Zorgvisie magazine nr. 7, 2022

  Zorgvisie magazine 7, 2022

  In het coverartikel van de novembereditie vertelt ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg hoe het IZA de rol van verzekeraars verandert. In een ander artikel leest u wat het werkveld van het IZA gaat merken. Verder in dit nummer onder meer aandacht voor de hobbels bij verpleegzorg thuis en geriatrische revalidatie en oplossingen voor wachttijden in de ggz en personeelstekorten.

  Simon Broersma

  Redactioneel: het zorgstelsel verandert fundamenteel

  Vol verwachting klopte ons hart toen we in de weken en dagen voor Prinsjesdag wachtten op de definitieve versie van het Integraal ZorgAkkoord. En ons wachten werd beloond.

  Met triagecentra naar passende zorg

  De spades liggen klaar. Volgens de minister van VWS, Ernst Kuipers, moeten de veranderingen waarover zo lang gesproken is nu waar- gemaakt worden. Het Intergraal Zorgakkoord betekent een enorme verandering voor het werkveld.

  Alle pijlen gericht op thuis

  Er is nog veel onduidelijkheid rond het 'volledig pakket thuis' (vpt), zoals wie verantwoordelijk is voor de basiszorg. Dit terwijl verpleegzorg thuis, waar de betaaltitel vpt onder valt, de toekomst is voor de ouderenzorg.

  ‘Leer van de grote bankinstellingen’

  Hij wilde ooit fysiotherapeut worden. Nooit had Wim Hafkamp gedacht dat hij in plaats daarvan cyberbranden zou blussen. Na achttien jaar Rabobank, maakte hij als directeur van Z-CERT de overstap naar de zorg.

  Jong talent

  Liefdevolle schop onder de kont

  Zorgvisie zet jonge professionals die hard aan de weg timmeren in het zonnetje. Zoals Job Eijsink en Anne Roosendaal, die zich vol enthousiasme inzetten voor hun sector en degenen die ervan afhankelijk zijn.

  Buitenlandse zorgmedewerkers

  Migratie van kundig en loyaal zorgpersoneel

  Terwijl in ons land het aantal vacatures in de zorg onrustbarend blijft stijgen, staan in Zuid-Amerika, Azië, Spanje en Portugal verpleegkundigen en verzorgenden te springen om een baan. Pilots bij Zorg Groep Beek en Zuyderland laten zien dat arbeidsmigratie een deel van de oplossing kan zijn.

  financieringskorset fnuikt geriatrische revalidatiezorg

  Financieringskorset fnuikt groei geriatrische revalidatie

  In de geriatrische revalidatiezorg ontstaan steeds meer specialisaties, wat goed is voor de kwaliteit van zorg. Als gevolg daarvan neemt de zorgzwaarte in de revalidatie-instellingen toe. Het financieringssysteem is hier echter niet op aangepast.

  Dirk Jan van den Berg, zorgverzekeraars nederland, en integraal zorgakkoord

  ‘Zorgverzekeraars willen vooruit en dat zullen we laten zien’

  ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg ziet voor zorgverzekeraars een nieuwe rol weggelegd in het zorgstelsel. Het IZA dwingt hen daartoe. 

  Kiezen welke kant

  Mentale gezondheidscentra maken schifting voor de ggz

  Om de capaciteits- en wachttijdenmisère in de ggz aan te pakken, heeft GGz Breburg met zorgverzekeraar CZ het concept Mentale Gezondheidscentra in het leven geroepen. Via een verkennend gesprek wordt beoordeeld wie daadwerkelijk gebaat is bij een behandeling in de ggz. De centra fungeren daarmee als brug tussen het sociaal domein, de huisartsenzorg en de basis- en specialistische ggz.

  toezicht langdurige zorg meer persoonsgericht

  ‘Toezicht in de langdurige zorg moet zich meer richten op de persoon’

  Hoogleraar Anne Margriet Pot houdt zich bezig met een nieuwe vorm van toezicht in de langdurige zorg. Inspecteurs krijgen daarin een andere rol.

  Wolk airbag gaat de strijd aan met heupfracturen

  De afdeling orthopedie van het LUMC heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Wolk heupairbag bij zorgorganisatie tanteLouise. Het aantal vallen bleef hetzelfde, maar het aantal heupfracturen nam vanaf de introductie van de airbag met 47 procent af. De cijfers zijn gepubliceerd in BMC Geriatrics. Het idee voor een airbag komt voort uit een sinterklaassurprise.

  Stethoskop Auf Euroscheinen

  ‘Financieel succes ziekenhuizen maskeert problemen nu nog’

  De algemene ziekenhuizen halen samen een dikke voldoende voor hun financiële huishouding. Maar de komende jaren zullen ziekenhuizen de structurele problemen van stijgende zorgvragen en oplopende kosten moeten adresseren, zegt Vincent Eversdijk, die dinsdag de jaarlijkse benchmark ziekenhuizen van BDO presenteerde.

  Theo van Uum

  Theo van Uum: ‘De gehandicaptenzorg moet de volumeknop opdraaien’

  Na dertig jaar 'Den Haag' wordt topambtenaar Theo van Uum het boegbeeld van de gehandicaptenzorg. Vandaag is zijn eerste werkdag bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Met Van Uum als nieuwe directeur en bestuursvoorzitter Boris van der Ham is het de lobbykaliber lobbycapaciteit bij de VGN hoger dan ooit.

  Puzzelen

  Juiste vorm van samenwerking voor passende zorg is nog puzzelen

  Bij de implementatie van het IZA en zijn uitgangspunt van passende zorg zal het dikwijls zoeken zijn naar de juiste invulling van samenwerkingsverbanden. Dat wordt een flinke uitdaging.

  Jet Bussemaker Foto Paul Tolenaar

  Column Jet Bussemaker: Waarom verschil in de zorg ertoe doet

  Een thema dat onderbelicht blijft in zowel het IZA als de commentaren daarop is het tegengaan van discriminatie en uitsluiting in de zorg.

  Wim Hafkamp

  ‘Oók de zorg is voor criminelen interessant’

  Na achttien jaar Rabobank, waar hij onder andere Chief Information Security Officer was, maakte Wim Hafkamp de overstap naar de zorg. Hij werd directeur van stichting Z-CERT, expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg.