Home 2019

Laatste artikelen

E-health

Platform maakt einde aan to-do-lijstjes

OZOverbindzorg bij Savant Zorg
Geen dubbel werk, korte en soepele overdrachten, minder vragen aan de huisarts. Op het online platform OZOverbindzorg is de cliënt de kapitein. Aanbieder Savant Zorg ziet ook louter voordelen voor de wijkverpleegkundigen.
E-health

Medisch algoritme houdt arts scherp

De constante aanwas van vakliteratuur is voor artsen niet meer bij te houden. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de zorg. Een digitaal brein voor medische kennis moet dokters bij de les houden.

Verantwoorde zorg vereist verantwoorde AI

Artificial intelligence
De Nederlandse zorgsector staat aan de vooravond van de invoering van producten die gebaseerd zijn op artificial intelligence. Voor de inzet van AI, zijn vertrouwen en toezicht nodig.
E-health

Bestuurders praten over digitale transformatie

Wat staat de ziekenhuizen te wachten op het gebied van zorg-ict en e-health, en hoe kunnen bestuurders daar richting aan geven? Die vragen stonden centraal in een rondetafelgesprek met drie bestuurders.

Redactioneel: Duizenddingendoekje

Commentaar van nieuwe hoofdredacteur Zorgivisie ict magazine, Simon Broersma.
Persoonlijk zorgdossier

Inzicht in eigen zorg is hard nodig’

Coverinterview Zorgvisie ict magazine nr. 2, 2019
Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, is voorstander van de invoering van pgo's. Daarmee komen wel partijen van buiten de zorg binnen. 'We moeten nadenken hoe wij die op een veilige manier inpassen in ons zorgsysteem.'

Nieuwe media: Beter geïnformeerd naar het ziekenhuis

Nieuwe media, rubriek in Zorgvisie ict magazine
In de rubriek Nieuwe media aandacht voor de Flevo Behandelcoach app die het Flevoziekenhuis op de polikliniek Longziekten heeft geïntroduceerd.

Technologie maakt mij kenner van mijn lichaam’

Diabetes
Leven met diabetes is voor iedere patiënt anders. Diabetes is niet te genezen, wel te behandelen en redelijk onder controle te houden. Technologie kan hierbij helpen.
Fusie en samenwerking in de zorg

Duurzame netwerken in de maak

Een cruciaal ingrediënt voor een effectief regionaal zorgnetwerk is een brede invulling van de netwerkwaarde.

Interview Paul Blokhuis

Paul Blokhuis
Met het hoofdlijnenakkoord ggz en het Nationaal Preventieakkoord werft staatssecretaris Blokhuis een breed draagvlak en 'is de juiste beweging ingezet'.