Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Kabinet pakt fraude in de zorg aan: Wat zijn de eerste resultaten?

Redacteur Zorgvisie
Het kabinet kwam medio 2018 met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Sinds de oplevering van het programmaplan ‘Rechtmatige Zorg’ zijn meerdere stappen gezet om dit doel te bewerkstelligen. In deze voortgangsrapportage wordt verder ingegaan op de resultaten tot nu toe en de stand van zaken rond lopende trajecten.
Fraude pgb thuiszorgbureau
Foto: AdobeStock
RAPPORT

Het programmaplan ‘Rechtmatige Zorg 2018-2021

Premium

Wilt u dit rapport lezen?


  Al abonnee? Log dan in

  Rapport informatie

  Rapport naam:
  1e Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021
  Sector:
  Overig
  Soort:
  Beleid
  Afkomst:
  Ministerie van VWS
  Auteur:
  Onbekend
  Aantal pagina’s :
  47
  Verschijningsdatum:
  21 december 2018
  Samenvatting:

  Met het programmaplan ‘Rechtmatige Zorg’ wil het kabinet de komende jaren een forse vermindering van onrechtmatigheden in de zorg realiseren. Dit wordt gedaan op drie manieren: er wordt sterk ingezet op het voorkomen van fouten en fraude, er wordt gefocust op vijf specifieke zorgsectoren en via wetgevingstrajecten worden de juiste randvoorwaarden gebouwd om fouten en fraude te voorkomen en te bestrijden. De vijf specifieke zorgsectoren waar de focus op ligt zijn: medisch-specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget.

  De medisch-specialistische zorg

  De medisch-specialistische zorg (MSZ) is de grootste sector in de curatieve zorg. Jaarlijks worden circa 150 miljoen declaraties voor medisch-specialistische zorg ingediend bij zorgverzekeraars. Hierbij worden ook fouten gemaakt. Vaak is dat onbewust, door bijvoorbeeld onwetendheid of de complexiteit van regelgeving. Tegelijkertijd sluit het kabinet niet de ogen voor mogelijke fraude in een sector als de MSZ, waarin nu eenmaal veel geld in omgaat. In het programmaplan is aangekondigd de belangrijkste risico’s in de MSZ nader te onderzoeken en te beheersen, onder leiding van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  GGZ-aanbieders

  GGZ-aanbieders declareren geleverde zorg bij zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben wettelijk de plicht om declaraties te controleren. Het komt voor dat zorgaanbieders bij het declareren fouten maken, vanwege onwetendheid of de complexiteit van regelgeving. Om het registratie- en declaratieproces bij GGZ-aanbieders te verbeteren wordt in kaart gebracht wat de belangrijkste ervaren knelpunten bij deze GGZ-instellingen zijn om correct te registreren en declareren. Daarnaast worden ook de meest voorkomende fouten die zorgverzekeraars constateren tijdens de formele en materiële controles in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een nieuwe gezamenlijke agenda voor deze kabinetsperiode opgesteld met de belangrijkste verbeteracties, zodat deze fouten in de toekomst minder vaak voorkomen.

  Mondzorg

  ZN, de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) zijn het eens geworden over de vraag welke combinaties van prestaties wel/niet samen gedeclareerd mogen worden. Hiermee zijn onduidelijkheden rondom het declareren van combinaties van prestaties bij partijen weggenomen.

  Wijkverpleging

  Een professioneel indicatieproces is essentieel om de wijkverpleging toekomstbestendig te houden. In het sectorplan wijkverpleging is daarom de ambitie uitgesproken om het indicatieproces meer toekomstbestendig te maken door verder te standaardiseren en te professionaliseren.

  Persoonsgebonden budget

  Met de pgb-agenda wordt de komende jaren ingezet op acties om het pgb toekomstbestendig te maken, waarbij rekening wordt gehouden met huidige budgethouders, mensen die het pgb willen en kunnen beheren en kwetsbare mensen die dat niet kunnen. Voor het voorkomen en bestrijden van fraude heeft het kabinet iin de pgb-agenda een aantal maatregelen aangekondigd, waaronder het in kaart brengen, samen met de betrokken organisaties, naar welke vraagstukken rondom domeinoverstijgende gegevensuitwisseling nog resteren.

  In deze voortgangsrapportage gaat het kabinet tevens verder in op de resultaten die sinds de oplevering van het programma zijn bereikt. Lees de resultaten hierboven.

  Geef uw reactie

  Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.