Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties18

Overschrijding VWS is 2,1 miljard euro

Mark van Dorresteijn
De begroting van het ministerie van VWS is in 2010 met 2,1 miljard euro overschreden. Dat melden welingelichte bronnen.
Overschrijding VWS is 2

Vorige week maakte minister Edith Schippers al bekend dat ze te maken heeft met een forse overschrijding. Maar ze wilde nog niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Welingelichte bronnen melden dat de curatieve zorg 1,5 miljard euro en de AWBZ 600 miljoen euro te veel hebben uitgegeven. In totaal bedragen de overschrijdingen dus 2,1 miljard euro. Het ministerie van VWS herkent zich niet in de cijfers. “We kunnen nog niets over de hoogte van de overschrijdingen zeggen, omdat het beeld nog niet stabiel is. Bij de Voorjaarsnota weten we meer”, laat een woordvoerder weten.

Oplossing binnen eigen begroting

Anders dan bij vorige overschrijdingen zal VWS de oplossing binnen de eigen begroting moeten zoeken, heeft het ministerie van Financiën laten weten. Schippers’ opties zijn beperkt: ze kan de eigen bijdragen verhogen, de kortingen terughalen bij de zorgaanbieders of het verzekerde pakket verkleinen.

Verkleinen verzekerd pakket

Het kabinet wil eigenlijk pas vanaf 2015 het verzekerde pakket verkleinen voor aandoeningen met een ‘lage ziektelast’. Maar door de overschrijdingen ontkomt de minister er niet aan om die maatregelen eerder te nemen, laat hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot weten. Hij stond als kabinetsadviseur aan de wieg van dit plan. “Het gaat om kleine uitgaven die horen bij het ouder worden. Denk aan generieke geneesmiddelen als maagzuurremmers en bloeddrukverlagende middelen. Of het inschrijftarief bij huisartsen. Dat is 54 euro per jaar. Waarom zou dat ten laste van de collectieve middelen moeten komen? Het gaat maar om een paar tientjes per jaar. Dat kunnen burgers best zelf betalen.”

Convenant

Om overschrijdingen in de toekomst te voorkomen, wil Schippers nog deze maand een convenant sluiten met ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraars. De medisch specialisten hebben al toegezegd het zorgvolume met niet meer dan 2,5 procent te laten stijgen. De ziekenhuizen willen wel akkoord gaan onder voorwaarde dat ook zorgverzekeraars verantwoordelijk worden voor het zorgvolume. Maar de zorgverzekeraars stellen dat dit op gespannen voet staat met de wettelijk verankerde zorgplicht.

Risico

Schippers heeft de druk op de zorgverzekeraars verhoogd door vorige week in een brief aan de Tweede Kamer aan te kondigen dat zorgverzekeraars meer risico gaan lopen. Ze wil de macronacalculatie al in 2012 afschaffen, maar houdt in de brief de optie open dat pas in 2015 te doen als in het convenant anders wordt afgesproken.

Afschaffing macronacalculatie

Wim Groot vindt dat onverstandig. Hij is groot voorstander van afschaffing van de macronacalculatie, omdat anders de verzekeraars eventuele overschrijdingen kunnen afwentelen op de collectieve middelen. “Als je de macronacalculatie en de wettelijk verplichte fiftyfiftyverdeling tussen nominale en inkomensafhankelijke premies afschaft, dwing je verzekeraars selectief in te kopen en krijg je eindelijk concurrentie op de nominale premie.” (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees meer:

Weblog: Extra zusters vermalen in bezuinigingen

Lees ook:

Schippers waarschuwt voor forse overschrijding begroting

Schippers wil in 2012 nieuwe financiering ziekenhuizen

Schippers ziet heil in medische technologie

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

18 REACTIES

 1. Als je van een zorgverlener een ondernemer maakt, gaat ie zorgen voor volume/ omzet. Er zijn ziekenhuizen die sturen op maximaal declareren volgens de juiste regels, hoe die ook heten (DBC, DOT whatever). En er zijn fysiotherapeuten die hun praktijk gewoon volplannen met ‘patiënten’ die vooral aandacht nodig hebben. De systematiek werkt zo niet en gaat ook niet werken. Eenvoudig omdat marktwerking in dezen niet functioneert.

 2. Lees alle reacties
 3. @het eethuis: ik weet het niet hoor, maar als je van je sokken wordt gereden door de een of andere malloot kun je nog zo veel vitamientjes (waarbij te veel ook schadelijk kan zijn!) gegeten hebben, dat gaat je toch niet in de kouwe kleren zitten. Voedingssupplementen- en vitamineindustrie zijn wat mij betreft 1 grote pot met nat samen met VSM en dr. (?) Vogel. Een hoop geblaat en gepoeha met dure woorden die indruk maken op de leek, waar je heel erg dik voor moet betalen.

 4. Als we nu eens beginnen met het waarom van veel ziekten bijv. hart en vaatziekte, kanker , Alzheimer etc. etc. Die ontstaan doordat wij onvoldoende vitamines en mineralen binnen krijgen. We eten teveel met kleur-, geur-, smaakstoffen etc. t.w. de E-nummers. Hierdoor ontstaan die ziektes. Deze worden door de artsen met nog meer gif, ze noemen dit medicijnen of erger nog geneesmiddelen, bestreden (sumptoombestrijding).Genezen doen ze meestal niet. Dit alles kan in de meeste gevallen worden voorkomen door patienten niet te behandelen met de zgn medicijnen maar ze een voedingsvoorschrift te geven met aanvullend voedingssupplementen/vitaminenetc. te helpen. Deze genezen en kosten maar een fractie van wat die dure geneesmiddelen kosten.

 5. Waar ongelofelijk veel tijd en geld bespaard kan worden in de zorg: alle controle en kwaliteitsafvinklijsten ! Geef elke beroepsgroep de vrijheid om te bepalen wat ze als zinnig ervaren en schaf de rest af!Dat gaat ook motivatie verhogend werken en met plezier werk je beter en harder!

 6. OESO laat duidelijk zien dat overheden zelf het best in staat en in de gelegenheid zijn om de kosten te drukken, zonder de belangen van de meest kwestbaren in de samenleving uit het oog te verliezen. Daar zijn de zorgverzekeraars helemaal niet voor nodig. De drastische vermindering van de beheers en administratieve kosten door wegsnijden van de laag zorgverzekeraars scheelt 8 miljard euro. Juridische kosten worden ook drastisch verminderd. Publieke zaak blijft immers publieke zaak. Nu is het privaat tegen de overheid. Overheden zijn veel beter in staat om concentratie van ziekenhuizen te verwezenlijken. Spreidingsbeleid e.d. kan zonder problemen worden doorgevoerd. Mededingingsregels doen immers in de publieke sfeer niet ter zake. Henk Don gaf het onlangs zelf nog eens aan: kiezen voor de private oplossing gaat gepaard met EU invloed en mededingingsproblematiek.
  De OESO kwam tot dezelfde conclusie, in 2003 en nog eens bevestigd in 2009/2010.
  De laag zorgverzekeraars in nederland fungeert uitsluitend als schaamlap voor de politiek en ambtenarij en is exemplarisch voor de laffe bestuurspraktijk in dit land.
  Enig nadeel van publieke zaak is de ingebakken inefficientie. Ook daar heeft de OESO fraaie oplossingen voor bedacht.
  “Goed huisvaderschap” is het enige dat wordt gevraagd van het openbaar bestuur. Niets meer en niets minder.

 7. Meer druk op de zorgverzekeraars om de kosten te drukken is nodig, maar wat schieten we ermee op dat de kosten van collectieve lasten verschoven worden naar de (veelal arme) zieke burger? Laten we nadenken over hoe we de zorg efficiënter kunnen maken, bijvoorbeeld door de praktijkvariatie te reduceren. Daar zouden de zorgverzekeraars graag werk van maken, maar als ze serieus ingrijpen dan zal dat ten koste gaan van hun imago en daarmee klanten. Hoe kunnen we dat voorkomen? Dat zijn oplossingsrichtingen.

 8. Alle experts wijzen op risico’s van afschaffing risico verevening ex poste. Zelfs de opsteller van het betreffende VWS rapport, PriceWaterhouseCooper, onttrok zich aan de inhoud: zij waren slechts projectbegeleider en dienden het te doen met door vWS aangedragen informatie.
  2 Australische experts worden aangehaald die van mening zijn dat afschaffing haalbaar is. Zij willen dit model invoeren in een nieuw systeem in Australië. Zo kunnen wij het ook.
  Lessen uit de USA wijzen op de realiteit als verzekeraars het moeten doen zonder ex poste verevening; de verzekerde is de dupe. In de USA konden zij nog uitwijken naar federale ziekenhuizen. In Nederland kan dit niet. Wenteldeur praktijken zijn hier onmogelijk. Hoogleraar W Groot zou beter moeten weten, tenzij hij een promovendus in dienst heeft die wil promoveren op een experiment.
  BKZ en acceptatie plicht en concurrentie op nominale premie gaan niet samen.
  En als de inkomensafhankeljke premie gaat oplopen gaan we echt richting USA toestanden met werkgevers die zich veel meer gaan bemoeien met de zorg en dat moet je niet willen.
  Experts OESO hebben het in 2003 al bewezen en recent nog eens herhaald. Laat hoogleraar W Groot daar zijn licht eens op schijnen: wat is er mis met de OESO?

 9. Hoogleraar W Groot vergeet dat het macro beslag van de totale Nederlandse Overheid al 60,5% van het inkomen van burgers is.
  Niet iedereen heeft echter het salaris van hoogleraar W Groot. Zijn kennissenkring zal afwijkend zijn van die van de modale burger. Inkomens in de publieke sector zijn gemiddeld al veel hoger dan die in de private sector.
  Een paart euro’s hier en een paar euro’s daar loopt voor de gemiddelde burger dan ook flink in de papieren; 54 euro per jaar is een flink bedrag voor iemand op het minimum.
  Met 60.5 % beslag komt de Nederlandse Overheid nog niet uit de kosten en dat roept heel veel vragen op. CDA/VVD/PvdA/D66 zijn de grote partijen met macht in dit land en zeggen zich op te stellen als “goed huisvader”. Laten zij zich eens gedragen als een “goed huisvader”.
  Hoogleraar W Groot moet zich toch eens onder het volk begeven om de realiteit onder ogen te zien ipv uitsluitend af te gaan op de virtuele papieren wereld van de macro econoom.
  Iedereen weet waar het geld over de balk wordt gegooid: UMC’s en ziekenhuizen. Daar is 4 miljard euro te halen zonder dat de kwaliteit er onder zal lijden. Is algemeen bekend.
  En natuurlijk de overbodige laag zorgverzekeraars. Afschaffing daarvan levert al 8 miljard euro op en terugvloeiing van de buffers (allemaal premie geld) naar de premie betalers.
  Experts van de OESO hebben het allemaal uitgerekend en voorgerekend. Wie zijn wij dan om de OESO tegen te spreken?
  Invoeren OESO maatregelen vereisen politieke en bestuurlijke moed. Dat weet Hoogleraar W Groot ook. Hij moet het zijn baas nog wel durven vertellen en dat is het kernprobleem; ook dat vereist moed.

 10. @ C. Retap
  U stelt voor: de vervuiler (de zieke) betaalt als er een sterke relatie met eigen handelen is. Wat valt daaronder? Alcohol, drugs, roken, allerlei sporten, burn-out/stress, overgewicht (kan ook door medicijnen of aanleg), een ongeluk veroorzaken bijv. geen voorrang verlenen, door rood rijden?
  Waar ligt de grens?

 11. Meer uitgeven dan je hebt betekent schulden maken die je weer eens moet terug betalen (en waarover je rente betaald). Dat geldt voor de overheid, bedrijven en individuen en nu dus ook voor ieder ministerie afzondelijk. Geld ophalen bij de burger via premieverhoging of belastingverhoging (de AWBZ wordt al een tijd deels via de algemene belasting betaald) is een optie maar niet populair en bij de premie heffing slecht voor de arbeidskosten. Wel leidt het tot solidariteit en risicoverdeling tussen gezonden en zieken en je weet nooit wanneer jij aan de beurt bent.De zieken meer laten betalen kan natuurlijk ook. Dat kan via de premie maar dan betalen niet zieken ook mee. Schrappen in het verzekerd pakket en laten betalen door wie er gebruik van maakt… een variant op de vervuiler (in dit geval de zieke) betaald. Maar kies dan wel voor ziekten c.q. kosten waarbij de relatie met het eigen handelen sterk is. Past mooi in het motto van de huidige overheid over eigen verantwoordelijkheid…

 12. Dit soort bedragen zijn serieus. Zij vragen om en ingrijpen en om onderzoek waarom dit bedrag zoveel groter is dan voorzien in de begroting. Indien de minister geen antwoord heeft, dan moet de Kamer dit uitzoeken.
  Geen oplossing voor de overschrijding is de burger particulier laten betalen. Immers de begroting VWS is er niet om uitgaven door de overheid in de hand te houden. Maar is er om te zorgen dat de uitgaven van de burger (zorgpremie)niet zoveel stijgt dat de koopkracht van de burger in gevaar komt.
  Iets eruit halen dat iedereen toch moet betalen zoals het inschrijftarief, werkt niet. De koopkracht van iedereen daalt dan toch. De boekhoudtruc om zaken uit de basiszorgverzekering te halen betekent dat het goed gaat met de koopkracht van de gemiddelde burger, maar betekent ook dat er bepaalde mensen financieel in de problemen komen doordat zij ziek zijn. Daarmee komt de bereikbaarheid van zorg in gevaar. Dat kan in Nederland niet. Het recht op zorg is gelukkig verankerd in de Grondwet.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.