Home Uitgelicht Pagina 164

Uitgelicht

Rechter-AdobeStock-400.jpg

Stichting ZorgRecht: ‘David wint van Goliath’

De rechter stelt Stichting ZorgRecht op alle punten in het gelijk in het kort geding over de eisen die Zilveren Kruis stelt aan niet-gecontracteerde zorgaanbieders.
Fusie

Blog: Ziekenhuisfusies bedreigen functioneren zorgstelsel

Het is verstandig van de ACM het toezicht op ziekenhuisfusies te gaan verscherpen. Dat betogen Anne-Fleur Roos en Marco Varkevisser.
Colorectale Kankercellen660

Rekenmodel voorkomt veel onnodige darmkankeroperaties

Inzet van een nieuw rekenmodel kan het aantal aanvullende darmoperaties in een vroeg stadium terugbrengen van 65 naar 32 procent per jaar.
Indicatiestelling

Praktijkteam pgb wil indicatiestelling verbeteren

Per Saldo, VWS, Zorgverzekeraars Nederland en V&VN gaan met elkaar in gesprek om de indicatiestelling van het persoonsgebonden budget te verbeteren.
De langdurige zorg heeft de afgelopen jaren veel in ICT-voorzieningen geinvesteerd.

Toename ict-inzet leidt tot minder overhead

Investeringen in automatisering hebben de afgelopen jaren geleid tot minder overhead in de langdurige zorg. Dat concludeert Berenschot in de jaarlijkse Benchmark Care.
Roger Ruijters MeanderGroep

MeanderGroep schaft 5-minutenregistratie af

De MeanderGroep in Limburg heeft de omstreden 5-minutenregistratie afgeschaft. De thuiszorgorganisatie heeft een vast bedrag per patiënt afgesproken met verzekeraars CZ en VGZ.
Noodrem Wikicommons

Politiek wil Zorginstituut Nederland controleren

Het kabinet wil kunnen ingrijpen als de kosten rondom de invoering van een zorgstandaard uit de hand lopen. Dit probleem speelt naar aanleiding van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat volgens berekeningen van de NZa 2,1 miljard moet kosten.
Kremer.jan3x2

Harde bezettingsnorm verpleeghuis bestaat niet

Er staat geen harde bezettingsnorm in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De norm die er wel in staat, is tijdelijk.
Qualityzorg2

‘CZ en Menzis ontmoedigen inkoop gespecialiseerde wijkverpleging’

Twee grote zorgverzekeraars hanteren een ontmoedigingsbeleid jegens gespecialiseerde aanbieders van wijkverpleging en bieden hen geen contract aan. Jammer, vindt wondzorgaanbieder QualityZorg, want juist gespecialiseerde aanbieders kunnen de zorg beter en goedkoper maken.
Medische gegevens

Helft Nederlanders niet zeker over privacy medische gegevens

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat de helft van de Nederlanders niet weet of hun medische persoonsgegevens goed worden beschermd.