Zorgvisie magazine nr. 2, 2023

  In het maartnummer van Zorgvisie magazine onder meer een overzicht van de belangrijke deadlines in het IZA. En Rob Dillmann deelt zijn ervaring met de grote bestuurlijke issues in de cure en vertelt hoe cardiologen bij het Isala Hartcentrum zo konden ontsporen.

  Simon Broersma

  Redactioneel: Een kwestie van vertrouwen

  De onderhandelingen worden steeds complexer, de

  Douwe Biesma, bestuursvoorzitter LUMC

  Column: Controle is te duur

  Laten we iets minder toegeven aan onze controle-neiging in tijden van grote financiële uitdagingen, schrijft LUMC-bestuursvoorzitter Douwe Biesma in zijn column. 'Vertrouwen is belangrijker dan controle.'

  Contractering ziekenhuiszorg ook dit jaar moeizaam

  Flink gestegen kosten, onzekerheid over een nieuwe cao, het eerste 'normale' jaar na corona. Allemaal redenen die extra druk zetten op de onderhandelingen over de contractering tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Ook dit jaar duren de onderhandelingen lang.

  Rob Dillmann: ‘Het tijdperk van concurrentie op de zorginkoop is echt voorbij’

  VWS moet ervoor waken dat de ACM de gewenste zorgtransformatie niet dwarsboomt, stelt Isala-bestuurder Rob Dillmann, die namens de NVZ onderhandelde over het IZA. 'ACM, voer de Mededingingswet niet naar de letter uit, maar respecteer de geest van het IZA.'

  Nieuwe labs ontwikkelen AI-toepassingen in de zorg

  Was artificial intelligence (AI) in het ziekenhuis ooit toekomstmuziek, inmiddels wordt het breed ingezet. Tijd om de volgende stap te zetten. Het geld en de technologische mogelijkheden zijn er, nu is het vooral een kwestie van betrouwbaarheid en vertrouwen.

  Maak gezond gedrag simpel voor de patiënt

  De gezondheidskloof tussen rijk en arm heeft vooral maatschappelijke oorzaken. De zorg kan een rol spelen in het terugdringen van gezondheidsverschillen.

  Slimme rollator

  Slimme rollator voorkomt val

  Rollators zijn bedoeld om vallen tegen te gaan, maar in de praktijk gebeuren er duizenden ongelukken per jaar die gerelateerd zijn aan rollators. Slimme rollators kunnen dat voor een deel oplossen.

  Hoogleraar Paul van der Nat: ‘Koppel waardegedreven zorg aan het IZA’

  Paul van der Nat is de kersverse hoogleraar waardegedreven zorg aan het Radboudumc/Radboud Universiteit. Uniek aan deze leerstoel is dat hij zich volledig kan richten op de doorontwikkeling en implementatie van waardegedreven zorg. Een pioniersbaan die hem op het lijf geschreven lijkt.

  Huisartsen zeggen ‘ja’ tegen IZA

  Met vereende krachten en veel overleg zijn de huisartsen dan toch overgehaald zich te committeren aan het Integraal Zorgakkoord. Een halfjaar onderhandelen heeft tot zoveel resultaat geleid dat de LHV haar handtekening nu wel heeft gezet.

  ‘Neem alle flexibiliteit die je nodig hebt’

  Zorgorganisaties die durven experimenteren met het loslaten van functieprofielen hebben minder moeite om personeel te vinden. 'Door de inzet van medewerkers zonder zorgopleiding is een nieuw arbeidsmarktpotentieel aangeboord', zegt KwadrantGroep, winnaar van de Nationale HR Zorg Award 2022.

  Karen Kruijthof, diversiteit, Amsterdam UMC,

  Karen Kruijthof: ‘Diversiteit is een instellingsbrede beweging’

  Het Amsterdam UMC ondertekende het Charter Diversiteit en werkt via een instellingsbreed programma aan een inclusievere organisatie. Want, zegt Karen Kruijthof, lid van de raad van bestuur: ‘Een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving zien we nog niet terug op de werkvloer.'

  Anne Leemhuis

  ‘We verwachten dat iedereen vroeg of laat mantelzorger wordt’

  Een week uit de agenda van Anne Leemhuis van vvt-organisatie Marente. De bestuurder was vooral bezig met de toekomst. Hoe zien verpleeghuizen er op termijn uit en gaan zorgorganisaties samenwerken op het gebied van personeel en ondersteunende diensten?

  Menno de Bree

  Moreel beraad biedt brede blik op problemen en oplossingen

  Bestuurlijke besluitvorming gaat bij uitstek over ethische vragen, zegt filosoof Menno de Bree: ‘Als je geen oog hebt voor ethiek, neem je besluiten alleen op praktische, economische of juridische gronden en doe je jezelf en de organisatie echt tekort.’

  Joris Rijken AKD

  Juridische to-dolijst voor VWS

  Het zorgstelsel is volgens advocaat Joris Rijken toe aan groot juridisch onderhoud. Hij heeft een lijst opgesteld met actiepunten waarmee de overheid aan de slag kan.