Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties10

Ziekenhuisakkoord ligt in duigen

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Onder luid trompetgeschal sloot minister Edith Schippers begin juli een akkoord met verzekeraars en ziekenhuizen. Alle partijen zouden hun best doen om het zorgvolume met niet meer dan 2,5 procent te laten groeien. Maar de inkt is nog niet droog of zorgverzekeraars geven hun eigen draai aan de afspraken. Met een brief van boegbeeld Hans Wiegel geven ze de ziekenhuizen een schot voor de boeg. Er is helemaal geen geld voor 2,5 procent volumegroei, want die is al opgesoupeerd door de overschrijdingen 2010 en 2011.
Ziekenhuisakkoord ligt in duigen

De NVZ boos. Want in plaats van de cijfers over de te verwachte overschrijding 2011 binnenskamers aan de overlegtafel te delen met de convenantpartners, stuurde ZN een persbericht naar de media. Weg gezamenlijkheid, weg vertrouwen. Feitelijk zegt ZN het akkoord op, concludeerden ziekenhuisdirecteuren in Zorgvisie.

Ziekenhuisakkoord is vaag

Als partijen zo kort na het ondertekenen al van mening verschillen over de interpretatie van de afspraken, dan is het een vaag akkoord. Eigenlijk was dat van meet af aan duidelijk. Als alle partijen blij zijn, kan het akkoord niet veel om het lijf hebben. Een zwak element is dat het beperken van de groei tot 2,5 procent een inspanningsverplichting is. Kennelijk ontbreekt het geloof om zich vast te leggen op een resultaatsinspanning.

Herstructureringsfonds

Verder zijn er onduidelijkheden rond de onderdelen die voor 1 september verder uitgewerkt hadden moeten worden. Neem het herstructureringsfonds. Ziekenhuizen hadden de verwachting dat daar miljarden euro’s in zouden komen. Maar ze komen van een koude kermis thuis. Minister Schippers zei in een interview met Zorgvisie dat VWS daar niets in gaat storten. Gaan verzekeraars die miljarden op tafel leggen? No way.

Afschaffen macronacalculatie

Einde akkoord dus. Is dat erg? Nou nee. Als de Tweede Kamer in september instemt met de afschaffing van de macronacalculatie, worden verzekeraars verantwoordelijk voor de overschrijding van het zorgvolume. Dat zal schrikken zijn. Vandaar die brief van Wiegel. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

Overschrijding VWS is 2,1 miljard euro
Schippers wil nieuwe ziekenhuisfinanciering in 2012
‘Afschaffing ex post verevening leidt tot risicoselectie’
Weblog Bart Kiers
Weblogoverzicht

10 REACTIES

 1. Beste ANH Jansen. Ik proef uit jouw opmerkingen dat jij het eigenlijk best met mij eens bent. Dat wil zeggen, ZN probeert vanwege een politiek belang naar buiten te suggereren dat ze de kosten willen drukken, maar ZN heeft daar eigenlijk geen belang bij. Daar komt bij dat ZN onvoldoende macht heeft om haar leden te dwingen tot kostenreductie, en voila, buiten een beetje window dressing gebeurt er niets. Dat is wat ik stel en, volgens mij, jij ook.

 2. Lees alle reacties
 3. Beste Maarten. De Minister heeft niet voor niets de gezamenlijke verzekeraars voor de keuze gesteld werk te maken van hun doelstelling de kosten van de zorg te beheersen en binnen het door de politiek toegestane budget te houden of hun taak afstaan aan een nationaal ziekenfonds. De ultieme ingreep van de Overheid is nu het afschaffen van de nacalculatie en alle ex poste vereveningen zonder dat er een ex ante verevening bestaat dat 100% de risico’s kan voorspellen. En dat met een acceptatie plicht, verbod op risico selectie, verbod op premie differentiatie en allerlei beperkingen in het geven van kortingen e.d. om de resterende solidariteit niet nog verder te verminderen.
  ZN is in het leven geroepen en heeft haar bestaansrecht te danken aan het systeemmodel 2006. Systeemmodel 2006 is de reden van bestaan van ZN.
  In 2016 verloopt de fatale termijn van 10 jaar. Daarna is er geen weg terug meer. De ziekenfondsreserves die aan de private verzekeraars zijn geschonken mogen zij dan behouden. 10 jaar termijn was voor de EU voldoende om systeemmodel 2006 toe te staan.
  Nog 4 jaar moeten ZN en haar leden de illusie handhaven dat zij de klus kunnen klaren. Daarna vallen de miljarden euro’s opgepotte ziekenfondspremies in hun schoot en kunnen zij hun gang gaan. 2016. Een jaar om te onthouden.

 4. De wet is inderdaad duidelijk en tegelijk vaag; de contractueel vastgelegde plichten en rechten zijn functioneel omschreven. Het is aan de verzekeraar om te oordelen hoe deze aan zijn verplichtingen moet voldoen. De verzekerde heeft recht op de afgesproken zorg zoals omschreven in de ziektekostenpolis conform basisverzekering en eventueel de aanvullende verzekering. Verzekeraars verenigt in ZN hebben in Nederland de maatschappelijke verantwoordelijkheid gekregen om de kosten te beheersen. Unieke omstandigheid. Het zijn immers private ondernemingen met private contracten die een publieke taak krijgen opgelegd. Dat wringt. Privaat recht gaat voor publiek recht. Moet de Overheid maar een Nationaal ziekenfonds oprichten. Als de polis een middel als Enbrel vergoed met verwijzing naar richtlijnen en standaarden dan moet de verzekeraar dat vergoeden. Op=op is er dan niet bij. Een private onderneming kan niet verwijzen naar de Overheid: de verzekeraar int immers de premies na berekening en inschatting van de te maken kosten. Het verschil is voor de verzekeraar; dat kan een verlies zijn of een winst. In Nederland ziet de Marktmeester, de NZa, toe op de winst; is die te hoog dan is de geraamde rekenpremie te hoog geweest en hebben de verzekeraars een te hoog bedrag toebedeeld gekregen. Is er een verlies dan is dat geheel voor rekening van de verzekeraars; hoort bij werken voor eigen rekening en risico. Wordt het door de Overheid toegekende budget overschreden dan mogen de verzekeraars de overschrijding achteraf terughalen bij de zorgaanbieders.
  Bij een nationaal ziekenfonds is dat anders. De OESO is dan ook van mening dat een zorgstelsel op basis van een nationaal ziekenfonds robuuster en toekomstbestendiger is.
  Noodsprong van de Overheid is nu de verzekeraars geen ex post verevening te geven en ook de ex ante nacalculatie te onthouden om zo nog meer druk te zetten om zo goedkoop mogelijk zorg in te kopen of zorg uit te doen stellen of zorg te doen onthouden.
  Contract is contract en kennis is macht. Ga vanaf 2012 met een Ipad naar de arts/ziekenhuis om er zeker van te zijn dat je de zorg krijgt die je volgens de standaarden, richtlijnen en zorgpolis moet krijgen.
  Aandelen Apple kopen is een goede optie om toekomstige uitgaven aan zorg in te dekken.

 5. De wet is inderdaad duidelijk en tegelijk vaag; de contractueel vastgelegde plichten en rechten zijn functioneel omschreven. Het is aan de verzekeraar om te oordelen hoe deze aan zijn verplichtingen moet voldoen. De verzekerde heeft recht op de afgesproken zorg zoals omschreven in de ziektekostenpolis conform basisverzekering en eventueel de aanvullende verzekering. Verzekeraars verenigt in ZN hebben in Nederland de maatschappelijke verantwoordelijkheid gekregen om de kosten te beheersen. Unieke omstandigheid. Het zijn immers private ondernemingen met private contracten die een publieke taak krijgen opgelegd. Dat wringt. Privaat recht gaat voor publiek recht. Moet de Overheid maar een Nationaal ziekenfonds oprichten. Als de polis een middel als Enbrel vergoed met verwijzing naar richtlijnen en standaarden dan moet de verzekeraar dat vergoeden. Op=op is er dan niet bij. Een private onderneming kan niet verwijzen naar de Overheid: de verzekeraar int immers de premies na berekening en inschatting van de te maken kosten. Het verschil is voor de verzekeraar; dat kan een verlies zijn of een winst. In Nederland ziet de Marktmeester, de NZa, toe op de winst; is die te hoog dan is de geraamde rekenpremie te hoog geweest en hebben de verzekeraars een te hoog bedrag toebedeeld gekregen. Is er een verlies dan is dat geheel voor rekening van de verzekeraars; hoort bij werken voor eigen rekening en risico. Wordt het door de Overheid toegekende budget overschreden dan mogen de verzekeraars de overschrijding achteraf terughalen bij de zorgaanbieders.
  Bij een nationaal ziekenfonds is dat anders. De OESO is dan ook van mening dat een zorgstelsel op basis van een nationaal ziekenfonds robuuster en toekomstbestendiger is.
  Noodsprong van de Overheid is nu de verzekeraars geen ex post verevening te geven en ook de ex ante nacalculatie te onthouden om zo nog meer druk te zetten om zo goedkoop mogelijk zorg in te kopen of zorg uit te doen stellen of zorg te doen onthouden.
  Contract is contract en kennis is macht. Ga vanaf 2012 met een Ipad naar de arts/ziekenhuis om er zeker van te zijn dat je de zorg krijgt die je volgens de standaarden, richtlijnen en zorgpolis moet krijgen.
  Aandelen Apple kopen is een goede optie om toekomstige uitgaven aan zorg in te dekken.

 6. Zo als jij het stelt lijkt het alsof de wet heel duidelijk is: iemand heeft een zorgvraag en de daarbij behorende zorg moet verplicht worden geleverd. In werkelijkheid is de zorgvraag vaak onduidelijk, is het bij een gegeven zorgvraag onduidelijk welke zorg daar het best bij past, is de snelheid waarmee de zorg dient te worden geleverd vaak afhankelijk van tal van factoren etc. Daarnaast zou ZN wel belang hebben bij de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en zorginkopers om de kosten te drukken.

 7. ZN heeft wel degelijk een belang bij het opblazen van dit akkoord; het is immers juridisch onhoudbaar. Verzekerden van deze verzekeraars hebben een contractueel recht op zorg zoals omschreven in de ziektekostenpolissen, inclusief tijd waarbinnen deze zorg moet worden geleverd door de zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door deze verzekeraars. Een inspanningsverplichting de kosten te beheersen is de basis van het zorgstelsel 2006. Het resultaat kan nimmer worden vastgelegd. Dat kan wel in een nationaal ziekenfondssysteem, nimmer in een private omgeving waarbinnen contract nog altijd contract is.
  Dat hebben de ZN en ZN-leden nu goed door. Nu nog de ambtenaren en politici in dit land.

 8. Bart schrijft: “Feitelijk zegt ZN het akkoord op, concludeerden ziekenhuisdirecteuren in Zorgvisie.” Waarom herhaalt Bart de uitspraken van de NVZ toch? Zo krijgt ZN de schuld in de pers terwijl alle neutrale toeschouwers van mening zijn dat het juist NVZ is die de deal opblaast. ZN heeft ook geen belang bij het opblazen van het akkoord.

 9. Los van de positie die de zorgverzekeraars in ( moeten ) nemen en de compromissen die alle marktpartijen altijd moeten sluiten, heeft het convenant wel degelijk een forse resultaatscomponent.
  De minister heeft immers bij overschrijding de mogelijkheid naar rato van “marktaandeel” de gelegenheid om de overschrijding te verhalen op de zorgverleners.
  Geen loos convenant lijkt me, waarbij de risico’s wel degelijk grotendeels bij de zorgverleners komen te liggen.
  Dat de naheffing ook betaald moet worden door partijen die binnen budget of zelfs minder produceren is natuurlijk wel een vervelend “weeffoutje”…!

 10. De zorgverzekeraars kunnen het juridisch tegenover EU rechters niet verkopen om te komen met een resultaatsverplichting de kosten van zorg te maximeren. Dat druist in tegen ieder EU contractrecht. De Nederlandse Rechter is geneigd de Overheid te steunen in het kader van het algemeen belang: de Nederlandse Rechters grijpen pas in als het Onmiskenbaar Onrechtmatig handelen is.
  Contract is nog altijd contract. Het is anders als er sprake is van een nationaal ziekenfonds. Dan staat de Overheid in haar recht. De keuze voor een privaat stelsel gaat het Ministerie van Financiën nog opbreken.
  En de verantwoordelijkheid voor budgetoverschrijdingen leggen bij de verzekeraars is daarom juridisch onmogelijk. Het MBI van de Minister impliceert dan ook het recht voor verzekeraars om budgetoverschrijdingen met terugwerkende kracht te verhalen op de zorgaanbieders. De Tweede Kamer stemde daar mee in, maar was alleen bang dat de Overheid de overschrijding nu 2x zou incasseren. De Minister stelde de Kamer gerust: kijk in mijn blauwe ogen; het is 1x bij de zorgaanbieders.
  De verzekeraars kunnen problemen voor de korte termijn voorkomen door de nota’s van zorgaanbieders per 2012 met 10% te korten. Een voorheffing op de naheffing.
  Of dit allemaal juridisch gaat stand houden binnen EU wet en regelgeving is de grote vraag.
  Op langere termijn is natuurlijk dit MBI en afschaffing van iedere ex poste nacalculatie onhoudbaar.
  De overgang naar een nationaal ziekenfonds zit er op termijn dan ook aan te komen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.