Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties22

‘Eerlijk delen’: Pgb terug, gemeenten krijgen verzorging

Redacteur Zorg+Welzijn
De nieuwe regering gaat 16 miljard bezuinigen, waarvan vijf miljard op de zorg. Ook komt er een ‘nieuwe gemeentelijke voorziening’ met een omvang van ruim 750 miljoen euro voor ‘zorg dichtbij mensen’. Het gaat om thuiszorg en zorg aan mensen met een beperking of chronische ziekte.
'Eerlijk delen': Pgb terug

Zorgverzekeraars worden financieel verantwoordelijk voor de gehele ggz, ook de langdurige. Het regeerakkoord breekt met gebaande paden in de zorg.

De inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en dito eigen risico zijn de belangrijkste instrumenten om via inkomenspolitiek de financiële effecten van het nieuwe regeringsbeleid te nivelleren. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom tijdens de presentatie van het regeerakkoord, maandagmiddag 29 oktober. De langdurige zorg kan rekenen op vergaande ingrepen: Er komt 250 miljoen (in 2017) voor extra wijkverpleegkundigen. De AWBZ wordt vervangen door een nieuwe landelijke voorziening vanaf zorgzwaartepakket 5. Daarin wordt de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg georganiseerd binnen een contracteerruimte met een budgetgrens. ‘Zowel zorg in natura als pgb’s maken deel uit van die voorziening.’ De gemeenten krijgen een ‘zeer ruime beleidsvrijheid.’

Bijzondere resultaten

Dat staat in het regeerakkoord Bruggen slaan dat Diederik Samsom en Mark Rutte maandagmiddag presenteerden na vijf weken onderhandelen. ‘Een bijzonder proces, met bijzondere resultaten,’ kenschetste PvdA’er Samson het onderhandelingsproces. De oude en nieuwe premier Mark Rutte benadrukte dat hij de kiezer duidelijk de concessies kon uitleggen die beide partijen moesten doen om ‘de overheidsfinanciën in lijn te brengen met de beperkte economische ontwikkelingen.’

Eigen bijdrage ggz

De zorg wordt in het nieuwe akkoord flink op de schop genomen. De gehele ggz gaat in 2017 naar de zorgverzekeringswet, zowel de langdurige als de eerstelijns-ggz. De eigen bijdrage in de ggz wordt voor de eerste en tweede lijn procentueel gelijk, wat betekent dat de eigen bijdrage in de eerste lijn lager zal zijn.

Specialisten

Op het gebied van de cure wil de nieuwe regering een convenant met verzekeraars afsluiten om de acute zorg en de topreferente zorg te concentreren. Concentratie van spoedeisende hulpposten en integratie ervan met huisartsenposten wordt verder doorgezet. Wie zonder verwijzing bij een seh komt, moet een eigen bijdrage van 50 euro betalen. Het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten komt in 2015 te vervallen. In 2015 wordt het specialistenhonorarium integraal onderdeel van het ziekenhuisbudget. Zorgverzekeraars mogen een minderheidsbelang verwerven in zorginstellingen.

Inkomensafhankelijk

De zorgtoeslag verdwijnt. De financiering van de zorg wordt hoofdzakelijk inkomensafhankelijk. Uitgangspunt is een vaste nominale premie van 400 euro in 2017. Daarna blijft de verhouding tussen nominale en inkomensafhankelijke premie gelijk. De basisverzekering wordt beperkt tot naturapolissen, de restitutiepolis gaat naar de aanvullende verzekering.

Zorg dichtbij

De deelnemende partijen benadrukken dat zij met deze maatregelen de kwaliteit van de geleverde zorg willen verbeteren en tegelijkertijd de stijging van de kosten willen beperken – ‘Dat gaat in de zorg gelukkig vaak samen’. Een derde prioriteit noemen Rutte en Samsom de samenwerking tussen zorgaanbieders ‘in plaats van enkel concurreren. Dure, complexe en acute zorg willen we concentreren; minder complexe zorg organiseren we dichter bij de mensen.’ (Zorgvisie – Carolien Stam / foto: ANP Robin Utrecht)

22 REACTIES

 1. Komt het PGB echt terug?Kan iedereen er weer gebruik van maken, ook als je een kleine indicatie nodig hebt?
  Of moet je met een kleine indicatie toch eerst een jaar naar een instelling met ZIN.
  Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen? Geef ze die dan ook. En een PGB bezuinigt enorm.

 2. Lees alle reacties
 3. Op weg naar regelarme zorg waarbij de client echt leidend is en de gemeenten door ontschotting van financiering efficient met ons gemeensschapsgeld omgaat! Nu alleen nog specialisten bij de WMO van de gemeenten. Geen extreem dure ingehuurde consultants, want dat ten koste van de kwaliteit van zorg binnen de gemeenten.

 4. Ik dacht dat de wijkverpleegkundige ‘de zorg dichtbij’ gaat regelen… daar is het ministerie zo vol van: extra miljoenen voor de wijkverpleegkundige. Volgens mij hoort daar ook de organisatie van persoonlijke verzorging bij. Thuiszorgteams bestaan in de regel uit (wijk)verpleegkundigen/(wijk)ziekenverzorgenden en verzorgenden. Dit moet men niet uit elkaar willen trekken. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben elkaar nodig in de thuiszorg V&V !

 5. De medisch specialist geen ondernemer meer. Dat wordt procederen tot de hoge raad want hier wordt een selectieve belastingmaatregel voor een selectieve groep getroffen. Dit is geen gelijkheidsbeginsel meer. Het is echt een pvda programma in de zorg dus bureaucratie van hier tot gunder en goed voor de bestuurders. Tja die vind je vooral bij de PvdA. Specifiek een specialisten naaiprogramma. Maar ik ga lekker in loondienst of bestuurder worden en een gesprekje aanknopen met Loek de Winter.

 6. Beste ANH Jansen, Er zijn wel degelijk verschillen met het oude ziekenfondssysteem. Dat systeem was veel goedkoper, efficienter, overzichtelijker en wedr gewoon voor iedereen geregeld. Nu moet je steeds weer alles controleren anders wordt je door de verzekeraars een oor aangenaaid. De conclusie “minder zorg voor veel meer geld” is de enige juiste. Als je echte marktwerking in de zorg wilt zorg er dan voor dat iedereen beschikking kan krijgen over een PGB en zijn eigen zorg kan inkopen. Moet je eens zien hoeveel er dan bespaard kan worden……

 7. Samson, een Hercules figuur, strijdt met de Israëlieten tegen de Filistijnen. Hij beschikte over een onoverwinnelijke kracht en was een doorn in het oog van de Filistijnen. Maar de mens Samson liet zich verleiden door Delila, en deze ontfutselde hem het geheim van zijn kracht, zijn weelderige haardos… Zijn haar werd afgeknipt, hij werd weerloos, zijn ogen werden uitgerukt, hij werd als gevangene de overwinningstrofee van de Filistijnen. Doch zijn haren groeiden terug… De Filistijnen organiseerden een offerfeest in de tempel van Dagan ter ere van de vangst van Samson, en Samson werd daar openbaar belachelijk gemaakt. Hij smeekte God hem nog éénmaal z’n grote kracht te schenken, en deed de steunpilaren wankelen zodat de hele tempel instortte en hijzelf en duizenden Filistijnen vonder er de dood, een genadeslag voor de Filistijnen die de Israëlieten ten goede kwam.

 8. Vanaf ZZP5 is AWBZ? M.a.w. ZZp 4 en lager als extramuraal, waarvan de vp naar de gemeenten die geen geld hebben en helemaal geen bureaucratische verantwoordingsapparaat. Deze ideeën waren al bekend op het ministerie voor het tijdperk Samson. Ik denk dat ik de volgende keer maar niet meer stem. Het maakt toch niets uit: de zorg MOET blijkbaar duurder gemaakt worden: minder zorg voor meer geld

 9. En hier gebeurt het:
  “De basisverzekering wordt beperkt tot naturapolissen, de restitutiepolis gaat naar de aanvullende verzekering.”
  Wat is dan nog het verschil met een ziekenfondssysteem? De vrije keuze van de verplicht verzekerde wordt even van tafel geveegd; een van de zogenaamde pijlers van het systeemmodel zorgstelsel 2006 wordt even gesloopt.
  Krijgen we dan het voormalige ziekenfonds/particulier model terug, maar dan in de vorm van een gereguleerd, privaat, basis- en aanvullend model?
  A Klink gaf de reden van dit ministeriele beleid: de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur gelden niet in de private wereld en daar maakt het Ministerie mooi gebruik van.
  Afschaffing van de restitutie polis was al aangekondigd in stukken uit de vorige regering. De continuïteit van het Regeringsbeleid wordt mooi bewaakt door het Ministerie.
  Yes, Minister.
  En Samsom laat het gebeuren. Je zou bijna denken dat het Samson was, met E Schippers als zijn Delilah.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.