Home 2019

Laatste artikelen

Adobestock financieel resultaat

Jaar in jaar uit dalende winsten

De ggz is financieel de slechtst presterende zorgsector. Dit jaar dalen de winsten zeker nóg verder. Hoog tijd dus om de kluwen van oorzaken te ontrafelen.
Indiceren op resultaat Wmo

Commotie over indiceren op resultaat

Het indiceren op resultaat in de Wmo gaat niet goed. Gemeenten krijgen te weinig geld en de rechtspositie van cliënten is in het geding. Toch houdt minister Hugo de Jonge van VWS vast aan resultaatgericht indiceren.

Preventiecoalities: wie krijgt wat

Gemeenten en verzekeraars in het hele land experimenteren met preventiecoalities. Het ministerie van VWS ondersteunt dit met projectsubsidies. Maar kosten en baten van preventie liggen vaak ver uit elkaar. Dat maakt het lastig om preventie structureel onder te brengen in de zorgpraktijk.

Leerunit doet recht aan diversiteit stagiaires

Functiedifferentiatie in ziekenhuizen is een heet hangijzer. Door het parkeren van de Wet BIG II komt er voorlopig geen nieuw wettelijk kader. Opleidingsziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland lost dit op met eigen leerunits.

Gemeenten laten woonzorgtaak liggen

Van het kabinetsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen is voortvarend werk gemaakt. Voor de ouderen waar het om gaat pakt het beleid niet altijd even goed uit.

Gesteggel over geld en geschuif met patiënten

Toen het tussen VGZ en Ikazia Ziekenhuis afgesproken omzetplafond in zicht kwam, greep de verzekeraar in. Hoe verder als halverwege het jaar het budget overschreden dreigt te worden?
Fusie en samenwerking in de zorg
Marlies Telgenkamp, Groene Hart Ziekenhuis

De agenda van Marlies Telgenkamp

Bestuurder Marlies Telgenkamp van het Groene Hart Ziekenhuis weet zeker dat de toekomst van het ziekenhuis ligt in de samenwerking met andere zorgorganisaties.

Verpleeghuizen kenteren stagnerende innovatie

Innovatie in de ouderenzorg is niet primair georganiseerd vanuit het werkproces, en medewerkers missen een visie. Maar zij blijken wel een grote behoefte te hebben aan ondersteuning en advies op dit gebied.
Zorginkoop

Compensatie chronisch zieken

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Het spook van risicoselectie bedreigt het zorgstelsel.
Dure geneesmiddelen
dure medicijnen

Kies de juiste onderhandelstrategie

De onderhandelingen over medicijnprijzen vinden plaats op verschillende niveaus en aan verschillende tafels. De rolverdeling moet daarom duidelijker. Samen optrekken en een onconventionele strategie helpen de prijzen omlaag te brengen.