Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties7

Lastig dossier ontmanteld

Rob Scheerder
Medio oktober 2012 werd een rapport uitgebracht over de inkomens van de vrijgevestigde specialisten. Er was daartoe een speciale commissie benoemd onder leiding van de bestuurskundige Pauline Meurs. Het is een lange traditie in en rond het Haagsche politieke circuit om commissies in te stellen met het doel lastige dossiers af te leggen.
Lastig dossier ontmanteld

De eindconclusies van het rapport-Meurs komen erop neer dat het allemaal erg meevalt met die inkomens en dat de marktwerking de laatste restjes meerinkomen wel zal afromen. Iedereen tevreden. De minister is tevreden want zij wil geen ophef over dit dossier. De voorzitter van de Orde is er ook erg content mee en bewijst zo zijn waarde als eerste Orde-voorzitter die geen medisch specialist maar wel een erkend lobbyist is in Den Haag. Hij is overigens tevens partijgenoot van de minister. Professor Meurs zelf is tevreden; zij heeft een lastig dossiertje onschadelijk gemaakt. Zij zal ongetwijfeld stijgen in de pikorde van het gezelschapje bekende en geroutineerde probleemoplossers, die voor politici hete hangijzers in de koeling leggen.

Talloze commissies

Het is een lange traditie in en rond het Haagsche politieke circuit om commissies in te stellen met het doel lastige dossiers af te leggen. Commissies onder leiding van gereputeerde voorzitters die altijd weer worden gevraagd gezien hun deskundigheid om heikele zaken onschadelijk te maken. Voorzitters zoals Sorgdrager, Brinkman, Veerman, van Kemenade (van het filmrolletje), Hermans en niet te vergeten de heer Alders, goed voor talloze commissies met een bevredigende afloop voor de opdrachtgever. De beste commissies zijn de commissies die het probleem weg definiëren of het zelfs liquideren door vast te stellen dat het helemaal geen probleem is. Ook het rapport van deze commissie-Meurs geeft aanleiding tot gezond wantrouwen.

Alleen al het blote feit dat een commissie wordt benoemd. Waarom niet gewoon een echt onafhankelijk instituut? Waarom niet het meest geëigende orgaan inschakelen dat de minister zelf tot haar beschikking heeft, namelijk de Nederlandse Zorgautoriteit?

Schaarste en winsten

Verder zijn er omringende signalen die doen vermoeden dat het allemaal wel erg handig wordt gespeeld. Even voor de verschijning van het rapport-Meurs kwamen twee rapporten uit van meer onafhankelijke geesten die het volgende vaststelden. Ten eerste: het aantal medisch specialisten in Nederland is veel te gering. Er is duidelijk sprake van schaarste. Ten tweede: de winsten van de maatschappen van de vrije specialisten zijn de laatste jaren meer dan gemiddeld gestegen. Voeg daarbij het gegeven dat de ingewikkelde systemen van bekostiging de medische specialisten talloze mogelijkheden bieden om veel geld te verdienen. Denk even aan de radiologen die dankzij een systeemfout tonnen bijverdienden. En dat is ongetwijfeld niet het enige vuiltje zijn in die dbc-/DOT-systematiek. Dan zijn er nog de echte deskundigen die uit ervaring stellen dat als vrije medisch specialisten jarenlang niet klagen, zij ongetwijfeld buitengewoon tevreden zijn met hun verdiensten.

Als we dit alles in ogenschouw nemen, mogen we best vraagtekens plaatsen bij de conclusies van het rapport-Meurs. Gegeven de bewezen schaarste van de medici, de ontwikkeling van hun winsten als gevolg van de vrije prijzen, is het zelfs een gotspe om te stellen dat de marktwerking de inkomens van de specialisten de komende jaren wel zal afromen.

Rob Scheerder, Health Columnist

Lees meer

Commissie: inkomen vrijgevestigd specialist hoog

Doorgaan op de ingeslagen weg

Weblog Rob Scheerder

7 REACTIES

 1. De inkomensdiscussie en het dossier van medische specialisten is een non-discussie. In reactie op andere reacties: natuurlijk praten we over bruto omzet van vrije ondernemers waar nog alles van af gaat. De vergelijking met andere Europese landen is volstrekt onjuist: de opgeven inkomens aldaar zijn ziekenhuissalarissen, terwijl in alle landen buiten Nederland elke arts vrij is om in de private sector bij te verdienen, soms zelfs meer verdient dan in het ziekenhuis. Dat is in de Nederlandse situatie contractueel verboden. Ook de commissie Meurs houdt hiermee geen rekening. Een meer intelligente en niet te simpele benadering zou op zijn plaats zijn.
  Dat de inkomendiscussie geen doel moet zijn, komt voort uit het feit dat elke premiebetalende Nederlander alles vergoed krijgt, de zorgvraag vergoeding na premiebetaling is onbeperkt. Er is sprake van enorme overconsumptie. Zelf betalen doet de Nederlander niet, in feite voelt het als gratis. Het inkomen c.q. de omzet van de arts is slechts een weerspiegeling van het consumptiegedrag. De honorariumtarieven zijn al jaren centraal vastgesteld , gelimiteerd, alleen maar gedaald. De omzet is aantal maal tarief. Dus het aantal is de variabele. De arts haalt de patient niet van de straat, die werkt gewoon hard om alle zorgvragen te beantwoorden. Dat bij een hard werkende arts, overdag, ’s nachts en in het weekend, de omzet hoger is dan de raming door de ambtenaar van VWS of NZa is een logisch verschijnsel. Wat stelt een raming eigenlijk voor? In feite ligt daar de fout, niet bij het gerealiseerde. In termen van de publieke opinie gevoed door de pers en columnisten heet dit ‘ graaien’. Er valt helemaal niet te graaien, behalve misschien door de consument. Reele zorgvragen natuurlijk buiten beschouwing gelaten. Maar er valt op dit gebeid veel te winnen. Onbegrijpelijk, maar men moet een zondebok zoeken. Als politicus en als zorgverzekeraar melden dat de burger en consument, c.q. de verzekerde de boosdoener is, is not done! Ik blijft bij mijn stelling om dit onderwerp in zijn geheel te bezien en in de grote context te plaatsen, dan zomaar iets roepen, ongenuanceerd. Helaas zijn columnisten en commissies inderdaad niet objectief en onafhankelijk. Zij kijken door hun eigen bril tegen dergelijke zaken aan. Zo komen we helaas nooit verder. Wie heeft het lef om de zaken nu eens echt goed te benoemen?

 2. Lees alle reacties
 3. De BRUTO inkomsten van specialisten worden vergeleken met die in de omringende landen door de commissie Meurs. De belastbaarheid daarvan door de omringende landen wordt niet genoemd of becijferd. Wetenschappelijk zou zijn geweest de NETTO inkomsten van die specialisten in verhouding tot die in de omringende landen te becijferen ??? SORRY mevr. Meurs. Ik vind dit
  halve waarheidsvinding die vaak erger dan hele leugens is .

 4. Rob Scheerder heeft het gelijk aan zijn zijde. Alleen zijn stelling dat de NZa de aangewezen instantie zou zijn om het kosten onderzoek naar de inkomens-bedrijfskosten van medisch specialisten te doen is onjuist; de NZa is een uitvoerdend orgaan van het Ministerie van VWS en per definitie afhankelijk! De Minister kan en geeft dan ook aanwijzingen aan de NZa om op te volgen. Theo Langejan heeft dan ook in een interview gezegd dat zijn taak eigenlijk heel makkelijk is: VWS stelt het budget vast en de NZa moet dat verdelen. Voor 250.000 euro per jaar en 36 uur per week wil Theo Langejan de telefoon wel opnemen.
  De onderzoeken die nu zijn gedaan bestaan uit ramingen en terugrekeningen van data van OECD e.d. en zijn geen daadwerkelijke onderzoeken geweest naar feitelijke inkomsten en uitgaven.
  De resultaten zijn geen harde data. En de Cie Meurs is er mee weggekomen. Stof in de polder is weer nedergedaald.
  Wellicht kan binnenkort de Minister van Justitie wat betekenen voor E Schippers? Hacken van computers door de Overheid wordt toegestaan. Als afluisteren te weinig data oplevert schuift de Overheid nog een stukje verder op.
  En marktwerking? Daar wordt toch niet meer over gesproken in de zorg? Constructieve afbraak of hoogstens gereguleerde concurrentie zijn nu de toverwoorden.
  En hoe ‘marktwerking’ samen zou moeten gaan met Convenanten, concentrering van zorg in overleg, en MBI’s mag R Scheerder ons eens uitleggen.
  De Orde heeft in ieder geval haar zaakjes op orde.

 5. wat een flauwekul artikel. De inhoud is geheel bebaseerd op aannames en (voor)oordelen. Als deze meneer nu eens zelf met onderzoek en met feiten komt, dan hebben we eens een ecte discussie. Coclusie: hier hebben we helemaal niets aan. Dit soort pers is alleen voor de schrijver, die er ook weer een baantje aan heeft en inkomen…
  Wanneer reageert deze heer eens op de torenhoge inkomens van de bestuurders van de ziekekostenverzekeraars? En hun torenhoge, niet toegestane reserves? Nee, zeker vriendjes….

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.