Actiz wil einde maken aan achterstand digitalisering ouderenzorg

De verpleeghuiszorg en de thuiszorg staan de komende jaren voor grote uitdagingen die zonder digitalisering niet zijn op te lossen. Brancheorganisatie Actiz zet in het Visiedocument Digitaal denken en doen 2019-2020 uiteen hoe dit probleem aan te pakken.
Digitaal denken en doen
© De Visu / Fotolia
RAPPORT

Over twintig jaar kent Nederland

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Visie Digitaal Denken en Doen 2019-2020
Sector:
Ouderenzorg
Soort:
Beleid
Afkomst:
Actiz
Auteur:
ActiZ
Aantal pagina’s :
28
Verschijningsdatum:
20 november 2019
Samenvatting:

De zorg voor ouderen gaat ingrijpend veranderen. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55 procent tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 200 procent tot 340 duizend. Er is meer nodig om de ouderenzorg te hervormen dan alleen kortdurende actieprogramma’s. Verder vooruit kijken is noodzakelijk. Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een soortgelijke brede, maatschappelijke aanpak als de huidige klimaattafels. De juiste inzet van digitalisering en technologie is noodzakelijk om veranderingen succesvol door te voeren.

Zelfstandigheid en capaciteit

In de visie van ActiZ is digitale transformatie dan ook veel meer dan een aanjager voor efficiëntie, bedoeld om de betaalbaarheid van de zorg te borgen, de groeiende zorgvraag in te kunnen vullen en het oplopende arbeidstekort te lijf te gaan. Het is vooral ook een belangrijk middel om de cliënt zijn zelfstandigheid te laten houden en daarbij benodigde zorg optimaal in te richten. Het biedt mogelijkheden om de zorg op een andere manier aan te bieden, de capaciteit van zorgverleners veel gerichter in te zetten, cliënten zelf het stuur op hun leven te laten houden en een netwerk van formele en informele zorg soepel om de cliënten heen te organiseren.

Sectorbrede aanpak

Een en ander is geheel in lijn met de uitgangspunten van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. De essentie daarvan is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichter) bij mensen thuis en het vervangen van zorg door andere zorginnovatie, zoals e-health.

De hiertoe opgestelde digitaliseringsagenda van ActiZ omvat diverse thema’s die in samenhang aandacht verdienen. Een aantal ervan vragen om een sectorbrede aanpak. Samen meer zaken ontwikkelen, samen optrekken met de leveranciers kan veel winst opleveren. Andere onderwerpen spelen vooral een rol in de regio, waar het arbeidsmarktvraagstuk en het ontwikkelen van doelgroepenbenaderingen in de wijk aan de orde is. Ten slotte ligt er een grote uitdaging voor individuele organisaties, waar de dagelijkse realiteit weinig speelruimte biedt. Organisaties zullen professionals moeten ondersteunen om de digitale transformatie bij cliënten vorm te laten krijgen.

In de digitaliseringsagenda zijn zes thema’s geïdentificeerd:
1. Investeren in kennis en competenties.
2. Aansluiten bij landelijke standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling, deze toepassen en doorontwikkelen.
3. Regionaal verkenningen en pilots starten rondom pgo’s.
4. E-health doorontwikkelen en opschalen.
5. Minimale basis ict-niveau vaststellen en realiseren voor iedereen in de sector.
6. Samenwerking en elkaar opzoeken voor sterke positie ten opzichte van technologieleveranciers.

Kortcyclische verbeteringen

Alle ActiZ-leden gaan aan de slag met organische en kortcyclische verbeteringen. Dat is de beste optie in een complexe en snel veranderende wereld en om in co-creatie met gebruikers en cliënten tot tastbare resultaten te komen. Het levert vaak meer op dan een groots veranderplan op een centrale IT-ontwikkelafdeling.

Voor de onderlinge samenhang van deze aanpak is goed leiderschap essentieel. De visie en de digitaliseringsagenda geven bestuurders
het toekomstperspectief om dat leiderschap op zich te nemen. De taak voor bestuurders is nu in woord en daad laten zien hoe ze dat vertalen naar strategie en actieplan.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.