Zorgvisie magazine nr. 5, 2023

  Cover Zorgvisie magazine nr. 5

  In het julinummer van Zorgvisie magazine leest u onder andere over de existentiële uitdaging van het personeelstekort volgens Amerikaanse kwaliteitsexpert Don Berwick. Gezondheidsdoelen, moeten die in de wet verankerd worden of niet? Redacteuren Suzanne Bremmers en Frits Baltesen zochten uit hoe de bureaucratie bij IZA de uitvoering blokkeert.

  Column: het IZA vereist bestuurlijk handwerk

  Het doel van het IZA is de zorg verbeteren en vernieuwen. Het beschikbare geld moet daarom niet naar dure adviesbureaus gaan, maar naar de professionals die zorg leveren. Want dáár moet het gebeuren, dáár gaan patiënten voelen dat er echt iets veranderd is. Anita Wydoodt: "Het moet nú."

  Vergoeding, niet meer dan redelijk?

  De afgelopen jaren is discussie ontstaan over vergoeding van ongecontracteerde zorg op basis van een restitutiepolis. Uitgangspunt van restitutieverzekering is dat kosten van verleende zorg volledig worden vergoed. In samenhang met de volledige vrije keuze voor een zorgaanbieder is dat juist de reden dat verzekerden daarvoor kiezen en bereid zijn hogere premie te betalen.

  Jong talent: veranker duurzaamheid in de zorg

  Duurzaamheid zou een standaard onderdeel moeten zijn van het werk van zorgverleners. Egid van Bree, arts-onderzoeker en bestuurder bij de Groene Zorg Alliantie maakt zich daarom hard om duurzaamheid in medisch onderwijs en bij- en nascholing te verankeren.

  De agenda van Marjolijne Lewis, bestuurder Gemiva

  Marjolijne Lewis, bestuurder van gehandicaptenorganisatie Gemiva, werd deze week uitgenodigd door enkele bewoners om te praten over duurzaamheid. Of ze tempo wilde maken met haar beleidsplannen, want de bewoners wilden eigenlijk vandaag al beginnen. Verder maakte Lewis met andere bestuurders plannen over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de administratieve lasten van medewerkers verminderen.

  Simon Broersma

  Redactioneel: Beter gisteren dan vandaag

  Vacaturesites zijn overbelast, de roep om nieuwe krachten klinkt luid in alle sectoren van de bv Nederland. Zo ook in de zorg. Meer ouderen met meer zorg- behoeftes en minder personeel om deze zorg te kunnen leveren. Tijd voor een oplossing. Welke opties zijn er dan? U kan 1) zorgen dat uw personeel langer bij u blijft, 2) zorgen dat u minder personeel nodig heeft, of 3) zorgen dat er minder mensen zijn die zorg nodig hebben.

  Pauline Terwijn: ‘Ik wacht niet op financiële prikkels’

  De regio MooiMaasvallei is zeven jaar geleden gestart met de opdracht twee keer zoveel zorg leveren met hetzelfde aantal mensen. Inmiddels levert de samenwerking tussen zorg, welzijn, gemeenten, scholen en werkgevers jaarlijks 11.100 minder opnamedagen in het Maasziekenhuis op, vertelt Pantein-bestuursvoorzitter Pauline Terwijn

  Uitstroom van jonge, startende zorgprofessionals bijzonder hoog

  Door de hoge werkdruk is er niet genoeg menskracht om stagiairs goed te begeleiden en worden ze te snel en te vaak ingezet als volwaardige medewerkers. Het gevolg is dat de uitstroom onder jonge, startende zorgprofessionals bijzonder hoog is.

  Digitale antwoorden en hulp liggen in het verschiet

  Kunstmatige taalmodellen staan sinds de doorbraak van ChatGPT volop in de belangstelling. Een hype, zegt de een. Een revolutie, zegt de ander. Welke mogelijkheden en toepassingen zijn er voor de zorgsector?

  Groene GGZ: natuur als medicijn

  Zonder ingrijpen zullen in 2060 de uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg vervijfvoudigd zijn. Om het tij te keren én om de sector te vergroenen, is de Groene GGZ opgericht, waarbij instellingen en de Nederlandse ggz de biodiversiteit bevorderen en de natuur inzetten als medicijn.

  Don Berwick: ‘Patiëntveiligheid hobbelt achteruit’

  Patiëntveiligheid moet terug als topprioriteit van zorgbestuurders, vindt de Amerikaanse kwaliteitsexpert Berwick.

  Conny Helder: het aantal zzp’ers moet

  De grijze golf komt er in rap tempo aan. Daarom werkt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg aan plannen om het personeel voor de zorg te behouden. Ze ijvert onder meer voor btw-vrije uitwisseling van personeel en ze spreekt zich voor het eerst duidelijk uit over de nadelen van het hoge aantal zzp'ers. Dat percentage moet omlaag.

  Bureaucratie IZA blokkeert uitvoering

  Het Integraal Zorg- akkoord is veel te technocratisch en dreigt vast te lopen. Zorginstellingen schakelen massaal consultancybureaus in om hun IZA-plan rond te krijgen, wat vele miljoenen euro's kost. "IZA is giga-knellend."

  Eerste stap naar vroege diagnose van dementie

  Bij ouderenzorgorganisatie QuaRijn in Doorn testen onderzoekers of mensen bij een vermoeden van dementie zelf met een gebruiksvriendelijke, bedienbare MRI een hersenscan willen maken. Zo leert de computer met AI subtiele afwijkingen in de hersenen herkennen.

  Doelen wettelijk verankeren

  Brede zorgakkoorden zoals IZA, GALA en WOZO zijn een stap in de goede richting. Maar om de kwaliteit van de Nederlandse zorg ook in de toekomst te behouden, moet er meer gebeuren. Er gaan steeds meer stemmen op om gezondheidsdoelen in de wet vast te leggen.

  Verpleegzorg thuis is niet voor iedereen

  Zorgorganisaties die verpleegzorg thuis aanbieden kunnen amper aan de vraag voldoen. Hun medewerkers rijden af en aan door de wijk om kwetsbare ouderen met een Volledig Pakket Thuis (VPT) te verzorgen. Vanwege het personeelstekort zoeken de zorgorganisaties naar andere toekomstbestendige oplossingen.

  Klaar voor elke crisis

  De crisis van tien jaar geleden is niet meer de crisis van nu. Dat vraagt om een andere benadering van crisismanagement. Daarom verscheen de nieuwe online calamiteitengids 'Toezicht bij crises' van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ).