Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

De Wtza en de magische grens van tien

De Wet toetreding zorgaanbieders treedt samen met het Uitvoeringsbesluit WTZa, de Uitvoeringsregeling WTZa en de Aanpassingswet WTZa op 1 januari 2022 in werking. Sanne Koster, advocaat Ondernemingsrecht in de Gezondheidszorg bij PlasBossinade Advocaten, beschrijft wie er onder de ‘tien zorgverleners’ vallen.
Sanne Koster 660

De WTZa is van toepassing op zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg. De WTZa, maar ook het Uitvoeringsbesluit WTZa bepaalt welke regels er voor welke categorieën zorgaanbieders gelden en wie hiervan is uitgezonderd.

Meldplicht

Onder de WTZa is er een meldplicht en een vergunningsplicht voor zorgaanbieders. De meldplicht geldt praktisch voor alle zorgaanbieders en heeft als doel om nieuwe zorgaanbieders bewust te maken van de op dat moment geldende kwaliteitseisen in de zorg. Van belang is om te beseffen dat de meldplicht ook geldt voor bestaande zorgaanbieders. Zij moeten zich binnen zes maanden, lees voor 1 juli 2022, gemeld hebben bij het Landelijk register Zorgaanbieders.

Vergunningsplicht

Onder de WTZa zullen meer zorgaanbieders over een vergunning moeten beschikken dan onder de huidige WTZi. In deze blog vestig ik de aandacht op de vergunningsplicht en de magische grens van tien zorgverleners.

De vergunningsplicht geldt voor instellingen die medisch-specialistische zorg (doen) verlenen, of voor instellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg of andere diensten als omschreven bij of krachtens de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet (doen) verlenen.

Wie?

Een vraag die in de praktijk veel gesteld wordt is: wie vallen er onder de tien zorgverleners? Het antwoord hierop is in de toelichting op de WTZa te vinden.

Het moet gaan om een natuurlijk persoon die beroepsmatig zorg verleent. Het vereiste van beroepsmatig brengt met zich dat een mantelzorger of vrijwilliger niet meetelt bij de ’tien zorgverleners‘. Het begrip zorgverlener omvat zowel zogenaamde BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren als andere personen die beroepsmatig zorg verlenen.

De juridische basis waarop de personen zijn ingeschakeld, is hierbij niet van belang. Het kan dus gaan om personen die in dienstverband of op een andere juridische basis persoonlijk in opdracht van een instelling werken. Hierbij is niet van belang hoeveel uur per maand deze persoon beroepsmatig zorg verleent.

In geval van uitbesteding van de zorg aan een andere organisatie wordt ook het aantal personen, werkzaam bij die andere organisatie, meegeteld dat in het kader van die uitbesteding aan de cliënten van de instelling zorg verleent. Doktersassistenten, praktijkondersteuners of testassistenten tellen ook mee, voor zover zij zorg of een andere dienst verlenen.

Als er zorgaanbieders zelfstandig zorg verlenen, maar wel onderdeel zijn van een netwerk, maakt dit niet dat zij bij elkaar opgeteld moeten worden. Dit geldt ook voor een zorgaanbieder die uitsluitend door een andere zorgaanbieder om advies wordt gevraagd en niet zelf de betreffende zorg verleent.

Mijns inziens vallen waarnemers, niet ongebruikelijk bij zorginstellingen, ook onder de personen die meegeteld moeten worden. Dit brengt met zich dat eerstelijns zorgaanbieders en/of anderhalvelijns zorgaanbieder mogelijk eerder dan gewenst vergunningsplichtig worden.

Vergunning aanvragen

Mocht een zorgaanbieder na 1 januari 2022 alsnog het aantal van tien zorgverleners overschrijden, dan is zij gehouden om binnen zes maanden na de overschrijding een vergunning aan te vragen.

Het aanvragen van een vergunning kost 725 euro. Het overtreden van de vergunningsplicht brengt het risico van een boete van maximaal 87.000 euro met zich.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.