Home 2019

Laatste artikelen

Preventiecoalities: wie krijgt wat

Gemeenten en verzekeraars in het hele land experimenteren met preventiecoalities. Het ministerie van VWS ondersteunt dit met projectsubsidies. Maar kosten en baten van preventie liggen vaak ver uit elkaar. Dat maakt het lastig om preventie structureel onder te brengen in de zorgpraktijk.

Leerunit doet recht aan diversiteit stagiaires

Functiedifferentiatie in ziekenhuizen is een heet hangijzer. Door het parkeren van de Wet BIG II komt er voorlopig geen nieuw wettelijk kader. Opleidingsziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland lost dit op met eigen leerunits.
Indiceren op resultaat Wmo

Commotie over indiceren op resultaat

Het indiceren op resultaat in de Wmo gaat niet goed. Gemeenten krijgen te weinig geld en de rechtspositie van cliënten is in het geding. Toch houdt minister Hugo de Jonge van VWS vast aan resultaatgericht indiceren.
Fusie en samenwerking in de zorg
Marlies Telgenkamp, Groene Hart Ziekenhuis

De agenda van Marlies Telgenkamp

Bestuurder Marlies Telgenkamp van het Groene Hart Ziekenhuis weet zeker dat de toekomst van het ziekenhuis ligt in de samenwerking met andere zorgorganisaties.

Gemeenten laten woonzorgtaak liggen

Van het kabinetsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen is voortvarend werk gemaakt. Voor de ouderen waar het om gaat pakt het beleid niet altijd even goed uit.

Gesteggel over geld en geschuif met patiënten

Toen het tussen VGZ en Ikazia Ziekenhuis afgesproken omzetplafond in zicht kwam, greep de verzekeraar in. Hoe verder als halverwege het jaar het budget overschreden dreigt te worden?

Verpleeghuizen kenteren stagnerende innovatie

Innovatie in de ouderenzorg is niet primair georganiseerd vanuit het werkproces, en medewerkers missen een visie. Maar zij blijken wel een grote behoefte te hebben aan ondersteuning en advies op dit gebied.
Innovatie

Zorg dichtbij waar het kan

Het is de wens van minister Bruins voor Medische Zorg om laagcomplexe zorg dichtbij of thuis aan te bieden. In een brief hierover aan de Tweede Kamer gaf hij daarvan een paar voorbeelden. Om die zorg op poten te zetten, is veel nodig, zo blijkt.

Zorg en welzijn met elkaar verbinden

Inwoners in Amsterdam-Noord kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en een stapeling van problematiek. Om het tij te keren trekken gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit samen op.

Wet zorg en dwang in de praktijk

Vanaf het moment dat de Wet zorg en dwang in 2018 werd aangenomen, is er discussie over de implementatie. Biedt het overgangsjaar dat minister De Jonge aanbiedt uitkomst?