Meer samenhang initiatieven zorgevaluatie

Het ontbreekt  aan samenhang tussen de vele initiatieven om continue zorgevaluatie te bevorderen. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) kan hierin een coördinerende en adviserende rol spelen. Dat wordt beschreven in de eerste rapportage van het programma.
afspraken gepast gebruik medisch-specialistische zorg
Foto: lenetsnikolai/ stock.adobe.com

Op 21 juni werd de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik van het programma ZE&GG gepresenteerd. De afgelopen vier maanden heeft de kwartiermaker van het programma, Sjoerd Repping, samen met alle partijen van het hoofdlijnenakkoord Medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ), het Zorginstituut en ZonMw in kaart gebracht hoe zorgevaluatie en gepast gebruik kan worden bevorderd en wat daarvoor nodig is. Met het hoofdlijnenakkoord hebben de betrokken partijen vastgelegd dat zij zich gezamenlijk inzetten om zorgevaluatie in te bedden in het reguliere zorgproces. Om inbedding in het zorgproces te bevorderen hebben de partijen al verschillende mogelijkheden voor een structurele financiering besproken.

Gebrek aan samenhang

1
141

Wilt u onbeperkt toegang tot de Zorgvisie Rapporten?

De Zorgvisie rapporten zijn exclusief voor onze Zorgvisie Compleet abonnees. Wilt u ook alle rapporten kunnen lezen? Meld u aan voor een Zorgvisie Compleet abonnement.

Heeft u al een Zorgvisie Compleet abonnement? Log dan hier in

Rapport informatie

Rapport naam:
Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
Sector:
Ziekenhuis
Soort:
Onderzoek / Wetenschap
Verschijningsdatum:
21 juni 2019
Link naar rapport:
Samenvatting:

In het Hoofdlijnenakkoord is vastgelegd dat de partijen gezamenlijk verantwoording dragen voor het creëren van een systeem waarin zorg continu wordt geëvalueerd en daarmee steeds beter wetenschappelijk onderbouwd is. De uitkomsten van de evaluatie worden vervolgens verwerkt in een richtlijn ofwel kwaliteitsstandaard. Deze kan dan in de praktijk worden gebruikt door medisch-specialistische en verpleegkundige beroepsgroepen. Samenwerking tussen de verschillende partijen bevordert het continue proces van zorgevaluatie, maar vraagt om regie, begeleiding en structurele financiering.

Cirkel van gepast gebruik

Het programma ZE&GG is een activiteit binnen de Cirkel van Gepast Gebruik: het agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede medische en verpleegkundige zorg is. Onder deze zorg wordt verstaan: diagnostiek, interventies, paramedische handelingen en (farmacotherapeutische) therapieën. Het gaat zowel om bestaande als innovatieve zorg. Aan de hand van de Cirkel van gepast Gebruik kan immers juist ook nieuwe zorg beoordeeld worden op de toegevoegde waarde voor de patiënt. De focus wordt echter eerst gelegd op al bestaande zorg en de implementatie van uitkomsten van al uitgevoerd evaluatieonderzoek.

Acties

De eerste acties die de partijen van het Hoofdlijnenakkoord hebben geformuleerd, hebben betrekking op deze Cirkel van Gepast Gebruik. Vanaf 2020 zullen de partijen gezamenlijk onderwerpen prioriteren voor evaluatieonderzoek. Ook moet  dan een groeiend aantal evaluatieonderzoeken starten. Een gestructureerde aanpak om uitkomsten te implementeren in de praktijk zal ook vanaf 2020 beschikbaar zijn, inclusief meetinstrumenten en andere hulpmiddelen. Vervolgens richten de partijen zich op het inbedden van zorgevaluatie in het systeem, waarbij gekeken wordt naar de bruikbaarheid van de data in het zorglandschap en de communicatie over de data en ZE&GG.

Structurele financiering

Het rapport noemt hierbij nadrukkelijk dat er dan ook scenario’s komen voor structurele financiering. Uit de SiRM- rapportage ‘Van duizend bloemen naar een boeket’ blijkt dat veel van de huidige financiering voor activiteiten rondom zorgevaluatie projectmatig en incidenteel is. De financiering van de zorg is momenteel nog uitsluitend gebaseerd op productie. Om inbedding in het zorgproces te bevorderen hebben de partijen al verschillende mogelijkheden voor een structurele financiering besproken.

Governance

Ook de governance van het programma is een punt van aandacht geweest tijdens deze kwartiermakerfase. De partijen, het Zorginstituut en ZonMw hebben onder andere op advies van KPMG een structuur samengesteld met een voorzitter, een richtinggevende en controlerende werkorganisatie. Sjoerd Repping, eerst kwartiermaker, wordt vanuit het Zorginstituut aangedragen als voorzitter.

1 REACTIE

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.