Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Column Terecht: Van Wtzi naar Wtza

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Advocaat Dieuwke Hooft Graafland omschrijft in de rubriek Terecht in Zorgvisie magazine in een notendop enkele actiepunten die daar uit voortvloeien.
Dieuwke Hooft Graafland Loyens & Loeff

De Wtza voorziet ten opzichte van het toelatingssysteem uit de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) in een vernieuwde vergunningsprocedure (vergunningplicht), maar ook in een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders, en wettelijke eisen ten aanzien van het intern toezichthoudend orgaan.

Verplicht

Een toelatingsvergunning is verplicht voor alle nieuwe én bestaande instellingen die medisch-specialistische zorg (doen) verlenen, en voor alle nieuwe en bestaande instellingen die met meer dan tien zorgverleners (inclusief uitbesteding) zorg of een dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet (doen) verlenen.

Indien een vergunningplichtige instelling op of na 1 januari 2022 zorg verleent zonder vergunning, kan dat bestraft worden met een boete van maximaal 87.000 euro. Wacht dus niet te lang met actie ondernemen. Hoe lang u precies kunt wachten, verschilt per instelling. De wet onderscheidt grofweg drie categorieën.

Nieuwe elementen

Als uw organisatie op dit moment een WTZi-toelating heeft, dan wordt deze van rechtswege (automatisch) omgezet in een Wtza-vergunning. Bent u dan klaar? Nee. Er zitten een paar nieuwe elementen in de onafhankelijkheidseisen van artikel 7 UB Wtza. Zo mag een lid van de interne toezichthouder, diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad geen aandelen in de instelling meer houden (voorheen gold een maximum van 10 procent).

Ook moet in de statuten zijn vastgelegd dat de toezichthouder moet bestaan uit ten minste drie personen. Wees dus kritisch op de samenstelling van uw toezichthoudend orgaan en controleer tijdig, vóór 1 januari 2022, of uw statuten nog volstaan.

Vergunningen onderaannemers

Was uw instelling onder de WTZi van rechtswege toegelaten of maken onderaannemers deel uit van uw groep waarvan de hoofdaannemer zelf geen enkele zorg verleent? Dan dient u vanaf 1 januari 2022 een vergunning aan te vragen voor deze instellingen. Dat betekent dat ook uit de statuten van onderaannemers moet blijken dat een toezichthoudend orgaan dat voldoet aan voornoemde onafhankelijkheidseisen, toezicht houdt op de instelling. Voor deze groep vergunningplichtige instellingen geldt een overgangstermijn van twee jaar.

De laatste categorie betreft nieuwe instellingen die Wtza-vergunningplichtig zijn. Deze instellingen moeten voor aanvang van die zorg een vergunning aanvragen.

Meldplicht

Kunt u hierna achteroverleunen? Nee. Want de Wtza introduceert ook een meldplicht. De meest praktische tip die ik u in dat kader kan geven, is een snelle online check: staan de entiteiten van uw organisatie die zorg zoals bedoeld in de Wkkgz willen gaan verlenen of laten verlenen in het Landelijke Register Zorgaanbieders (via zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl).

Dieuwke Hooft Graafland
Advocaat zorgteam Loyens & Loeff N.V.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.