Home Achtergrond Pagina 245

Achtergrond

Minder agressie door Verbetertraject Probleemgedrag

In de ouderen- en gehandicaptenzorg komt probleemgedrag als agressiviteit en extreem veel aandacht vragen, vaak voor. Het Verbetertraject Probleemgedrag van Zorg voor Beter wil een oplossing geven door een handzaam stappenplan en een verbetermethodiek aan te bieden
Personeel

Nieuwe zorgopleidingen in Almere

Per september starten in Almere de eerste opleidingen voor studenten verpleegkunde en (para)medische beroepen. De Health School Almere gaat opleidingen aanbieden voor zorgondernemers, ontwikkelingsprogramma’s voor managers in de zorg en opleidingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. De minors zijn bedoeld voor mensen die in zorg werk willen maken van zorgvernieuwing en vraaggericht werken.
De essentie van Zorg voor Beter

De essentie van Zorg voor Beter

Wat behelst het programma Zorg voor Beter eigenlijk en wie voert het uit? Zes antwoorden op even zoveel vragen.
Ggz

Dolende dementerenden traceren met gps

Hoe kunnen demente cliënten langer thuis blijven wonen?
Personeel

Een dutje tussendoor

Ook de zorg zelf krijgt te maken met vergrijzing. Hoe kunnen oudere werknemers langer met plezier blijven werken?

Cliënt bepaalt eigen dagritme

Een experiment hiermee bevalt niet alleen de bewoners, maar ook het personeel.
Meten = weten = tijd besparen

Meten = weten = tijd besparen

TNO Kwaliteit van Leven heeft meetinstrumenten ontwikkeld om het werk in de langdurige zorg slimmer en efficiënter te organiseren. Met een simpele palmtop is per dag al een behoorlijke tijdwinst te boeken.

Reactie Willem van der Gaag,

geweldig!!! Je kan het niet op een andere manier duidelijk maken. De politiek begrijpt er niets van tot zij zelf te maken krijgen met de ellende in de thuiszorg. Doe er wat mee, Den Haag!! Willem v...

reactie Mevr. C. Ruigrok.

Het geeft wel degelijk weer wat er in de thuiszorg aan de hand is we moeten zoveel mogelijk thuis blijven wonen maar we krijgen steeds minder PGB budget. Omdat enkele misbruik mogelijk maken van he...

HKZ-norm leidt niet tot kwaliteit

De HKZ-norm (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) is oppervlakkig en laat ruimte voor fraude. Lange termijn kwaliteitsverbeteringen worden vergeten en het behalen van de norm is een doel op zich geworden. Hierdoor verspillen instellingen tijd aan de oppervlakte van het zorgproces, terwijl ze deze tijd moeten steken in het opstellen van structurele kwaliteitsverbeteringplannen.