Home 2019

Laatste artikelen

Indiceren op resultaat Wmo

Commotie over indiceren op resultaat

Het indiceren op resultaat in de Wmo gaat niet goed. Gemeenten krijgen te weinig geld en de rechtspositie van cliënten is in het geding. Toch houdt minister Hugo de Jonge van VWS vast aan resultaatgericht indiceren.

Leerunit doet recht aan diversiteit stagiaires

Functiedifferentiatie in ziekenhuizen is een heet hangijzer. Door het parkeren van de Wet BIG II komt er voorlopig geen nieuw wettelijk kader. Opleidingsziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland lost dit op met eigen leerunits.

Verpleeghuizen kenteren stagnerende innovatie

Innovatie in de ouderenzorg is niet primair georganiseerd vanuit het werkproces, en medewerkers missen een visie. Maar zij blijken wel een grote behoefte te hebben aan ondersteuning en advies op dit gebied.

Zorg en welzijn met elkaar verbinden

Inwoners in Amsterdam-Noord kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en een stapeling van problematiek. Om het tij te keren trekken gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit samen op.

Compensatie chronisch zieken

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Het spook van risicoselectie bedreigt het zorgstelsel.

Zorg dichtbij waar het kan

Het is de wens van minister Bruins voor Medische Zorg om laagcomplexe zorg dichtbij of thuis aan te bieden. In een brief hierover aan de Tweede Kamer gaf hij daarvan een paar voorbeelden. Om die zorg op poten te zetten, is veel nodig, zo blijkt.

Wet zorg en dwang in de praktijk

Vanaf het moment dat de Wet zorg en dwang in 2018 werd aangenomen, is er discussie over de implementatie. Biedt het overgangsjaar dat minister De Jonge aanbiedt uitkomst?
dure medicijnen

Kies de juiste onderhandelstrategie

De onderhandelingen over medicijnprijzen vinden plaats op verschillende niveaus en aan verschillende tafels. De rolverdeling moet daarom duidelijker. Samen optrekken en een onconventionele strategie helpen de prijzen omlaag te brengen.
Onuitroeibare regeldruk

Bureaucratie lijkt onuitroeibaar

Komt de zorg van het registratievirus af? In het sociale domein treedt oud-minister Rita Verdonk op als breekijzer. De ggz pakt het probleem bij de wortels aan. Huisartsen vechten tegen een veelkoppig monster. Gelukkig is er hoop.

De agenda van: Ineke Wever

Medewerkers binden en boeien is een kwestie waar menig zorgbestuurder mee worstelt. Zo ook Ineke Wever van Opella. Om medewerkers te binden organiseerde ze voor het eerst een 'Opella-experience'.