Home 2023

Laatste artikelen

Tech

Spreken in plaats van typen

Niemand is in de zorg gaan werken uit liefde voor typen. Toch zijn zorgprofessionals vele uren kwijt aan verslaglegging en rapportages. Inspreken in plaats van opschrijven is daar een mogelijke oplossing voor, zeker als dit wordt ondersteund door de nieuwe generatie artificial intelligence.
Financiën

Vergoeding, niet meer dan redelijk?

De afgelopen jaren is discussie ontstaan over vergoeding van ongecontracteerde zorg op basis van een restitutiepolis. Uitgangspunt van restitutieverzekering is dat kosten van verleende zorg volledig worden vergoed. In samenhang met de volledige vrije keuze voor een zorgaanbieder is dat juist de reden dat verzekerden daarvoor kiezen en bereid zijn hogere premie te betalen.
Gehandicaptenzorg

De agenda van Marjolijne Lewis, bestuurder Gemiva

Marjolijne Lewis, bestuurder van gehandicaptenorganisatie Gemiva, werd deze week uitgenodigd door enkele bewoners om te praten over duurzaamheid. Of ze tempo wilde maken met haar beleidsplannen, want de bewoners wilden eigenlijk vandaag al beginnen. Verder maakte Lewis met andere bestuurders plannen over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de administratieve lasten van medewerkers verminderen.
Personeel
Simon Broersma

Redactioneel: Beter gisteren dan vandaag

Vacaturesites zijn overbelast, de roep om nieuwe krachten klinkt luid in alle sectoren van de bv Nederland. Zo ook in de zorg. Meer ouderen met meer zorg- behoeftes en minder personeel om deze zorg te kunnen leveren. Tijd voor een oplossing. Welke opties zijn er dan? U kan 1) zorgen dat uw personeel langer bij u blijft, 2) zorgen dat u minder personeel nodig heeft, of 3) zorgen dat er minder mensen zijn die zorg nodig hebben.
Ziekenhuiszorg

Pauline Terwijn: ‘Ik wacht niet op financiële prikkels’

De regio MooiMaasvallei is zeven jaar geleden gestart met de opdracht twee keer zoveel zorg leveren met hetzelfde aantal mensen. Inmiddels levert de samenwerking tussen zorg, welzijn, gemeenten, scholen en werkgevers jaarlijks 11.100 minder opnamedagen in het Maasziekenhuis op, vertelt Pantein-bestuursvoorzitter Pauline Terwijn
Personeel

Uitstroom van jonge, startende zorgprofessionals bijzonder hoog

Door de hoge werkdruk is er niet genoeg menskracht om stagiairs goed te begeleiden en worden ze te snel en te vaak ingezet als volwaardige medewerkers. Het gevolg is dat de uitstroom onder jonge, startende zorgprofessionals bijzonder hoog is.
Tech

Digitale antwoorden en hulp liggen in het verschiet

Kunstmatige taalmodellen staan sinds de doorbraak van ChatGPT volop in de belangstelling. Een hype, zegt de een. Een revolutie, zegt de ander. Welke mogelijkheden en toepassingen zijn er voor de zorgsector?
Ggz

Groene GGZ: natuur als medicijn

Zonder ingrijpen zullen in 2060 de uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg vervijfvoudigd zijn. Om het tij te keren én om de sector te vergroenen, is de Groene GGZ opgericht, waarbij instellingen en de Nederlandse ggz de biodiversiteit bevorderen en de natuur inzetten als medicijn.

Conny Helder: het aantal zzp’ers moet

De grijze golf komt er in rap tempo aan. Daarom werkt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg aan plannen om het personeel voor de zorg te behouden. Ze ijvert onder meer voor btw-vrije uitwisseling van personeel en ze spreekt zich voor het eerst duidelijk uit over de nadelen van het hoge aantal zzp'ers. Dat percentage moet omlaag.
Verpleging en verzorging

Bureaucratie IZA blokkeert uitvoering

Het Integraal Zorg- akkoord is veel te technocratisch en dreigt vast te lopen. Zorginstellingen schakelen massaal consultancybureaus in om hun IZA-plan rond te krijgen, wat vele miljoenen euro's kost. "IZA is giga-knellend."