Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties26

Grote reorganisatie bij Philadelphia Zorg

De raad van bestuur van Philadelphia Zorg heeft een grootscheepse reorganisatie aangekondigd. De landelijke gehandicaptenzorgorganisatie gaat van vijftien naar negen kantoren en verwacht het verlies van zestig full time functies.
Grote reorganisatie bij Philadelphia Zorg

Met de reorganisatie die de noemer “Phocus” heeft, wil Philadelphia verder professionaliseren om beter kunnen inspelen op de verwachte veranderingen zoals bezuinigingen. Bestuursvoorzitter Greet Prins: ‘De huidige regionaal ingedeelde organisatie wordt verdeeld in drie clusters die cliënten met vergelijkbare zorgvraag ondersteunen: “Intensieve zorg”, “Zorg & Wonen” en “Werk & Begeleiding”. Het cluster “Werk & Begeleiding” wordt op deze manier beter in staat gesteld zich voor te bereiden op de situatie in 2014 dat nieuwe cliënten niet langer vanuit de AWBZ worden gefinancierd maar door de gemeente in de Wmo.’

Stafmedewerkers

Als gevolg van de reorganisatie zullen diverse stafmedewerkers een andere werklocatie krijgen en zal een aantal ondersteunende medewerkers op de regiokantoren de huidige functie verliezen. Philadelphia verwacht alles bij elkaar genomen een verlies van 60 fulltime arbeidsplaatsen. De staven van de clusters “Intensieve Zorg” en “Werk & Begeleiding” worden gehuisvest samen met het hoofdkantoor. Omdat het hoofdkantoor in Nunspeet geen ruimte voor uitbreiding biedt, is gekozen voor Amersfoort, dat centraler ligt ten opzichte van de 700 vestigingen. Voor het grootste cluster “Zorg & Wonen” zijn uit de huidige veertien regio’s, acht nieuwe gevormd. Zes regiokantoren zullen daarom worden gesloten. De reorganisatieplannen zijn ingediend bij de vakbond, ondernemingsraad, participatieraad en de cliëntenraad.

Ondersteuningsplannen

Daarnaast is de OR om advies gevraagd over een plan om het administratief proces van het methodisch werken te versimpelen. De functie die onder andere verantwoordelijk is voor het schrijven van omvangrijke ondersteuningsplannen, vervalt in de nieuwe organisatie. De ondersteuningsplannen worden eenvoudiger en meer toegespitst op de zorgvraag. De coördinerend begeleiders gaan de ondersteuningsplannen schrijven en bespreken met ouders en clienten. Daarnaast komt er een nieuwe functie van zorgcoach, die onder andere tot taak heeft jaarlijks op de locaties de kwaliteit van de zorg te toetsen en de begeleiding regelmatig te trainen ten behoeve van goede professionaliteit. Hierdoor zal een aantal cliëntadviseurs de huidige functie verliezen. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Philadelphia zoekt oplossing voor kinderen Klaver 6

Lucas Vennemann verlaat Stichting Philadelphia Zorg

Philadelphia schikt zaak met oud-cliënt

Conflict Philadelphia en gehandicapte voor de rechter

26 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. Het wordt zogenaamd gedaan voor de cliënt.
  Denken we nou echt dat cliënten er over een jaar er beter bij zitten? Dacht het niet! Die krijgen geen minuut meer of betere zorg.
  Waar het wel om gaat? Bezuinigen op personeelskosten, hiermee de winst verhogen.
  Verhuizen naar Amersfoort vanwege uitbreiding? Gingen we niet inkrimpen of wil men meer centraal gaan aansturen? Dan heb je inderdaad veel ruimte nodig. Voor een deel is dat nu al bepaald: intensieve zorg en werk en begeleiding wordt geheel vanuit het hoofdkantoor aangestuurd.
  Philadelphia zegt een christelijke visie te hebben. Naar het personeel toe is het echter een koude saneerder. Waarin is men christelijk naar de medewerker die zijn baan verliest?
  De kwaliteit van bestuurders is de laatste jaren rampzalig gebleken: Brink (de bouwende toezichthouder!) en dan Kralt en de andere jokers. Geeft geen vertrouwen in huidige bestuurders.

 3. Sorry, ik neem mijn woorden terug. Ik had namelijk nog niet gelezen hoeveel echt domme dingen hierboven zijn geschreven. Van alles wordt erbij gehaald en gesuggereerd. Nee, kritiek is prima, maar dan wel een beetje onderbouwen met steekhoudende argumenten

 4. @Hoi Dat werknemers zich niet altijd veilig voelen kan ik me best wel voorstellen, maar dat rechtvaardigt nog geen botte beschuldigingen over zakkenvullerij en andere rare suggesties. Als iedereen goed zijn werk doet hoeft dit de clienten niet te raken. Integendeel, zij zullen voordeel hebben bij het feit dat een instelling als Philadelphia mee gaat met de tijd en ervoor zorgt dat deze clienten straks ook goede begeleiding krijgen als een deel van hun zorg naar de gemeenten verschuift (die nog niet veel weten van de VG-clienten).

 5. @TK @Ik kan het niet laten. Bovenstaande reacties tonen volgens mij aan dat niet iedere medewerker binnen deze organisatie zich veiig voelt om in het openbaar te zeggen wat hij of zij wil… laat dit een signaal zijn naar de bstuurders van deze organisatie. Deze onrust zal de clienten indirect, ZEKER raken.

 6. Sommige veranderingen zijn nodig om bestaansrecht op langere termijn te behouden. Met clientgelden heeft dit niets te maken. Vandaag was er opnieuw ruimte om in gesprek te gaan met de werkgever. Op uitnodiging was er een bijeenkomst waar alle ruimte was voor uitleg en dialoog. Hier je frustratie te uiten bied geen enkel perspectief. Ik distantieer me dan ook nadrukkelijk van bovenstaand gal spuwen .

 7. Sommige veranderingen zijn nodig om bestaansrecht op langere termijn te behouden. Met clientgelden heeft dit niets te maken. Vandaag was er opnieuw ruimte om in gesprek te gaan met de werkgever. Op uitnodiging was er een bijeenkomst waar alle ruimte was voor uitleg en dialoog. Hier je frustratie te uiten bied geen enkel perspectief. Ik distantieer me dan ook nadrukkelijk van bovenstaand gal spuwen .

 8. Na zoveel negatieve (en domme) reacties, heb ik behoefte om hier een positief geluid te laten horen. De Bestuurders van Philadelphia zijn geen zakkenvullers (zitten keurig onder de norm die in de zorg is afgesproken). Zij proberen met goede intenties door deze reorganisatie in te spelen op de veranderingen, welke vanuit de politiek op deze grote instelling afkomen. Dat gaat gepaard met onzekerheid en tsja voor veel mensen is veranderen erg bedreigend. Maar als je niet meegaat met de tijd, dan verlies je op lange termijn je bestaansrecht als organisatie. De zorg dreigt in Nederland onbetaalbaar te worden en iedereen die in de zorgt werkt moet beseffen dat de dingen niet zo kunnen blijven zoals ze waren. Overigens zullen de clienten van Philadelphia weinig merken van deze reorganisatie, want het gaat vooral om de staffuncties. En bovendien verdwijnen er niet alleen arbeidsplaatsen, er komen er ook arbeidsplaatsen bij (Zorgvisie, doe je journalistieke huiswerk met hoor en wederhoor!) Misschien zijn de plannen niet allemaal even succesvol, maar dat hoort bij ondernemen.
  En tot slot: medewerkers die alleen maar in deze rubriek hun gal durven te spuwen zijn laf! Stap naar je werkgever en durf de discussie aan te gaan.

 9. Oh Ja hoor. Het verbaasd ons weer niets! Weer het zoveelste debakel en onvermogen van Philadelphia om netjes om te gaan met clienten en personeel. Is het nu niet eens tijd om Philadelphia als geheel op te doeken? De tijd van groot groter grootst en bijbehorend zakkenvullen te koste van… is allang voorbij. Laten we alleen nog maar kleinschalige organisaties toe met het hart op de goede plaats voor clienten en personeel!!

 10. De drang naar ego’s oppoetsen (Greet Prins, hoort aan de aanrecht thuis) en schaamteloos graaien neemt zulke wilde en schandalige vormen aan, dat het onbegrijpelijk is dat onze overheid, AWBZ, WMO/Gemeenten e.d. niet veel en veel fanatieker controleren wat er met het door de hen verstrekte bergen geld gebeurt. Graaien in die wereld beleidsbeslissers gewoon mee, of laat men ziende de kosten in de zorg tot astronomische hoogte oplopen???. WAT EEN LAND.

 11. Dit lijkt me een mooi onderwerp voor diepgravend onderzoek door tv-programma Andere Tijden. Volgens mij is er sprake van wanbeleid. Eerst huurt Philadelphia een kolossaal en decadent onderkomen, vervolgens gaat de organisatie langs de rand van de afgrond. De helft van het hoofdkantoor wordt afgestoten en het eigen pand in Vierhouten wordt compleet gerenoveerd om de helft van het personeel naartoe te verhuizen. En nu wordt er besloten tot verhuizing naar Amersfoort, omdat het hoofdkantoor te klein is. Dit alles in nog geen tien jaar. Hoeveel geld is er al over de balk gegooid en wordt er nog verspild?

 12. Deze Raad van Bestuur trekt een rookgordijn op. Voor een reorganisatie met het oog op efficiency is helemaal geen massale verhuizing nodig. Wat moet deze mega-operatie kosten? En wie gaat dat betalen? De client is de dupe. Dat geldt ook voor alle medewerkers van het hoofdkantoor die op de Noord-Veluwe wonen. En dat zijn er nogal wat. Zij moeten straks op en neer gaan rijden naar Amersfoort. Is zoete lieve Gerritje in de buurt?

 13. Hoe moeten de ,van de straat geplukte,begeleiders zorgplannen maken? Overigens maakt het allemaal niets uit , want zorgplannen worden toch niet uitgevoerd,zelfs als de Ciz indicatie fors is verhoogd.Zo kun je gemeenschapsgeld over houden voor oneigenlijke dingen.Hoe heet dat in de volksmond?hkwemg

 14. Toch opvallend dat Mevr. Prins en Dhr Zwart beide voordeel hebben van deze verhuizing als het gaat om reistijd en reis-afstand terwijl het tegendeel het geval is voor de andere medewerkers die op het hoofdkantoor in Nunspeet werken. Zij moeten straks fijn in de file gaan staan bij knooppunt Hoevelaken om Amersfoort binnen te komen.
  Laten we eerlijk zijn, wat kosten en reistijd betreft is het OV voor de meeste medewerkers op het hoofdkantoor, geen alternatief.
  De 60 fulltime plaatsen die moeten verdwijnen worden op deze manier wel gemotiveerd om zelf op te stappen.
  Het vreemde in het hele verhaal is, na al eerdere mislukte reorganisaties bij Philadelphia, dat deze plannen geen enkele financiëele onderbouwing kennen.
  Laat mij eens in cijfertjes zien wat het financieel oplevert om het hoofdkantoor 40 km te verplaatsen..?
  De telefoon, email en PostNL maakt die 40 km niet uit, wat is het belang dus van een centralere ligging t.o.v. de 700 vestigingen..?
  Ik zie dat vooralsnog niet.
  Dit zaakje stinkt en niet zo’n klein beetje ook. Het lijkt mij een egocentrische beslissing om het C.V. van de raad van bestuur op te vijzelen ( met de bijbehorende zakkenvullerij uiteraard ) waar het personeel weer voor moet bloeden. Na de eerdere, mislukte, reorganisatie ( waarvan zelfs een buitenstaander al vooraf wist te vertellen dat het gedoemd was te mislukken ) is de bezetting van het hoofdkantoor gehalveerd, de helft van het pand verhuurd aan de Rabobank en nu begint de Raad van Bestuur te janken dat het pand geen ruimte biedt voor uitbereiding..?
  Volgt u het nog..?
  Gezwets in de ruimte is het, publiek, personeel en clienten een rad voor ogen draaien, dat is wat hier gebeurd.
  Mevr. Prins verkondigde op de informatie-bijeenkomst heel pontificaal: “Wij gaan verhuizen…”, het is dus al beslist.
  Waarom dat nog advies vragen aan een O.R, vakbond, participatieraad en de cliëntenraad..? Als het toch al beslist is lijkt mij dat vrij nutteloos of je moet denken dat men zich dan niet “gepasseerd” voelt en denkt nog enige invloed te kunnen uitoefenen.
  Niets zal minder waar blijken, het privé-voordeel, C.V. en hun dikke salaris voeren hier de boventoon, het personeel en de clienten zijn van ondergeschikt belang.
  Als Mevr. Prins het hier niet mee eens is dan daag ik u uit om met een gedegen, doorgerekende financieel overzicht te komen waaruit het voordeel blijkt en duidelijk wordt waar de winst te halen is voor de hele organisatie en niet een enkeling.

 15. Spz is alleen gericht op de organisatie,niet de client maar zijn geld is van belang.Dit is hun ‘christelijke’ mensvisie.Halve waarheden hele leugens manipulaties en intimidatie zijn hun methode om cliënten en belangenbehartigers in de tang te houden.

 16. Kunnen eerst niet de gouden handdrukken teruggehaald worden en een schadeclaim en financiele terugvordering bij de heer brinkman
  De verenigingsgelden van de ouders zijn opgebruikt voor het aankopen vam kastelen en hotels en nu moet er gekort worden op goede zorg
  wie wil hier adequaat op reageren? Kunnen we Moscowietz hier niet opzetten

 17. Hoor net op de radio dat de zorgpremie met 200 euro (tweehonderd euro) OMLAAG kan: door efficiency, al het medisch personeel in loondienst en alleen doen wat gedaan moet worden. Heb toch sterk het idee dat mijn jarenlange reacties in deze rubriek vruchten gaan afwerpen. Die glijjanus van Roevoet, die werd genoemd op de radio als iemand die nu als zorgverzekeraar wel een leuk dik spaarbankboekje zal hebben, vult nog gewoon in dat er 100 euro bij moet. KUNT U HET NOG VOLGEN.

 18. Het kan dus wel, als je ze maar flink — omdat het crisis is — de duimschroeven aandraait. Heel duur en heel heel ruim management, nooit geen efficiency (gewoon tarief verhogen) en meer van die zaken worden nu aangepakt. NU IS HET TIJD DAT DE IGZ WAKKER WORDT, want deze reducering bij Philadelphia en alle anderen die wel mee moeten, zal men ook voor een stuk willen bereiken door kwaliteitsverlaging: Bijv alleen maar met Kerstmis wassen in plaats van 1x per week (ook als het heel warm weer is en als er tijd is).
  Er zit weer een addertje onder het gras, want ik begrijp de zin niet: de verandering is ingegeven doordat wij nu geld ontvangen van de Gemeente/WMO in plaats van de AWBZ: dat is toch hetzelfde bedrag. Kan alleen maar bedenken dat de gemeente een veel fanatiekere controle doet. Zet ze dan in de cel voor de jaren dat ze financieel maar raak getamboerd hebben.

 19. Philadelphia is alleen maar met zichzelf bezig en niet met de buitenwereld.
  Het is en blijft een grote moloch die niet in staat is om in te spelen op de lokale en regionale markt.
  Alles wordt vanuit Nunspeet gedirigeerd. Nunspeet heeft geen enkel benul wat zich in de periferie afspeelt.
  Ach als organisatie in de gehandicaptenzorg kun je geen betere concurrent hebben.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.