid van zorgmedewerkers en kwaliteit van zorg.
Fusie en samenwerking in de zorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Ook umc’s willen regionaal samenwerken

De umc’s gaan netwerken opzetten in de regio waarin ze gevestigd zijn, schreef de NFU in een recent uitgebrachte nota. Guus Schrijvers onderschrijft het belang van regionale samenwerking, maar mist de zorginhoudelijke onderbouwing.
Patiëntveiligheid
Berend de Vries

Blog: Patiëntendossiers in de cloud: het mag niet

De minister laat een onafhankelijk adviesorgaan onderzoeken of patiëntendossiers in de cloud opslaan is toegestaan. Berend de Vries geeft hem nu al het advies: dat mag niet.
Value based healthcare
Zorgvisie redacteur Bart Kiers

Blog: Over ICHOM, kwaliteit, geld en pers

Met de ICHOM-conferentie is Rotterdam even het VBHC-centrum van de wereld. Het is principieel onjuist dat ICHOM geld vraagt van journalisten om hun werk te mogen doen. Zorgvisie en Skipr zijn niet aanwezig.
Zorginkoop

Blog: De zorg beter maken: een stevige operatie

Menzis zet in op kwaliteitsverbetering met waardegerichte zorginkoop. Wilja Strating en Ward Bijlsma van de zorgverzekeraar schrijven over de opgedane ervaringen en welke vervolgstappen zij, samen met zorgverleners, in petto hebben.
Transitie

Blog: Bestuurder aan zet bij De juiste zorg op de juiste plek

Bestuurders hebben een cruciale rol om te bewerkstelligen dat zorg en ondersteuning stelselmatig worden georganiseerd rondom de cliënt of patiënt. Welke stappen kunnen zij zetten om dit te bereiken? Richard Janssen geeft een voorzet.
Bekostiging
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Alle langdurige medische zorg in de Zvw

Minister De Jonge beraadt zich op de financiering van medische zorg aan Wlz-cliënten. Guus Schrijvers legt uit waarom alle medische zorg in de Zvw zou moeten, ongeacht de duur van die zorg of de verblijfplaats van de patiënt.