Home 2019

Laatste blogs

Iris Wallenburg

Blog: Zorgen voor de regio

We worden ouder en wonen langer thuis. Tegelijkertijd concentreert de zorg zich meer en meer in stedelijk gebied. Actie-onderzoek naar regionalisering van ouderenzorg helpt om die zorg toekomstbestendig te maken.
Duurzaamheid
rol fysiotherapeuten in doelmatige zorg

Blog: Zo blijft fysiotherapie toegankelijk en betaalbaar

Fysiotherapeuten kunnen meer bijdragen aan doelmatige zorg, mits verzekeraars en beroepsgroep oog hebben voor hun gezamenlijke belangen.
E-health
Columnist van Zorgvisie ict magazine

Column Johan Vos: De kracht van de massa

Technologische innovaties breken pas echt door als de meerderheid van de beoogde doelgroep mee gaat doen. Daar zit de crux als het gaat om de doorbraak van e-healthtoepassingen. U en ik gebruiken ze niet.
E-health
Berend de Vries

Blog: Patiëntendossiers in de cloud: wat mag dan wel?

De minister van VWS laat onderzoeken of patiëntendossiers mogen worden opgeslagen in de cloud. Berend de Vries raadt het af, in een vervolg op zijn recente bijdrage over het onderwerp.
Ouderenzorg

Blog: Nieuwe Wet zorg en dwang vraagt zorgvuldige voorbereiding

Het plaatsen van een valmat met alarm naast het bed, het checken van de woonruimte op gevaarlijke voorwerpen en het beperken van het ontvangst van bezoek; in de thuiszorg zijn dit geen ongebruikelijke situaties. Wat veel thuiszorgorganisaties en thuiszorgmedewerkers niet weten, is dat deze maatregelen met de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang (Wzd) onder dwang kunnen vallen en daarom officieel niet zijn toegestaan.
Verpleeghuiszorg
Ewout Irrgang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Foto: Jiri Büller

Blog: Verantwoorden, dat bepalen we zelf wel?

De RVS wil met haar vorige week gepresenteerde advies over 'Anders verantwoorden in de zorg' bewerkstelligen dat verantwoorden in het teken komt te staan van betere zorg. De Rekenkamer betoogt in een reactie dat meer nodig is dan het advies suggereert.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Blog: Nieuwe manier van verantwoorden moet niet vrijblijvend zijn

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een belangrijk advies uitgebracht op 14 mei: 'Blijk van vertrouwen: anders verantwoorden voor goede zorg'. Wim Schellekens is blij met het rapport, maar plaatst ook enkele kritische kanttekeningen. Vandaag het tweede en laatste deel van zijn blog hierover.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Blog: Nieuwe manier van verantwoorden: het moet lukken!

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een belangrijk advies uitgebracht op 14 mei: 'Blijk van vertrouwen: anders verantwoorden voor goede zorg'. Wim Schellekens is blij met het rapport, maar plaatst ook enkele kritische kanttekeningen. Vandaag deel 1 van 2 delen.
Msb

Blog: Houvast bij de fiscale toetsing van een msb

Bij de beoordeling van medisch-specialistische bedrijven staat voor de Belastingdienst de vraag centraal of het msb een onderneming in fiscale zin drijft. Hiervoor gelden drie specifieke criteria. Volgens de VvAA is daar wel wat manoeuvreerruimte.