Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Prinsjesdag 2015: Hoe reageert de zorg op de begroting 2016?

Mark van Dorresteijn
Lees hoe de verschillende partijen in de zorg reageren op Prinsjesdag 2015.
Prinsjesdag 2015: Hoe reageert de zorg op de begroting 2016?
Foto: VWS

Zorgverzekeraars Nederland

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN): ‘We zijn positief over de plannen van het kabinet met Prinsjesdag om een aantal bezuinigingen op de langdurige zorg terug te draaien. Het is goed dat het kabinet extra investeert in de langdurige zorg voor kwetsbare mensen. Maar de bezuinigingen op de wijkverpleging houdt het kabinet gewoon overeind. Daarnaast maken zorgverzekeraars zich zorgen over het stijgende eigen risico, zelfs harder dan de inflatie. Dat ondermijnt de solidariteit in het zorgstelsel.’
Lees de volledige reactie

Patiëntenfederatie NPCF

NPCF constateert dat er na jaren van bezuinigingen nu extra geld komt voor de verpleeghuissector. ‘Uiteindelijk structureel 210 miljoen euro voor de zorg in de verpleeghuizen is mooi en nodig. Uit ervaringen van bewoners blijkt dat doorligwonden, incontinentie en verkeerde medicatie helaas nog te vaak voorkomen. Tevens bestaat het gevaar dat er als gevolg van de aandacht voor de verpleeghuizen een nieuwe vergeten groep ontstaat: ouderen en mensen met beperkingen die langer zelfstandig willen en moeten blijven wonen, maar naar wie weinig wordt omgekeken. Van deze groep wordt verwacht dat zij zelf hun zorg en ondersteuning organiseren en daar ook zelf meer aan betalen. Tot op heden merken mensen niet dat ze echt meer regie hebben over hun zorg, terwijl de kosten wel stijgen als gevolg van opeenstapeling van eigen bijdragen. Uiteindelijk leidt dit er toe dat mensen zorg gaan mijden vanwege de hoge kosten.’
Lees de volledige reactie

Actiz, organisatie voor zorgondernemers

Voorafgaand aan Prinsjesdag was een deel van de plannen voor de ouderenzorg van het kabinet – het ‘zoet’- al uitgelekt. ActiZ is uiteraard blij met extra geld voor verpleeghuiszorg, maar deze investering is helaas lager dan de €210 miljoen die eerder was aangekondigd en in de troonrede werd genoemd. Daarnaast is de voorgenomen bezuiniging op de Wlz die in het regeerakkoord was afgesproken vanaf 2017 nog altijd niet van tafel. Daarmee verdwijnt de facto het extra geld na een jaar al weer. De geplande bezuiniging op de wijkverpleging van € 100 miljoen in 2016 is evenmin van tafel. Dit terwijl we over 2015 al een tekort van ruim 240 miljoen verwachten. En voor het behoud van werkgelegenheid in de sector heeft het kabinet geen strategische visie en geen duidelijke agenda. Kortom: de plannen zijn in werkelijkheid een stuk minder zoet.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De NVZ vereniging van ziekenhuizen reageert teleurgesteld: ‘Voor de zomervakantie werd uit verschillende onderzoeken duidelijk dat er op korte termijn meer geld nodig is voor dure medicijnen, zo’n 400 miljoen euro. In de miljoenennota lees ik hier niets over terug. Ziekenhuizen kunnen dat niet in hun eentje ophoesten.’ De NVZ wijst erop dat de ziekenhuizen enorm bijdragen aan het beheersen van de zorguitgaven. Het afgelopen jaar is de omzetgroei opnieuw afgenomen. De kosten van dure geneesmiddelen zijn de laatste jaren echter met tien procent per jaar gestegen, dat is veel harder dan de afgesproken stijging van een procent uit het hoofdlijnenakkoord.

GGZ Nederland

Koning Willem-Alexander sprak aan het einde van de troonrede de hoop uit dat de ingezette hervormingen van het Kabinet Rutte 2 goed uitgevoerd zullen worden. GGZ Nederland ondersteunt die hoop. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg werken samen met andere partijen aan het slagen van deze hervormingen. Daarvoor is het nodig dat professionals de ruimte krijgen en dat er voldoende financiering is voor noodzakelijke voorzieningen. GGZ Nederland wil net als alle betrokken partijen dat deze decentralisaties een succes worden en leiden tot betere, snellere en efficiënte zorg. Gemeenten en zorgaanbieders overleggen op lokaal en landelijk niveau met elkaar om tot goede afspraken te komen. Voor de ggz is daarvoor essentieel dat de kwaliteit, continuïteit en innovatie (onder andere door onderzoek) van zorg overeind blijft. Dit is ook van belang voor het voorkomen van psychische ziekten. Voorzitter Jacobine Geel: ‘Voor het welzijn van kinderen en volwassenen met een psychische ziekte is naast medische behandeling de ruimte nodig voor deelname aan de samenleving. Door behoud van- of begeleiding naar werk, goede dagbesteding, woonruimte en de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen.’ Voorzieningen daarvoor zijn, als gevolg van overheidsbeleid, steeds schaarser aan het worden. Dit heeft gevolgen voor het welzijn van deze burgers en in enkele gevallen voor hun omgeving. Geel: ‘Zorgaanbieders worden in hun voortbestaan bedreigd als ze onder de kostprijs moeten werken, niet lang genoeg vooruit kunnen plannen en wanneer ze geen bijdrage kunnen leveren aan onderzoek voor betere zorg.’
Lees de volledige reactie

Verenso, specialisten ouderengeneeskunde

Verenso is blij met de aandacht van het kabinet voor de problemen in de verpleeghuiszorg. Zij vraagt het kabinet echter om zorgvuldiger af te wegen hoe het beschikbare geld ingezet kan worden en om duurzaam te investeren. ‘Met een uurtje aandacht redden we het niet. De criteria om in een verpleeghuis te komen zijn strikter geworden. De mensen die wel in het verpleeghuis komen hebben zwaardere medische zorg nodig. Een beetje extra aandacht is voor sommige mensen misschien fijn maar zeker niet voldoende om de kwaliteit van leven op peil te houden. Deze mensen hebben door hun onderliggende ziekte en beperkingen 24 uur per dag intensieve zorgvragen en daardoor behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Investeer dus in zorg die 24 uur per dag goed is. Als de overheid zich hiervoor inzet, kan de maatschappij zich richten op extra aandacht voor onze naasten middels de bingo, het fotoboek en het zingen van liedjes uit (groot)moeders tijd!’
Lees de volledige reactie

Seniorenorganisatie ANBO

‘Hoewel het kabinet enkele maatregelen neemt om gepensioneerden ook te laten profiteren van de economische opleving, gaan werkenden er veel meer op vooruit. Extra aandacht voor mensen met een klein pensioen, die te maken krijgen met hoge zorgkosten, is hard nodig. We zien nu al dat mensen noodzakelijke zorg gaan mijden. Daarnaast moeten de nieuwe indexatieregels en onmogelijke inhaalindexaties opnieuw tegen het licht gehouden worden. Al onze wensen voor gelijke koopkrachtontwikkeling als werkenden kosten ruim 1 miljard euro. Waar het kabinet daarnaast in tekort schiet, is visie rond wonen en zorg. Vanwege de dubbele vergrijzing wordt de druk op de woningmarkt voor senioren de komende tien jaar mogelijk het grootste knelpunt.’
Lees de volledige reactie

Vakbond CNV Zorg en Welzijn

Suzanne Kruizinga, voorzitter van vakbond CNV Zorg en Welzijn: ‘De 210 miljoen euro extra voor verpleeghuizen is een stap in de goede richting. Maar we zijn er nog lang niet. Goede zorg is alleen mogelijk als er meer geïnvesteerd wordt in mensen die werken in zorg en welzijn. Zorg is mensenwerk.’
Lees de volledige reactie

Vakbond FNV

FNV-voorzitter Ton Heerts: ‘De werkloosheid is met 600.000 mensen, van wie er veel langdurig werkloos zijn, nog steeds onaanvaardbaar hoog. Eerlijker verdelen van werk is absoluut noodzakelijk. Er is ruim 50 miljard bezuinigd sinds Rutte I en die bezuinigingen worden ook komende jaren nog doorgevoerd. Nu komen enkele honderden miljoenen terug. Het zouden miljarden moeten zijn. Want de vele mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld in de zorg, krijgen zo hun werk niet terug. Bij dit kabinet, vooral bij Rutte en Dijsselbloem, staat rendementsdenken voorop en ontbreekt de menselijke maat.’
Lees de volledige reactie

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.