Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

GGZ NL: ‘NZa blokkeert marktwerking ggz’

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blokkeert de overgang van de ggz naar marktwerking. De NZa verbiedt ggz-instellingen om uit het budgetsysteem te stappen.
GGZ NL: ‘NZa blokkeert marktwerking ggz’

Dat staat in een brandbrief, in het bezit van Zorgvisie, die GGZ Nederland op 13 december aan de NZa heeft gestuurd. Volgens de NZa is er niet sprake van een koerswijziging, maar van verduidelijking van de bestaande regels.

Uittreders

Een aantal zorginstellingen, waaronder Lentis, Riagg Maastricht en De Viersprong, overweegt het budgetsysteem van de AWBZ te verlaten. Ze willen geen productieafspraken meer maken met zorgverzekeraars, maar willen worden uitbetaald in dbc’s. De instellingen vinden de overgang naar de curatieve zorg te lang duren. De op genezing gerichte ggz gaat het vierde overgangsjaar in en wordt daardoor nog steeds afgerekend via de AWBZ-tarieven. De omzetgarantie in de AWBZ biedt zekerheid, maar er zijn ook instellingen die daardoor inkomsten mislopen. Ze willen versneld over naar de markt van niet-gebudgetteerde instellingen. Met de aangepaste beleidsregel CU-5032 wil de NZa die route afsnijden. Naar verluidt vreest de NZa dat er te weinig instellingen in de AWBZ overblijven die de effiencykorting op de ggz kunnen ophoesten. Ook zou de NZa beducht zijn voor forse overschrijdingen, zoals bij de medisch specialistische zorg.

Ondernemerschap

GGZ Nederland stelt dat de NZa-beleidsregel in strijd is met het beleid van VWS om prestatiebekostiging in de ggz in te voeren. Die moet ggz-instellingen meer vrijheid voor ondernemerschap geven, maar minder budgettaire zekerheid. Door het NZa-beleid ontstaat in de visie van GGZ Nederland een ongelijk speelveld tussen niet-gebudgetteerde ggz-instellingen en gebudgetteerde instellingen. De niet-gebudgetteerde instellingen, vrijwel allemaal nieuwe aanbieders, worden afgerekend in dbc’s en zijn gevrijwaard van de efficiencykortingen. De reguliere ggz-instellingen worden allemaal gebudgetteerd en hebben wel te maken hebben met efficiencykortingen.

Onderhandelingspositie

Ook wijst GGZ Nederland erop dat het wegnemen van de mogelijkheid tot uittreden de onderhandelingspositie van ggz-instellingen ten opzichte van verzekeraars ondermijnt. Als een instelling niet tot overeenstemming komt, heeft die geen alternatief meer. Dat geeft verzekeraars de mogelijkheid de onderhandelingen te dicteren.

Zorgverzekeraars zijn tegen

Tot nu toe heeft nog geen enkele reguliere ggz-instelling het budgetsysteem verlaten, omdat verzekeraars het niet zien zitten als sommige instellingen wel en andere niet gebudgetteerd zijn. De verzekeraars hebben instellingen die willen uittreden gedreigd om de dbc’s niet volledig te vergoeden. Verzekeraars mogen dat als ze kunnen aantonen dat ze dezelfde zorg ook bij andere zorgaanbieders kunnen inkopen.

NZa: geen koerswijziging

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is er helemaal geen sprake van een koerswijziging, omdat uittreden uit het budgetstelsel altijd al was verboden. De oude beleidsregel CU-5014 bevatte een passage die kan leiden tot een andere uitleg. In die passage staat: “Zorgaanbieders ten behoeve van wie vóór 1 januari 2008 wel een budget in het kader van de AWBZ voor curatieve ggz is vastgesteld, worden als niet-gebudgetteerde zorgaanbieders aangemerkt voor wat betreft het jaar/de jaren na 1 januari 2008 waarin te hunner behoeven voor de curatieve ggz geen contract is gesloten met een zorgverzekeraar.”

Geleidelijke overgang naar marktwerking

De NZa erkent dat er ongelijkheden zijn, omdat er sprake is van een overgangsfase naar prestatiebekostiging waarin verschillende bekostigingsstelsels naast elkaar bestaan. De NZa wil een geleidelijke overgang naar marktwerking. Dit betekent dat alle instellingen tegelijk overgaan, met een vangnet om ze de tijd te geven hun bedrijfsvoering aan te passen. De bekostiging naar prestaties moet in 2015 volledig ingevoerd zijn. In 2012 wordt de eerste stap gezet. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

Dubbele registratie ggz in 2012 van de baan

NZa wil nieuwe bekostiging voor ggz

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

1 REACTIE

  1. In het artikel wordt gesuggereerd dat in 2012 al de eerste stap gezet wordt van transitie en voorzover ik weet is dat uitgesteld naar 2013. En blijft 2012 zoals het was in 2011.Dit met name omdat vanuit de overheid budgettaire overschrijdingen gevreesd worden van het transitiemodel.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.