Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Toekomstbestendig gezondheidssysteem: Het RIVM doet aanbevelingen

Redacteur Zorgvisie
Om het zorgsysteem toekomstbestendig te maken, zijn er in Nederland diverse regionale samenwerkingsinitiatieven ontstaan. Zo benoemde het ministerie van VWS in 2013 negen regio’s tot ‘proeftuinen’. Op basis van de ontwikkelingen die de proeftuinen hebben doorgemaakt, zijn er door het RIVM aanbevelingen voor de toekomst opgesteld.
Ouderenzorg.fotolia

Deze aanbevelingen zijn van belang om de beweging naar een toekomstbestendig gezondheidssysteem te kunnen maken, meldt het RIVM.

Regionale proeftuinen

De regionale proeftuinen ‘betere zorg voor minder kosten’ stonden de afgelopen jaren in het teken van een zoektocht naar een betere zorgkwaliteit en het afremmen van de stijging van zorgkosten. Op aandragen van verschillende zorgverzekeraars zijn negen regionale proeftuinen gevolgd voor de periode van 2013 tot en met 2017. In deze periode is met veel enthousiasme gepionierd en geëxperimenteerd binnen de beschikbare kaders, aldus het RIVM. Met behulp van een tal aan interventies en strategieën hebben de regio’s de afgelopen jaren gewerkt aan een manier om de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de groei in zorguitgaven te beperken, de zogenaamde Triple Aim. Dit leidde tot negen verschillende invullingen van regionale samenwerking met wisselende samenstellingen van partijen zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, burgervertegenwoordiging en gemeenten. Sommige proeftuinen deden vooral kennis op om een regionale data-infrastructuur op te bouwen met bestaande data, andere proeftuinen zijn een heel eind gekomen om op innovatieve wijze zorg in te kopen op specifieke thema’s zoals zorg voor ouderen.

Aanbevelingen

Op basis van de ontwikkelingen die de proeftuinen hebben doorgemaakt, zijn er door het RIVM aanbevelingen voor de toekomst opgesteld. Deze aanbevelingen zijn belangrijk om vanuit een regionaal samenwerkingsinitiatief toe te werken van een zorgsysteem naar een toekomstbestendig gezondheidssysteem:

  1. Creëer en behoud draagvlak tussen organisaties om domeinoverstijgend te werken;
  2. Leer elkaar begrijpen en creëer onderling vertrouwen;
  3. Definieer randvoorwaarden voor gezamenlijke verantwoording om zo risico’s en successen te delen;
  4. Zorg voor politieke steun en beïnvloed de beleidscyclus;
  5. Zorg ervoor dat de financiële prikkels in lijn zijn met de gezamenlijke doelen;
  6. Borg een verbetercyclus door een data- en kennisinfrastructuur op organisatie- en regioniveau te ontwikkelen;
  7. Organiseer inzicht in en input van burgerperspectieven;
  8. Zet leiderschap in binnen een netwerk om de beweging naar de gezamenlijke doelen te behouden en/of te versnellen.

Vooruitgang

De proeftuinen die stapsgewijs hebben ingezet op de acht leidende principes, boekten de meeste vooruitgang richting een toekomstbestendig gezondheidssysteem, concludeert het RIVM. Voor alle proeftuinen bleek de opgave echter moeilijker dan dat ze vooraf hadden verwacht. Zo zijn de eerste positieve resultaten zichtbaar op interventieniveau, maar zijn nog geen resultaten te zien op het niveau van de regionale populatie. Grotere veranderingen in het zorgsysteem – zowel qua verschuiving van budgetten, bekostiging als data- en kennisinfrastructuur – hebben in beperkte mate plaatsgevonden. Voor een versnelling van de beweging naar betere zorg voor minder kosten is onder meer het gevoel van urgentie in het huidige zorgsysteem nog te laag. ‘Regionale en landelijke stakeholders hebben elkaar in deze transitie nodig. Het is complex, maar samen is meer mogelijk, waarbij experimenteren en samen leren centraal staan’, aldus het RIVM.

Rapport informatie

Rapport naam:
Regio’s in beweging naar een toekomstbestendig gezondheidssysteem
Sector:
Overig
Soort:
Advies
Afkomst:
RIVM
Auteur:
RIVM
Aantal pagina’s :
196
Verschijningsdatum:
26 november 2018
Link naar rapport:
Regio's in beweging
Samenvatting:

De regionale proeftuinen ‘betere zorg voor minder kosten’ stonden de afgelopen vier jaar in het teken van een zoektocht naar hoe de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd de stijging van de zorgkosten af te remmen. In deze periode hebben zij met veel enthousiasme gepionierd en geëxperimenteerd binnen de beschikbare kaders. Dit gezamenlijke doel leidde tot negen verschillende invullingen specifiek voor de regio waar de proeftuin zich in bevond. Sommige proeftuinen deden vooral kennis en kunde op om een regionale data-infrastructuur op te bouwen met bestaande data, andere proeftuinen zijn een heel eind gekomen om op innovatieve wijze zorg in te kopen op specifieke thema’s zoals zorg voor ouderen. De proeftuinen verschilden in grootte en de mate van domeinoverstijgende samenwerking gedurende de jaren. Met de kennis van nu is te stellen dat de proeftuinen voorlopers zijn van de bredere beweging naar: het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Op basis van de ontwikkelingen die de proeftuinen hebben doorgemaakt, zijn er door het RIVM aanbevelingen voor de toekomst opgesteld.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.