Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

NZa wil mandaat om zorgcode te betrekken in toezicht

Beleid, management en politiek zijn de aandachtsgebieden van Eric Bassant. Voor Zorgvisie becommentarieert hij trends en thema's.
De NZa wil het mandaat om de bedrijfsvoering van zorgaanbieders te toetsen aan de zorgbrede governancecode. ‘Dat zou het leven voor ons een stuk gemakkelijker maken,’ aldus Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa).
Karina Raaijmakers, directeur toezicht en handhaving NZa
Karina Raaijmakers, directeur toezicht en handhaving NZa: ‘Op grond van hun zorgplicht verwachten we dat zorgverzekeraars dit soort initiatieven nu ondersteunen.’

De zorgbrede governancecode die is afgesproken tussen de verschillende brancheorganisaties valt onder zelfregulering. Er is geen externe toezichthouder die kan handhaven als een zorgorganisatie zich niet houdt aan de afspraken. Zoals bijvoorbeeld de afspraak dat een lid van een raad van toezicht geen directeur of lid van de raad van toezicht mag zijn van een concurrerende zorgorganisatie in het eigen werkgebied. Ook mag een lid van een raad van toezicht niet binnen drie jaar na aftreden optreden als interim-bestuurder van de organisatie. ‘De zorgverzekeraar houdt bij de inkoop rekening met de code. Ook de NZa neemt de code in haar toezicht mee wanneer we breder onderzoek doen maar de NZa handhaaft niet wanneer een instelling zich niet aan de code houdt. Het zou een mooie aanvulling op ons instrumentarium zijn als we dat wel zouden kunnen,’ zegt Raaijmakers.

Goed bestuur

De NZa heeft als taak om toezicht te houden op goed bestuur. De toezichthouder let daarbij op de publieke belangen betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Dit doet de NZa samen met de IGJ.
Dit jaar heeft de NZa extra aandacht voor de rol van de interne toezichthouder. ‘Ik vind het belangrijk om meer het gesprek met elkaar aan te gaan. Wij letten bijvoorbeeld op de manier waarop toezichthouders betrokken zijn bij risicomanagement. Het kan dan gaan om onderwerpen als de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens of bijvoorbeeld de gevolgen van de Brexit’, aldus Raaijmakers. Andere thema’s die in 2019 extra aandacht krijgen, zijn het weglekken van zorggeld en het voorkomen van belangenverstrengeling.

Werkagenda

‘Wij kijken of bestuurders en toezichthouders hun rol goed vervullen. Bij het besturen van een organisatie gaat het om het afwegen van belangen. Wij kijken naar de manier waarop een besluit tot stand is gekomen. Zijn bijvoorbeeld alle stakeholders gehoord en is dat een zorgvuldig proces geweest? Heeft iedereen zijn rol goed uitgeoefend. Het toezicht op goed bestuur is voor ons best ingewikkeld want er zijn veel grijze gebieden,’ aldus Raaijmakers. De NZa en de IGJ baseren hun werkagenda op de klachten die bij haar worden ingediend en op de speerpunten die voor een lopend jaar zijn vastgesteld. Raaijmakers: ‘We proberen op een slimme manier data te benutten. We kijken bijvoorbeeld naar data over de wijkverpleging en op basis daarvan kiezen we waar gericht onderzoek moet plaatsvinden.’ De NZa onderzoekt ook actuele zaken. Momenteel doet de NZa samen met de IGJ bijvoorbeeld onderzoek naar de gang van zaken bij het Slotervaart ziekenhuis en de ziekenhuizen in de Noordoostpolder. Voor de zomer moet dit zijn afgerond.

Karina Raaijmakers zal spreken op het congres Nieuwe financiële verantwoording dat Zorgvisie samen met de NVTZ organiseert op 7 maart.

4 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. Mevr. Raaijmakers stelt: ‘Bij het besturen van een organisatie gaat het om het afwegen van belangen. Wij kijken naar de manier waarop een besluit tot stand is gekomen. Zijn bijvoorbeeld alle stakeholders gehoord en is dat een zorgvuldig proces geweest?’.
  Prachtig, maar is dat niet de taak van de RvT? Dus de NZa ziet toe of de RvT haar werk wel goed doet.
  We zien hier weer een voorbeeld van het stapelen van zekerheid op zekerheid (wat uiteindelijk leidt tot meer onzekerheid).
  Daarom pleit ik voor toezicht op de NZa. Je weet maar nooit of de NZa niet iets over het hoofd ziet ……….

 3. Dacht dat de NZA Goede en betaalbare zorg als taak had. Een taak die ze de afgelopen jaren behoorlijk verzaakt hebben, want goed en betaalbaar bijten elkaar en daar kan alleen de NZA wat aan doen.

  Publieke ziekenhuizen die hun afdelingen verkopen aan private investeerders zonder openbare verkoop, ongewenste fusies van ziekenhuizen die de zorg onbeheersbaar en onbetaalbaar maken. Fusies van verzekeraars en een wirwar op polis gebied.

  Laat staan dat de NZA voor vrije artsenkeus is gaan staan. Doe eerst je eigen taak eens…..

 4. Kern van een democratische rechtsstaat is dat de overheid alleen handelt als er een wettelijke bevoegdheid is. De NZa heeft geen bevoegdheid om toezicht te houden op goed bestuur. De NZa heeft geen algemene bevoegdheid om besluiten van zorgaanbieders te toetsen aan de wet op de ondernemingsraden of eigen opvattingen welke stakeholders allemaal betrokken moeten worden bij een besluit. Uitwisseling van patientgegevens? Autoriteit Persoonsgegevens, niet de NZa. Brexit, geen onderwerp voor toezicht. Wellicht zou het een mooie aanvulling zijn op het instrumentarium van de NZa zijn om die te belasten met handhaving van de Code. Ik denk het niet maar laat die discussie eerst gevoerd worden voordat we meerdere bestuursorganen in een zelfde toezichtdomein loslaten. Totdat de taken van de NZa zijn uitgebreid via het democratische proces, moet de NZa zich beperken tot de wettelijke taken. Dus als de NZa-toezichthouder met u in gesprek wil over goed bestuur, zou ik geen koffie bijschenken.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.