Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties5

Herverdeel het AWBZ-geld ten gunste van de cliënt

Jo Terlouw
Laat de VGN haar eigen broek ophouden. De daarmee uitgespaarde contributie kan de zorgaanbieder gebruiken voor de zorg.
Herverdeel het AWBZ-geld ten gunste van de cliënt

Er gaat het nodige goed en er gaat het nodige mis in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Veel zorgaanbieders doen hun uiterste best om mensen met een verstandelijke handicap kwalitatief verantwoorde zorg te bieden. Er zijn ook zorgaanbieders die daar niet zo goed in slagen. Er zijn miskleunen geweest; de inspectie en de ombudsman hebben er meerdere keren op gewezen. De casus-Brandon heeft het land beziggehouden en in financieel opzicht zijn er ook enkele, niet mis te verstane fiasco’s geweest.

Regeerakkoord pakt slecht uit

Onlangs trok de Stichting Klokkenluiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg aan de bel in Trouw. Het nieuwe regeerakkoord bevat voor mensen met een verstandelijke handicap niet veel goeds, het recht op zorg verdwijnt en mensen worden aan hun lot overgelaten onder het mom van eigen regie.

Wie ook aan de bel trekken, zijn ouders, broers, zussen en andere naasten van mensen met een verstandelijke handicap. Zij ervaren als geen ander de zorgen en onzekerheid over de kwaliteit van de zorg van alledag en vrezen in toenemende mate de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen.

 

Je zou denken dat mensen als mevrouw Dupuis, liberaal, ethica en voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), zich wel inspannen voor hun gehandicapte medemens en hun ouders. Een discussie over bezuinigingen op de gehandicaptenzorg zou je bij de PvdA in enkele minuten vanuit de optiek van solidariteit moeten kunnen beslechten. De PvdA komt toch op voor deze mensen – nou niet bepaald de financieel meest draagkrachtigen onder ons, nietwaar meneer Spekman?

Dat is buiten de waard gerekend. Er is een regeerakkoord als gevolg waarvan mensen met een verstandelijke handicap op allerlei gebieden stevig moeten inleveren.
In het Kamerdebat vorige week over de begroting van VWS voor 2013 bleek klip en klaar dat het regeerakkoord leidend is en dat het kabinet nog niet het minste gaat doen om (vertegenwoordigers van) mensen met een verstandelijke handicap tegemoet te komen. Een amendement op de begroting van Renske Leijten van de SP werd neergesabeld door mevrouw Schippers. Het geld, dat oorspronkelijk voor het Olympisch vuur was bedoeld, moet naar de topsport.
De VVD en PvdA stonden erbij en keken ernaar. Nou zult u wellicht denken: dat is wel te begrijpen want we moeten immers allemaal bezuinigen, dus ook de (verenigingen van) ouders van verstandelijk gehandicapten. Het aardige van het amendement was echter dat het geen extra geld kost, het budget zou ‘gewoon’ schuiven van potje A naar potje B. Nee, aldus een stoere mevrouw Schippers: ‘eigen broek ophouden, meer contributie betalen, dan komt het allemaal wel goed’.

 

Evenwicht in de driehoek

Toch is er een oplossing. Deze oplossing geeft organisaties van ouders met een verstandelijke handicap meer lucht, kost geen extra overheidsgeld en brengt bovendien wat meer evenwicht in de driehoek zorgaanbieder, zorgverzekeraar en cliënt. Want die laatste delft nu het onderspit. Zowel op individueel niveau, op het niveau van voorzieningen (cliëntenraden versus de raad van bestuur) als op landelijk niveau (de VGN versus de cliëntenbeweging). Kortom, zonder dat het geld kost, kan de cliënt meer centraal komen te staan en kan er iets gedaan worden aan de afhankelijkheid van de zorgaanbieder en zo u wilt de zorgverzekeraar.

Lidmaatschap VGN

Volgens een door de accountant goedgekeurde jaarrekening betalen de zorginstellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg in 2010 een bedrag van 7.821.542 euro, bijna 8 miljoen euro, voor hun lidmaatschap van de VGN. Deze AWBZ-premie, betaald door de Nederlandse burger, is bedoeld voor de zorg, maar gaat naar een beleidfabriek. Dit is ongeveer 223,4 maal zoveel als de subsidie die een gehandicaptenorganisatie van ouders in deze sector ontvangt, volgens de regeringsplannen.
Mevrouw Dupuis is ethica, Eerste Kamerlid voor de VVD, lid van een adviescommissie van het College voor zorgverzekering en voorzitter van de VGN. Als voorzitter van de VGN ontving zij in 2010 een remuneratie (AWBZ-geld) van 47.000 euro. De beloning voor deze bijbaan van mevrouw Dupuis is alleen al ruimschoots meer dan de totale toekomstige subsidie van een ouderorganisatie voor mensen met een verstandelijke handicap.
De minister heeft de korting op de subsidies voor dergelijke organisaties gepresenteerd als ‘versterking van de positie van de consumentenbeweging’. Als je dit afzet tegen de wijze van financiering van de VGN en de uitspraken van de minister dat AWBZ-geld bedoeld is voor zorg en niet voor belangenbehartiging, is haar argumentatie klinkklare onzin.

 

Gelijk speelveld

Terug naar de oplossing. Die is in feite eenvoudig. Allereerst: er gaat geen geld naar brancheorganisaties als de VGN, er gaat alleen nog geld naar de werkvloer. Voordeel van het weghalen van die bijna 8 miljoen is dat de VGN dan ook haar eigen broek moet ophouden en dat dat geld beschikbaar is om zorg te verlenen aan mensen met een verstandelijke handicap. Een meer gelijk speelveld dus.
Ten tweede vindt er, als optie 1 niet wordt uitgevoerd, een herverdeling plaats van de nu beschikbare AWBZ-middelen ten gunste van cliëntenorganisaties. Er wordt budget in een pot gestopt en op basis van op te stellen voorwaarden kan aan daarvoor in aanmerking komende organisaties geld worden toegekend. Een meer gelijk speelveld voor cliëntenorganisaties kan het resultaat zijn.
En aan burgers valt goed uit te leggen dat hun AWBZ-premie nu niet uitsluitend meer gaat naar de belangenbehartiging van de tegenpartij (de zorgaanbieders, de VGN), maar ten goede komt aan de belangenbehartiging van henzelf en hun vertegenwoordigers.

Mevrouw Schippers, ik wens u ondertussen sterkte met alle afwegingen en meneer Spekman: U legt het wel even uit aan uw kiezers?


Jo Terlouw, directeur KansPlus

5 REACTIES

 1. Instellingen betalen de VGN contributie.Met maar liefst € 50.000 per instelling ,is dat zo riant dat er anderhalf keer het toekomstige budget voor KansPlus van betaald kan worden(€ 35.000)Dat zorginstellingen zich verenigen om hun organisatorische belangen te behartigen, is helder.Dat is het punt niet.
  Het punt is, is het eerlijk dat de belastingbetaler zo’n 300 € per maand betaalt, geld bestemd voor zorg, maar waarvan een deel gebruikt wordt om bedrijfsbelangen van instellingen te behartigen? Het wordt tijd dat de overheid en zorgverzekeraars de zaak recht trekken ter wille van de belangen van de client.Het gaat toch om de client, niet om bedrijfsbelangen?
  Niks mis dat de VGN voor haar leden de dingen doet voor haar leden, maar die € 8 miljoen is meer dan voldoende.
  Het is , ook volgens Schirmbeck, teveeel gevraagd dat de zwakste partij, de zorgvrager ook een faire bijdrage krijgt om op te komen voor haar gerechtvaardigde belangen, kwaliteit van zorg etc.Ik verwacht niet dat de VGN als direct belanghebbende bij de AWBZ pot bij mijn verhaal juicht.Politiek en verzekeraars moeten in actie komen om de rechtsongelijkheid aan te pakken.De verwevenheid van de voorzitter van de VGN met politiek en CVZ, maakt het een hele dobber om uberhaupt gehoor te vinden.
  Het tekent de scheve verhoudingen in de zorg.
  Jo Terlouw, directeur KansPlus

 2. Lees alle reacties
 3. Directeur Schirmbeck; zulke zinnen komen altijd van mensen die nu al weten dat als hun familielid in een gehandicapte situatie komt — wat niet te hopen is — dat die persoon minstens een of twee 24-uurs hulpen bij zich heeft ; kijk naar ex minister Maria van der Hoeven (met een pgb van 50.000 euro !!!!; heeft ze zelf gezegd op de TV en een geschat inkomen van 500.000 euro !!!!; en oud partijlijder en leider Cohen, die inderdaad twee 24-uurs hulpen !!! heeft. Dan is het zo makkelijk kletsen over anderen die het veel en veel minder hebben (mijn lieve vrouw — 68 jaar) heeft er o.a. door slechte verzorging een eind aan gemaakt).
  Maar er is nog iets veel ernstigers, waar u zelf geen erg in hebt. U somt op wat u en uw zeer goed betaalde en zeer omvangrijke organisatie doet en ik citeer u (zie hierboven): gesprekken voeren, ontwikkelen, informeren, ondersteunen. Ooit zei iemand in de Tweede Kamer tijdens loononderhandelingen (ik geloof Roemer): Al die VOORGENOMEN voorstellen en al dat gepraat kan iemand die niet rond kan komen met zijn loon NIET OP ZIJN BROOD SMEREN. Tegen u en uw organisatie zou ik willen zeggen: van al die gesprekken etc gaat niet vanzelf een prothese aan, wordt een gehandicapte niet een keer extra gedouched bij heet weer (nu maar 1x per week en directeur Schirmbeck wellicht een of tweemaal per dag !!), wordt met hem niet een keer naar buiten gegaan etc etc . Ga u diep zitten schamen voor uw geringe bijdrage aan gehandicapten.

 4. Het VGN-bestuur, dat door leden wordt gevormd, beseft zich uiteraard terdege dat bij de krimpende budgetten in de gehandicaptenzorg ook de contributies omlaag moeten. Daarom worden die in 2013 verlaagd en zal de totale opbrengst uit ledenbijdragen met 10 procent afnemen tot 7,2 miljoen euro.
  Volgens het CBS hebben de instellingen in de gehandicaptensector het laagste percentage overheadkosten, in vergelijking met andere aanbieders van zorg met verblijf. Dankzij het lidmaatschap van de VGN kunnen de instellingen gebruik maken van een instrument dat zij zelf nooit zouden kunnen bekostigen. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op hun opdracht: het verlenen van zorg. Gelijktijdig neemt de VGN hen dus grote zorgen uit handen.
  Hans Schirmbeck
  Directeur VGN

 5. Graag zou ik deze blog van Jo Terlouw van de volgende kanttekeningen voorzien:
  Die 7,8 miljoen aan contributiegelden worden door 160 instellingen opgebracht. Ze betalen naar draagkracht, gemiddeld kost het lidmaatschap de organisaties 50.000 euro per jaar. Overigens is dit lidmaatschap vrijwillig, instellingen sluiten zich bij de vereniging aan omdat dit voor hen van meerwaarde is.
  Enkele voorbeelden van wat wij voor onze leden doen: wij voeren voor hen de cao-onderhandelingen, ontwikkelen op verzoek van de overheid een kwaliteitskader, informeren hen over de voortdurende stroom van wijzigingen in het overheidsbeleid, ondersteunen hen bij de ingewikkelde zorgcontractering en werken samen met cliëntenorganisaties. Als onze lidinstellingen deze diensten zelf zouden organiseren, zouden de totale kosten aanmerkelijk hoger uitvallen. Ook voor landelijke instanties als VWS, NZa en IGZ zouden de kosten dan oplopen.
  In deze periode geven wij onze leden ook de steun die nodig is om in het politieke krachtenveld op koers te blijven. Zo zijn wij in gesprek met staatssecretaris Van Rijn van VWS om ervoor te zorgen dat de maatregelen uit het regeerakkoord van tafel gaan en mensen met een beperking minder hard worden getroffen dan nu dreigt. Die 160 instellingen kunnen dat gesprek niet ieder voor zich met de staatssecretaris voeren en andersom geldt het zelfde. (Wordt vervolgd)

 6. geestelijke gehandicapten moeten gecontroleerd worden en gesteund worden door een onafhankelijke commissie, die alleen voor de belangen van deze personen opkomen
  Daarbij is de basis-hulp onontbeerlijk en de onnodige logge instanties, die momenteel bergen met geld kosten, kunnen gemist worden!

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.