Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Medische missers en integer handelen

Capra Advocaten
Goede zorg; daar wil iedereen op kunnen rekenen. Toch gaat het wel eens mis. Het ligt voor de hand om dan meteen aan grote medische missers te denken – het per abuis afzetten van het verkeerde been - maar ook gebrekkige communicatie tussen een zorgverlener en een patiënt kan tot veel onbegrip leiden bij die patiënt. Om de kwaliteit van de zorg en de positie van cliënten in de zorg te versterken, is op 1 januari 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz, in werking getreden.
Capra_Boelens_450.jpg

De Wkkgz is de vervanger van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, maar deze wet regelt meer.

De integere medewerker
De Wkkgz stelt een aantal regels die de integriteit van de medewerkers moeten waarborgen. Regels die moeten voorkomen dat de horrortandarts uw tandarts wordt.

  • Verplichte VOG
    Sinds 1 januari 2016 zijn bepaalde zorgaanbieders verplicht om in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag van nieuwe medewerkers.
  • Vergewisplicht
    In de Wkkgz is een zogenaamde ‘vergewisplicht’ opgenomen. Een zorginstelling dient zich bij het aannemen van nieuwe zorgverleners ervan te vergewissen hoe de zorgverlener in het verleden heeft gefunctioneerd.
  • Meldplicht ontslag
    Zorgwerkgevers zijn voortaan verplicht  om bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg te melden dat een arbeidsverhouding met een zorgmedewerker wordt beëindigd omdat hij ernstig is tekortgeschoten in zijn functioneren. Dit ontslag moet binnen drie (werk)dagen na de ontslagaanzegging of het ontslagverzoek zijn gemeld. Verzuimt een werkgever dat, dan kan hij daarvoor een boete van € 33.500,- krijgen. De wet gaat zelfs zover dat niet-naleving gekwalificeerd is als een (strafrechtelijke) overtreding waarop een hechtenis van (ten hoogste) één jaar of een geldboete (tot circa € 8.000,-) is gesteld.

Incidenten op de werkvloer
Van fouten kun je leren; dat is de gedachte achter het Veilig Incident Melden-systeem (VIM). Doel van het VIM is om de (bijna-)incidenten met elkaar te bespreken en te onderzoeken op welke wijze dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Medewerkers van zorgaanbieders moeten incidenten kunnen melden zonder bevreesd te hoeven zijn voor (juridische) repercussies. Om die reden is in de Wkkgz bepaald dat VIM-gegevens in principe niet kunnen worden gebruikt in een juridische procedure. Vanaf 1 juli 2016 moet elke zorgaanbieder een schriftelijke interne werkwijze hebben die regelt dat (bijna-)incidenten veilig kunnen worden gemeld.

Klachtenbemiddeling
Elke zorgaanbieder moet uiterlijk 1 januari 2017 een klachtenbemiddelaar in zijn organisatie hebben. De bemiddelaar adviseert en ondersteunt de patiënt bij het indienen van een klacht, maar ook bij het zoeken naar en het vinden van een oplossing.

Daarnaast moet de zorgaanbieder bij een (erkende) geschilleninstantie zijn aangesloten. Die instantie heeft de taak geschillen over gedragingen van de zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten als de cliënt niet tevreden is over de uitkomst van de klachtenprocedure. De instantie is bevoegd een schadevergoeding tot liefst € 25.000,- toe te kennen.

De Wkkgz in de praktijk
Met nieuwe regels alleen zijn we er natuurlijk nog niet. Ze moeten worden geïmplementeerd en in de praktijk ook echt toegepast gaan worden. Voldoet uw organisatie al aan de verplichtingen van de Wkkgz? Capra Advocaten kan u hierover adviseren. Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van integriteit(onderzoek). Wilt u meer weten over wat Capra Advocaten voor uw organisatie kan betekenen? Kijk dan op http://capra.nl/Zorgvisie

Gerdin BoelensAdvocaat bij Capra Advocaten 

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.