Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Pgb-stop eindigt per 2011

Mark van Dorresteijn
De ingestelde pgb-stop eindigt per 1 januari 2011. Mensen die voor een persoonsgebonden budget (pgb) in aanmerking komen, kunnen vanaf dan weer aanvragen doen. Dat schrijft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.
Pgb-stop eindigt per 2011

De kosten voor de pgb’s zijn de laatste jaren flink opgelopen: van bijna 1 miljard euro in 2005 naar 2,4 miljard in 2010. Daarbij is het aantal budgethouders verdubbeld van 68.000 in 2005 naar 135.000 in 2010. Om de pgb-regeling financieel binnen de perken te houden wil de staatssecretaris toe naar een “solide en toekomstvaste” regeling. Een aantal maatregelen om de toename te beperken, kan de staatssecretaris per 2011 uitvoeren. Maatregelen die per 2012 ingevoerd worden, maakt zij in het voorjaar van 2011 bekend.

Verkeerd gebruik pgb-gelden

Allereerst wil de staatssecretaris voorkomen dat pgb’s in handen komen bij personen die de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. “Vanaf 1 januari zullen geen pgb’s meer worden gegeven aan personen zonder vaste verblijfplaats en/of schulden.” Een zorgkantoor kan op dit moment pgb-aanvragen weigeren wanneer de aanvrager failliet is verklaard, surseance van betaling is verleend of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. “Deze ‘kan’ wordt in de pgb-subsidieregeling vervanging door ‘moet’”, stelt Veldhuijzen. Ook wil zij oneigenlijk gebruik en misbruik voorkomen. Samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) wil Veldhuijzen de budgethouders in het eerste jaar strenger controleren. Daarnaast wordt, in samenwerking met Justitie en opsporingsdiensten, de uitvoeringsstructuur zodanig aangepast dat kwaadwillenden niet meer worden aangetrokken tot misbruik van pgb-gelden.

Verblijfsindicatie

Een analyse van Per Saldo, ZN, CVZ en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) toonde aan dat pgb-houders met verblijfsindicatie meer vergoed kregen dan personen die voor zorg-in-natura kozen. Om dit te harmoniseren worden nieuwe pgb-houders per 2011 niet langer vergoed voor de kostenpost ‘eten en drinken’. “Thuiswonenden hebben immers zelf de verantwoordelijkheid voor eten en drinken”, stelt Veldhuijzen. “De thuiswonende budgethouders hebben een lagere eigen bijdrage dan de cliënten in een instelling. Dit voorstel van de werkgroep betekent een verlaging van het pgb van 7.350 euro op jaarbasis.” De bestaande groep budgethouders met verblijfsindicatie wordt in 2011 nog niet gekort. Per 2012 gaat er wel een overgangstraject gelden. Dat jaar wordt de budgetgarantie met maximaal tien procent verlaagd. In 2013 met twintig procent. Per 2014 vervalt de budgetgarantie. De staatssecretaris laat daarbij weten dat zij de gevolgen van deze achteruitgang zal onderzoeken bij pgb-houders die er substantieel op achteruitgaan.

Jeugdigen

Opvallend is verder de grote toename van jeugdigen met psychiatrische problemen die gebruikmaken van het pgb. Op dit moment valt circa een op de vier budgethouders onder deze categorie. “Ik ontvang signalen dat dit groeiende beroep op het pgb deels samenhangt met een tekort aan aanbod van zorg-in-natura”, laat Veldhuijzen weten. Zij onderzoekt nog of het aanbod voor deze cliëntengroep tekortschiet.

Kleinschalige wooninitatieven

De staatssecretaris laat weten dat zij de kleinschalige wooninitatieven een warm hart toedraagt. In de eerste helft van 2011 wil zij onderzoeken om hoeveel wooninitatieven het gaat, welke omvang ze hebben en welke cliënten er wonen. Op basis van de uitkomsten wil Veldhuijzen voor de zomer van 2011 aangeven hoe zij met deze initiatieven om wil gaan.

Toekomst

Met een bedrag van ruim 2,7 miljard denkt Veldhuijzen zowel de nieuwe als huidige cliënten te kunnen voorzien van een pgb. In 2014 hoopt ze van het pgb een wettelijk recht te hebben gemaakt. Om de AWBZ daartoe te wijzigen, zal ze zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. (Zorgvisie – Mark van Dorresteijn | Twitter)

Lees ook:

Menzis vordert miljoenen van pgb-houders terug

Korting op pgb gaat door

‘Geen pgb voor mensen met schulden’

‘Pgb wordt verzekerd recht in nieuw kabinet’

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

3 REACTIES

  1. hebben kankerpatienten ook recht op een indicatie van het CIZ? zo ja waarom wel een valyskaart voor het reizen naar haar zoon in Dordrecht maar waar moet zij het van betalen? zijn er geen tegemoetkomingen in deze sector en moet een kankerpatient maar aanmodderen.

  2. Lees alle reacties
  3. Kijk dit is goed nieuws, ik hoop dat de markt toegankelijk wordt voor sollide aanbieders. Eerlijke mensen die naar eer en geweten hun werk doen, Ik vind het nog wel dubieus dat jeugdige ggz clienten zo vaak gebruik maken van een pgb. Als een zorgaanbieder ze namelijk te dicht bij komt kappen ze het af en zoeken ze een nieuwe, ik vraag me af of het voor deze mensen een geschikte voorziening is.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.