Home 2023

Laatste artikelen

Personeel

Plezier maken en blijven leren

Een goede en eigen sfeer creëren, én gezamenlijk werken aan het steeds verbeteren van de kwaliteit, zijn essentieel om medewerkers aan je te binden. Als het gaat om leren en loyaliteit opbouwen, is jazzmuzikant Art Blakey een uitstekend voorbeeld.
Leiderschap

Waar leiderschap om draait

De accreditatiecommissie van de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) heeft eind 2022 acht nieuwe auditoren benoemd. Met haar accreditatiesysteem voor zorgbestuurders wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. Zorgvisie sprak met acht van de nieuwe auditoren over het vak, kenmerken van goede bestuurders en de eisen die de huidige tijd aan bestuurders stelt.
Financiën

Keuzevrijheid versus betaalbaarheid

Het gevecht over de eventuele meerwaarde van ongecontracteerde zorg gaat dit jaar gewoon door. In veel nieuwe zorgpolissen zijn de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg 10 tot 20 procent lager dan vorig jaar. Vijf van de elf restitutiepolissen – die alle zorgkosten vergoeden – zijn opgeheven per 1 januari.
Ziekenhuiszorg

Hulpmiddel helpt kinderen hun artsen te ‘verstaan’

Het communicatie-instrument DOK-tool helpt om kinderen een gelijkwaardige positie te geven in het gesprek met de dokter. De implementatie verloopt moeizaam. Designer Marleen van Bergeijk vermoedt dat artsen haar hulpmiddel als indirecte kritiek ervaren.
Governance
Samira Ahli

Redactioneel: Samenwerken is de opdracht

Samenwerking en verplaatsing van zorg moeten onze gezondheidszorg overeind helpen houden ondanks alle tekorten. Goede afstemming is daarbij cruciaal.
Leiderschap
Jong talent

‘Transformaties vragen om innovatie’

Zorgvisie zet jonge professionals die hard aan de weg timmeren in het zonnetje. Zoals Lars de Vroege en Chahinda Ghossein-Doha, die zich vol enthousiasme inzetten voor hun sector en degenen die ervan afhankelijk zijn.
Leiderschap
Bertine Lahuis (rechts) en Helen Mertens

Helen Mertens en Bertine Lahuis: ‘Umc’s lopen niet weg voor het lastige gesprek over concentratie van zorg’

Het Radboudumc in Nijmegen en het Maastricht UMC+ zijn klaar voor een 'versnelling' van hun Academische Alliantie. Samen zijn ze beter in staat de uitdagingen uit het integraal zorgakkoord aan te gaan. Bestuursvoorzitters Bertine Lahuis en Helen Mertens over preventie, passende zorg, concentratie en spreiding, hoge inflatie en een kostbare cao.
Vrouwen in het bestuur

Tekort aan vrouwen in medische besturen

Ongeveer een derde van de medisch specialistische besturen binnen de streek- en topklinische ziekenhuizen voldoet niet aan het 'vrouwenquotum' van 30 procent. Dat verontrust psychiaters Judith Godschalx en Marijke Booij want 'feminisering van besturen helpt om organisaties diverser te maken'.

Met triagecentra naar passende zorg

De spades liggen klaar. Volgens de minister van VWS, Ernst Kuipers, moeten de veranderingen waarover zo lang gesproken is nu waar- gemaakt worden. Het Intergraal Zorgakkoord betekent een enorme verandering voor het werkveld.

Alle pijlen gericht op thuis

Er is nog veel onduidelijkheid rond het 'volledig pakket thuis' (vpt), zoals wie verantwoordelijk is voor de basiszorg. Dit terwijl verpleegzorg thuis, waar de betaaltitel vpt onder valt, de toekomst is voor de ouderenzorg.