Zorgvisie tech magazine nr. 1, 2021

  Cover 270x370

  In het eerste nummer van 2021 een dubbelinterview met de nieuwe en de vertrekkende directeur van Academy Het Dorp. De tijd van pilots en uitproberen is nu wel geweest, zeggen zij. ‘We moeten duurzaam gaan implementeren.’  De coververhalen gaan over de verplaatsing van medisch-specialistische zorg uit het ziekenhuis naar de patiënt thuis.

  Ehealth 660 440

  ‘Inkoop e-health kan beter op de kaart’

  Uitkomsten van e-health-toepassingen voor de patiënt moeten meer centraal komen te staan. Dat vindt Gerben Bekema, onder andere adviseur inkoop bij het Amsterdam UMC.

  Ontwerp Zonder Titel (13)

  ‘Zorg komt kennis te kort om met AI van data te profiteren’

  Er is geen gebrek aan gezondheidsdata, het schort wel aan de toegankelijkheid van de gegevens. Die conclusie staat in de Nulmeting Databeschikbaarheid in de Zorg, opgesteld in opdracht van VWS. Erik Hoorweg en Willem Sträter van Capgemini Invent lichten de uitkomsten toe.

  Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

  Registratie vaccinaties: een slimme overheid is beter voorbereid

  Dat Nederland als laatste in Europa is gestart met het landelijke vaccinatieprogramma, is geen kwestie van niet op tijd klaar zijn, betoogt Eddy van de Werken. Het is een kwestie van niet op tijd beginnen.

  Jan Christiaan Huijsman

  Rol huisarts verschuift van poortwachter naar zorgcoach

  De huisarts en zijn praktijk worden ontlast door de burger met zorgvragen, klachten of problemen op andere manieren te helpen. Jan Christiaan Huijsman draagt zowel digitale als organisatorische oplossingen aan.

  Digitaleinfrastructuur660

  Patiëntenfederatie: ‘Maak van de digitale infrastructuur in de zorg een nutsvoorziening’

  Omdat de gegevensuitwisseling in de zorg achterblijft, is het goed dat de overheid meer regie naar zich toetrekt. Dat zeggen Dianda Veldman en Marcel Heldoorn van de Patiëntenfederatie.

  Rob Hoogma En Brigitte Boon

  ‘Implementatie en onderzoek moeten samen op gaan’

  De nieuwe directeur van Academy Het Dorp, Brigitte Boon, zet zich net als voorganger Rob Hoogma in voor meer toepassingen van technologie in de langdurige zorg.

  Zorg Buiten Het Ziekenhuis

  ‘Maak een strategische keuze’

  Medisch-specialistische zorg moet vaker buiten het ziekenhuis worden geleverd, daar zijn de meeste bestuurders het wel over eens. Maar hoe doe je dat? Een overzicht aan de hand van drie praktijkvoorbeelden in het eerste deel van het coververhaal.

  Ziekenhuiszorg Thuis

  Ziekenhuis op afstand

  Herinrichting van het zorglandschap moet de zorg verbeteren en toegankelijk houden. Het levert bovendien een grote kostenbesparing op. In het tweede deel van het coververhaal hoe meer thuisgeleverde ziekenhuiszorg daaraan kan bijdragen.

  Afbouwen Antidepressiva

  Geen pillen meer is het doel

  Huisarts Peter Vonk ontwikkelde samen met e-healthontwikkelaar Therapieland een programma dat mensen helpt met zelfvertrouwen het gebruik van hun antidepressiva af te bouwen.

  pog-leveranciers brandbrief

  Arts en apotheker op het rechte digitale pad

  Een arts mag alleen online medicatie voor-schrijven als de arts en de patiënt een arts-patiëntrelatie hebben en de arts over een betrouwbaar medisch dossier van de patiënt en diens medicatiehistorie beschikt.