Zorgvisie magazine nr. 1, 2022

  Cover Zvm01 2022

  In het eerste nummer van Zorgvisie magazine in 2022 klinkt de coronacrisis nog door. Dankzij goede samenwerking over de sectoren heen is succesvol gewoekerd met de zorgcapaciteit. Dat smaakt naar meer voor die toekomst met groeiende vraag en beperkte middelen. Trusted networks zoals Alex Jadad ze inrichtte, aandacht voor mentale gezondheid en andere vormen van preventie, slimme verdeling van de capaciteit in thuiszorg en intramurale ouderenzorg, helder krijgen wat kwaliteit van leven betekent en wat marktwerking wel en niet oplevert, zeker mensen met een beperking niet vergeten en ten slotte zorgen dat we het milieu minder belasten. Inclusieve, duurzame zorg voor de toekomst.

  Stefan Kroese 660x440

  De agenda van Stefan Kroese: ‘We besteden veel zorg aan onze medewerkers’

  Veel tijd in de agenda van bestuursvoorzitter Stefan Kroese gaat in deze corona-tijd naar het welzijn van de medewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Door de zorgverleners veel regie te geven, en door hen stoom te laten afblazen.

  Boris Van Der Ham VGN

  Nieuw bloed: ‘Ik ben aan de gehandicaptenzorg verslingerd’

  Al vanaf de basisschool volgt Boris van der Ham, voorzitter van de VGN, zijn artistieke en maatschappelijke interesses.

  Marcel Canoy

  De tantaluskwelling van passende zorg

  Het kabinet Rutte-IV zet vol in op passende zorg. Zorg moet bewezen effectief zijn en gericht zijn op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven. Kosteneffectiviteit, nu vooral toegepast op medicijnen en behandelingen, zal uitgebreid worden naar langdurige zorg, jeugdzorg en de Wmo. Ook technologische innovaties en hulpmiddelen zullen de dans niet ontspringen. Bravo.

  Ads Spiegel Zv

  De innovatie: Een spiegel met empathie

  Op de ADS-spiegel is een reeks filmpjes te zien waarin productontwerper Gerjanne van Gink dagelijkse handelingen voordoet. De Algemene Dagelijkse Structuur-app ondersteunt mensen met de ziekte van Alzheimer bij bijvoorbeeld het tandenpoetsen.

  Cathy Van Beek

  Cathy van Beek: ‘Mijn groene job zit er nog lang niet op!’

  Duurzaamheid is de rode draad in haar leven, vertelt Cathy van Beek bij haar vertrek als kwartiermaker duurzame zorg. Op 1 januari nam zij afscheid van de functie die zij 4 jaar lang in opdracht van VWS vervulde.

  Kwaliteit Van Leven A Libanonceder

  Samen beslissen: kwaliteit van leven in een medische setting

  Twee hoogleraren Kwaliteit van leven in een medische setting aan Tilburg University over de vele implicaties van het uitgangspunt dat een medische behandeling moet bijdragen aan de kwaliteit van leven voor de patiënt.

  Simon Broersma

  Redactioneel: Kuipers zal een brede blik nodig hebben

  Bij het ter perse gaan van het eerste Zorgvisie magazine van dit jaar liggen de voornaamste punten van aandacht voor de nieuwe VWS-bewindslieden op de korte termijn. De eerste persconferentie van minister Kuipers moet dan nog komen.

  Thuiszorg Coronatijd660

  Ouderenzorg verzint zelf oplossingen in crisistijd

  Samenwerking in de vvt kent verschillende vormen met allemaal hetzelfde doel: iedere cliënt ten minste medisch noodzakelijke zorg blijven leveren, ondanks de heftige coronagolven.

  Zorg Van Alle Kanten

  Van drie kanten bekeken

  In december blikten drie bestuurders met Zorgvisie terug op hun strijd het afgelopen jaar. Anja Schreijer vertraagde met verschillende verkenningseenheden de verdere opmars van het virus. IJsbrand Schouten vocht met zijn bataljon voor het leven van ernstig zieke covid-patiënten. En Illya Soffer verdedigde met Ieder(in) te vuur en te zwaard de belangen van 2 miljoen kwetsbare mensen. Wat staat in 2022 op hun agenda?

  Bermudadriehoek

  Het gaat goed maar er is werk te doen

  Het stelsel van gereguleerde marktwerking scoort goed op betaalbaarheid. Maar de hoge bureaucratische lasten, de kostbare derdelijnszorg en de zorg voor patiënten met meerdere aandoeningen vormen de Bermudadriehoek van de Nederlandse zorg.

  Jadad660 C

  Alex Jadad: ‘Coronacrisis test leiderschap van zorgbestuurders’

  De wereldberoemde arts Alex Jadad realiseert met zijn concept ‘trusted networks’ de zorg van de toekomst. ‘Covid geeft de prikkel om het radicaal anders te doen.’

  Simona Tiems660

  Regel wie de regiebehandelaar is

  Uit meerdere tuchtrechtelijke uitspraken, ook in andere sectoren, blijkt dat de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar en overige betrokken zorgverleners niet goed waren vastgelegd. Hoe moet het wel volgens de tuchtcolleges?

  Christel Deckers 660x440

  Wijze raad: Zoek elkaar actief digitaal op

  Als toezichthouder bij verschillende organisaties zag Christel Deckers de uitdagingen van de coronacrisis in alle sectoren. Digitaal toezicht houden werd beschouwd als een tijdelijke oplossing. 'Nu digitaal vergaderen het nieuwe gewoon lijkt te worden, zijn we zoekende.'

  Preventie Mentaal

  Preventieakkoord mentale gezondheid: opgewassen tegen het snelle leven

  Het Nationale Preventieakkoord wordt uitgebreid om ook mentale gezondheid van de bevolking te bevorderen. Vijf adviezen van het Trimbos-instituut voor VWS.